Slim zelfvertrouwen: kies je momenten...
15 december 2014 
1 min. leestijd

Slim zelfvertrouwen: kies je momenten...

Zelfvertrouwen ontwikkelen is ook een kwestie van de juiste dingen op het juiste moment doen. Ofwel van slim zelfvertrouwen ontwikkelen. Dat doe je door jouw ‘momenten’ van de dag te ontdekken.

Wat bedoel ik daar precies mee? Vrijwel ieder mens heeft perioden op de dag dat hij of zij zich lekkerder voelt dan andere perioden. Dat heeft gewoon te maken met je natuurlijke voorkeur voor bepaalde perioden van de dag. De een voelt zich in de ochtend het best, de ander voelt zich zich beter in de middag of avond. En natuurlijk zijn er ook altijd mensen die zich de hele dag goed voelen…

Waar het om gaat is dat je de dingen die je uit het oogpunt van zelfvertrouwen het meest uitdagend vindt gaat doen op momenten dat je je het minst goed voelt, dan is de kans het grootst op fouten of mislukkingen. En dat ondermijnt dan je zelfvertrouwen. Terwijl je, als je de dingen doet op momenten van de dag dat je je het beste voelt, de kans dan juist vergroot op succes! En daarmee dus slim zelfvertrouwen opbouwt. Immers, als je lekkerder in je vel zit en je maakt een foutje, dan is de kans ook groot dat je dat accepteert en het nogmaals doet. Terwijl je in een minder goede fase het bijltje er eerder bij neer zult gooien.

Ontdek daarom jouw momenten van de dag. Want in het kader van slim zelfvertrouwen is het natuurlijk niet handig om belangrijke, inspannende of moeilijke dingen te doen op de momenten van de dag dat jouw energiehuishouding niet optimaal is. Natuurlijk kun je dat niet altijd voorkomen, toch is het handig om enig zicht te hebben over hoe jij fysiek in elkaar zit en welke momenten van de dag jij van nature ‘sterk’ bent. Dat zijn in principe ook de momenten waar je kunt scoren op het gebied van zelfvertrouwen. Immers, als je de moeilijke dingen doet op de momenten dat jij het lekkerst in je vel zit is de succeskans het grootst en daarmee ook de kans op het vergroten van je zelfvertrouwen. Lekker slim van jezelf dus!

Meer artikelen over persoonlijke groei