Wat is een functioneringsgesprek?
01 januari 2019 
0 min. leestijd

Wat is een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek is een gesprek tussen een werkgever en een werknemer, waarin wordt besproken of de werknemer op de werkvloer voldoet aan de eisen die aan hem of haar worden gesteld. De werkgever kan de functioneringsgesprekken ook door het hoofd van de afdeling laten houden.

Functioneringsgesprekken worden zowel door de werknemer als door de degene die het gesprek leidt goed voorbereid. De werknemer zet wat op papier, hij of zij krijgt namelijk ook tijd om te reageren.

Soms is er een formulier dat de werknemer van te voren kan lezen, zodat hij of zij weet wat er in het gesprek in ieder geval aan bod komt. Vaak begint het functioneringsgesprek met een evaluatie van de vorige rapportage. Welke punten zijn behaald, welke nog niet? 

Een functioneringsgesprek hoort tot de verplichtingen van de werkgever, een werknemer heeft recht op zo’n gesprek. De vooruitgang van de werknemer wordt besproken, maar er worden uiteraard ook tekortkomingen genoemd.

Er worden tijdens het gesprek aantekeningen gemaakt, die worden uitgewerkt en worden bewaard. Daarin kun je lezen wat er is afgesproken over bijvoorbeeld studie mogelijkheden, een andere taak in het bedrijf, hogerop komen in het bedrijf, enz.

Je kunt als werknemer ook zelf het initiatief nemen en vragen of er promotiekansen en/of studie mogelijkheden voor je zijn binnen het bedrijf.

Meer artikelen over persoonlijke groei