Wat is rots- en watertraining?
18 februari 2019 
1 min. leestijd

Wat is rots- en watertraining?

Rots- en watertraining is een weerbaarheidstraining voor kinderen

"De rots staat voor onafhankelijkheid en sterk. Je eigen keuzes durven en kunnen maken. Water staat voor samenwerken, samen spelen, samen met anderen leren en leven"

Een kind leert bij deze training wanneer het moet kiezen voor rots en wanneer voor water en ook de combinatie ervan. Leren om de eigen weg te kiezen zonder de ander daarbij uit het oog te verliezen. Verlegen en timide kinderen leren om naar buiten te treden, om zichzelf te laten horen. Drukke kinderen leren om rust in zichzelf te vinden.

Ben je op zoek naar zelfvertrouwen tips voor je kind? Klik dan hier om mijn 50 zelfvertrouwen tips gratis te downloaden...

De rots- en watertraining helpt kinderen die:
  • het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen
  • weinig of geen zelfvertrouwen hebben
  • hoogsensitief zijn
  • onzeker zijn, bijvoorbeeld omdat ze gepest worden
  • moeilijk met conflicten kunnen omgaan
  • zich laten beïnvloeden van buitenaf als er keuzes gemaakt moeten worden, ze leren zelf hun keuzes te maken
  • hun grenzen niet goed of niet aangeven
  • geen of weinig respect voor anderen kunnen opbrengen
  • moeite hebben met samenwerken op allerlei gebieden, ze leren rekening houden met elkaar

De rots- en watertraining valt onder psychologische zorg, tweedelijnszorg. Vraag na of en welke vergoeding je ervoor kunt krijgen. Je kunt een kind individueel aan deze training laten meedoen. Op basisscholen en middelbare scholen wordt deze training in groepsverband gegeven.

Meer artikelen over persoonlijke groei