Wat is gedrag?
Diversen
Redactie
Diversen
11/20/2018
1 min

Wat is gedrag?

11/20/2018
1 min
Gedrag is het doen en laten van mensen en dieren. Uit de gedragingen van mensen en dieren kan van alles te voorschijn komen. Studies van het gedrag zijn erg interessant.

Jouw gedrag heeft invloed op de omgeving. Andermans gedrag heeft invloed op jou. Een auto bijvoorbeeld die met een slakkengang over de snelweg rijdt, veroorzaakt door zijn of haar gedrag een file, oorzaak en gevolg.

file auto's

Met je gedrag kun je het leven van anderen verzieken, maar ook een stuk mooier maken. Soms heb je te maken met onbewust gedrag, maar meestal is er sprake van bewust iets doen of laten en daarop kunnen we worden afgerekend. Je bent verantwoordelijk voor je gedrag.

Het gedrag is te beïnvloeden, zowel positief als negatief. Bij de ene persoon lukt dat beter dan bij de andere. Het beïnvloeden van het gedrag kan onder andere door:
  • de omgeving
  • drank
  • drugs
  • medicatie
  • therapie
  • ervaringen of gebeurtenissen uit het verleden
  • opleiding

Storend gedrag kan ervoor zorgen dat iemand wordt buitengesloten en afgewezen. Het is belangrijk dat iemand wordt aangesproken op zijn of haar storend gedrag en niet als persoon totaal wordt afgewezen.

Hulpverleners en ouders krijgen hiermee te maken. In de rechtbank moet er beslist worden of iemand voor zijn of haar gedrag toerekeningsvatbaar kan worden verklaard. Een moeilijke klus! Onderzoeken en tests moeten daarover uitsluitsel geven.

Het gedrag is een ingewikkelde materie, zeker als je ook te maken krijgt met diverse culturen.
Reacties