Wat is faalangst?
07 november 2018 
in Angst
3 min. leestijd

Wat is faalangst?

Faalangst is bang zijn om niet aan de verwachtingen van anderen (of  jezelf) te kunnen voldoen. Je prent dat jezelf in en het wordt niet door anderen opgelegd. Je hebt een gebrek aan zelfvertrouwen. Je bent bang afgewezen te worden.

Door faalangst komen jouw positieve eigenschappen niet tot hun recht. Je durft ze niet te laten zien, bang om teleurgesteld te worden, want de ander zal “het toch wel niet goed vinden”. Faalangst remt je in je ontwikkelingen. Daarom moet er actie komen om de faalangst het hoofd te bieden.

Gelukkig is er wat te doen aan faalangst. Deze kan prima worden aangepakt, zodat jij binnenkort zonder faalangst je levensweg gaat vervolgen. Op scholen is er gelukkig ook aandacht voor faalangstige leerlingen. Bekijk hier ons artikel over faalangst op school.

De leerkracht zal er  bijvoorbeeld voor zorgen dat het kind met faalangst de juiste begeleiding krijgt. Hij of zij zal ervoor zorgen (probeert dat ten minste) dat dit faalangstige kind niet wordt uitgelachen of gepest. Hij of zij zorgt ervoor dat de kinderen met faalangst succeservaringen opdoen.

Ook in de thuissituatie heeft een kind met faalangst extra aandacht nodig. Met name het geven van complimenten is erg belangrijk. De complimenten moeten wel op hun plaats zijn en er moet ook weer niet overdreven worden.

Kinderen hebben dat snel door en zullen zich nog ongelukkiger gaan voelen als de ouders daarin niet eerlijk zijn. Zowel ouders als kinderen kunnen trainingen of cursussen volgen om faalangst de baas te worden.

[caption id="" align="aligncenter" width="1024"]wat is faalangst kind Als moeder (en vader) ben je de eerste 7 levensjaren zó belangrijk voor je kind![/caption]

Het is een vorm van faalangst om erg bang te zijn voor toepassingen. Spanning maakt je minder goed in staat om te functioneren en te presenteren en de angst voor afwijzing leidt tot angst, angst en spanning.

Moeite om te slapen, je voortdurend afvragen wat ze van je willen, waar moet je je van bewust zijn, hoe moet je overkomen? Het afsluiten van deze gesprekken, moeite hebben met luisteren of niet in staat zijn om een houding aan te nemen in sollicitatiegesprekken zijn enkele van de uitingen van angst om te solliciteren naar een baan.

Degenen die voortdurend onrustig zijn voor de momenten waarop je moet laten zien wat je te bieden hebt en die op die momenten ondermaats presteren, komen in aanmerking voor een behandeling. Mensen die niet kunnen ontsnappen aan angst, faalangst en angst om door anderen te worden beoordeeld, kunnen ook in aanmerking komen voor behandeling of een cursus.

wat-is-faalangst-examen

Onderzoek angst of blokkade om te presteren

Het vrezen van een examen, een rijexamen of theorie-examen, of het afleggen van toetsen of andere beoordelings- of beslissingsmomenten. In staat zijn om een goede auto te rijden, maar toch falen voor het rijexamen.

Voor een examen heb je de stof goed geleerd, maar sluit deze af zodat je een onbevredigende score scoort.

Een auditie moeten doen voor een koor, podium of muziekstuk, maar geen woord kunnen zeggen uit angst, geen muziekinstrument kunnen bespelen.

Iedereen die voortdurend onrustig is voor momenten die er toe doen en die op die momenten ondermaats presteert, komt in aanmerking voor een behandeling.

Mensen die niet zozeer ondermaats presteren als wel niet kunnen ontsnappen aan angst, faalangst en beoordeling door anderen, kunnen ook in aanmerking komen voor behandeling. Heel bang zijn voor onderzoeken is een vorm van faalangst.

Meer artikelen over persoonlijke groei