Wat is assertiviteit en sub assertiviteit?
21 juni 2017 
5 min. leestijd

Wat is assertiviteit en sub assertiviteit?

Wat is assertiviteit? Waar denk jij aan bij het woord assertiviteit? Het gaat bij assertiviteit over het uiten van gedachten en gevoelens. Maar ook het uiten van een mening. Dit doe je dan wel op een gepaste, directe en eerlijke manier.

Je mag hierbij dus zeker opkomen voor je eigen belangen. Het gaat er om dat je het op een manier doet die bij de situatie past. Daarbij dient het ook respectvol te zijn voor jezelf en voor anderen.

Wat is sub assertiviteit?

Het kan zijn dat je als persoon teveel rekening houdt met het belang van anderen en je eigen belang gaat verwaarlozen. Als dat zo is, dan noemen ze dat sub assertiviteit. Maar wanneer je met name je eigen belang ziet en dat van de anderen niet ziet of zou verwaarlozen (negeren) dan is dat agressief. Hieronder vind je een leuke en korte video die op een grappige manier duidelijk maakt wat de verschillen zijn:

Assertiviteit en reageren op anderen

We kunnen allemaal anders reageren op anderen, maar waarom zijn er mensen die sub-assertief reageren? Het kan zijn dat er schaamte of angst een rol speelt, maar ook schuldgevoelens kunnen daarin een rol spelen. Je wil anderen niet kwetsen of bang maken, je wil niet aangeven waarom je iets niet snapt of je hebt het idee dat je wat goed moet maken met anderen.

Dat zouden allemaal redenen kunnen zijn waarom dat je sub assertief gaat reageren op anderen en dat is niet altijd goed. Probeer daar dan ook rekening mee te houden, dat je ook eens naar jezelf kijkt.

Assertiviteit en agressief reageren?

Er zijn ook mensen die in plaats van assertief, agressief reageren. Dit kan ook te maken hebben met onzekerheid en angst. Je bent misschien bang dat mensen over je heen zullen lopen of dat je denkt dat anderen geen rekening met je houden. Maar het is juist van belang dat je alles bespreekbaar leert maken en niet agressief hoeft te reageren. Vaak is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan, want een karakter kan bij je horen. Toch kun je het leren om anders te reageren.

assertiviteit

Assertiviteit en de verschillende niveaus

Er bestaan verschillende niveaus van assertiviteit. Je zou eens kunnen kijken welk niveau jij nu beheerst en daar naar kunnen kijken of je het een en ander aan kunt passen. Bekijk op welke manier je dat dan het beste kunt aanpakken.

Assertiviteit bij niveau 0

Bij niveau 0 gaat het over weinig assertiviteit. Je kunt daarbij lastig je eigen grenzen aangeven, je communiceert ook niet helder. Je zegt niet wat je vindt of wat je wil en je kunt slecht positieve feedback ontvangen en negatieve feedback geven.

Assertiviteit bij niveau 1

Wanneer er naar niveau 1 gekeken wordt gaat het over reactieve of basis assertiviteit. Je geeft, wanneer dat er naar wordt gevraagd, je eigen standpunten aan en je kunt ook je eigen grenzen aangeven. Ook kom je uit voor je eigen mening als mensen er naar vragen. Je maakt duidelijk wanneer je het niet eens bent met een gesprekspartner en je maakt het duidelijk wanneer jouw grenzen worden overschreden.

Assertiviteit bij niveau 2

Dan gaan we door naar niveau 2, hierbij gaat het over: proactieve assertiviteit. Hierbij kom je spontaan met je eigen standpunten, deze bewaak en verdedig je ook, maar dat doe je wel op een respectvolle wijze. Je zou ook kiezen voor de directe confrontatie en directe beïnvloeding.

Je bent niet iemand die via een omweg zijn zin wil krijgen. Je kunt gevoelige of negatieve boodschappen op een goede en directe manier overbrengen op anderen. Je komt uit eigen initiatief met standpunten naar voren, die zouden kunnen afwijken van die van je gesprekspartner. Ook kun jij luisteren naar tegenargumenten en luister je naar weerstand en kritiek. Je bent flexibel in een discussie en gaat deze dan ook niet uit de weg.

Assertiviteit bij niveau 3

Dan gaan we over naar het laatste niveau en dat is niveau 3. Bij dit niveau gaat het over assertief kunnen blijven in emotionele en/of kritische situaties. Hierbij aanvaard je kritiek op je standpunt, gedrag of acties. Je reageert er hierbij constructief op. Je kunt onder druk staan, maar ook dan blijf je bij je eigen standpunt.

Je bespreekt meningsverschillen uit jezelf zonder dat je daarbij een conflict uit de weg gaat. Je bent iemand die adequaat omgaat met onaangepaste reacties, verbale agressie en provocaties.

assertiviteit

Assertiviteit, hoe zit jij in elkaar?

Als je nu weet wat assertiviteit is en je weet welke niveaus er zijn, waar hoor jij dan bij?

Kun je jezelf plaatsen in een bepaald niveau en kun je dan ook eens nagaan wat je anders zou willen doen? Ben je misschien te meegaand of wil je juist beter kunnen praten met anderen en je mening kunnen uiten?

Het zijn allemaal punten waar je eens over na kunt denken. Het is goed om inzicht in jezelf te hebben en te weten wat je wil. Neem daarom de tijd om goed in je op te nemen wat assertiviteit is en wat het met jou en de mensen in je omgeving kan doen.

Het kan namelijk zomaar zijn dat je juist iemand bent die veel praat, maar dat je dat minder moet doen, of dat je juist een discussie uit de weg gaat en deze juist vaker aan moet gaan. Krijg een goed beeld van jezelf en probeer hier naar te handelen.

Je moet wel doen wat goed voelt, maar het moet niet ten koste van jou of van anderen gaat. Praat er daarom over hoe je in elkaar zit en durf er aan toe te geven en situaties kritisch te bekijken. Het geeft je veel duidelijkheid die je vast en zeker kunt gebruiken. Assertiviteit is een verhelderend onderwerp voor jong en oud en opent deuren voor je. Nooit meer, had ik maar…., geen spijt achteraf, maar op een adequate manier reageren op het moment dat het nodig is.

Wil jij veel meer over assertiviteit te weten komen, dan raad ik je aan om te starten met speedcoaching. Ontdek en klik hier voor ons tijdelijke speedcoaching aanbod.

Meer artikelen over persoonlijke groei