Wat is een coach?
14 januari 2019 
1 min. leestijd

Wat is een coach?

Een coach is een professionele begeleider, tijdens het sporten, een studie, enz. Een coach is een man of vrouw waar jij altijd op kunt terugvallen, iemand die je stimuleert en motiveert.

Iemand die zorgt voor maatwerk tijdens de begeleiding (anders dan een groepsbegeleiding). Iemand die je uit de put haalt als dat nodig is en je aandacht en motivatie geeft, zodat je niet stopt met je studie of een poging een sportieve prestatie te behalen.

Hij of zij kent je sterke en zwakke kanten en houdt daar rekening mee. Een coach laat je jouw grenzen voelen, bereiken en als het kan verleggen. Een coach zal nooit de aanval richten op je als persoon, wel op je gedrag en inzet. Dit echter om alles uit je te halen wat erin zit!

Wist je dat ook ouders de coach kunnen zijn van hun kind? Om een kind meer zelfvertrouwen te geven zullen ouders hun kind stimuleren en motiveren om stapjes vooruit te zetten. Ook hierbij geldt dat het nooit de bedoeling mag zijn om je kind teveel te pushen, zodat het ten koste gaat van het kind.

Denk bijvoorbeeld aan de jonge voetballertjes met de invloed van ouders aan de zijlijn, invloed die altijd positief zou moeten zijn!

Ook iedere begeleider in de gezondheidszorg is een coach, ook deze probeert zijn cliënt te stimuleren en te motiveren, zonder hem of haar te vernederen, zodat deze zoveel mogelijk zelfstandig wordt of blijft.

Het coachen dient op een professionele manier te gebeuren. De aanpak moet passen bij de cliënt, er wordt gezorgd voor maatwerk. Als de resultaten en doelen zijn bereikt is een coach (bijna) net zo blij als zijn cliënt. Wil jij op het gebied van zelfvertrouwen gecoacht worden? Start dan hier met ons gratis boek!

Meer artikelen over persoonlijke groei