Relaties

[Onder deze tekst over relaties vind je een lijst met begrippen die over verschillende soorten relaties gaan. Scroll iets verder naar beneden]

Soorten relaties

Als men over relaties praat dan wordt daar vaak een liefdesrelatie mee bedoeld of een (geheime) seksrelatie. Er bestaan echter zoveel meer vormen van een relatie:
  • Een werkgerelateerde relatie tussen collega’s, bedrijfsleider en werkgever
  • Een relatie tussen mensen met dezelfde interesses, hobby’s, studie
  • Een relatie tussen leerkracht en leerling
  • Een relatie binnen het gezin, ouder - kind relatie en een relatie tussen de kinderen onderling
  • Een relatie tussen arts, hulpverlener en patiënt

Een relatie is een verbinding tussen mensen onderling. Ook met dieren kun je een relatie hebben. Relaties kunnen gelijkwaardig zijn, maar ook machtsverhoudingen binnen relaties komen voor. Waar mensen samen leven, wonen en/of werken is sprake van een relatie. Dat kan een zakelijke relatie zijn, een vriendschappelijke, een liefdesrelatie, een seksrelatie enz.

Een relatie kan open zijn en ook bij een losse relatie is sprake van een bepaalde verbinding met een derde. Deze verbinding (relatie) kan om verschillende redenen zijn aangegaan of spontaan zijn ontstaan, bijvoorbeeld collega’s op het werk die moeten samenwerken, mensen met hetzelfde geloof, met dezelfde hobby, mensen die van elkaar houden, uit hetzelfde gezin. Relaties zullen het beste stand houden als er respect is voor elkaar en als er naar elkaar geluisterd wordt.

Relaties op de werkvloer

Op de werkvloer zijn er gelijkwaardige relaties met collega’s, maar ook relaties met je meerdere, je werkgever, je bedrijfsleider enz. De omgang met elkaar zal in deze gevallen verschillen. Er moet een duidelijk verschil worden gemaakt tussen werk (de zakelijke manier) en de meer vriendschappelijke manier. De manier waarop jij met je werkgever omgaat zal mede afhankelijk zijn van het feit hoe deze zich opstelt tegenover zijn werknemers, afstandelijk en zakelijk of collegiaal en zakelijk.

Relaties in een geloofsgemeenschap

Relaties in een geloofsgemeenschap kunnen tussen twee mensen ontstaan, maar ook met meer. Je leeft met een bepaalde overtuiging, die de anderen ook hebben. Je begrijpt elkaar goed als het gaat om het geloof. Je veroordeelt elkaar niet om jouw normen en waarden. Je vindt steun bij elkaar als de buitenwereld je niet accepteert om je geloofsovertuiging.

Relaties mensen met dezelfde hobby

Mensen met dezelfde hobby hebben iets gemeenschappelijks, namelijk die bepaalde hobby. Het is de hobby die hen verbindt. Zij vinden elkaar in een gezamenlijke interesse.

Relaties binnen het gezin

Binnen het gezin heb je de ouder - kind relatie en de relatie tussen de kinderen onderling. Een goede relatie is de basis voor een stabiele ontwikkeling van het kind. Het zelfvertrouwen zal groeien door een gevoel van veiligheid in een prettige sfeer binnen het gezin. Het komt helaas ook voor dat een kind die veiligheid en stabiliteit, in het gezin waar het opgroeit, mist. De gevolgen zie je vaak op latere leeftijd. Op onze site vind je gelukkig ook veel zelfvertrouwen tips. Hieronder vind je een lijst met -relatie begrippen:
Berichten over Relaties:
Wat is een aura?
0
Wat is een aura?
Wat is een aura?
Wat is HSP?
0
Wat is HSP?
Wat is HSP?
Wat is een counselor?
0
Wat is een counselor?
Wat is een counselor?
Wat is een coach?
0
Wat is een coach?
Wat is een coach?
Wat is communicatie?
0
Wat is communicatie?
Wat is communicatie?
Wat is bindingsangst?
0
Wat is bindingsangst?
Wat is bindingsangst?
Wat is empathie?
0
Wat is empathie?
Wat is empathie?
Wat is gelijkwaardigheid?
0
Wat is gelijkwaardigheid?
Wat is gelijkwaardigheid?
Wat is een functioneringsgesprek?
2
Wat is een functioneringsgesprek?
Wat is een functioneringsgesprek?