Beter leven
Redactie
Beter leven
06/25/2019
6 min

Bewust en onbewust gedrag – Wil jij je leven beïnvloeden?

06/25/2019
6 min

Dit artikel biedt je een basis om jezelf te ontdekken en te kijken of jij het leven leidt dat je wilt leiden. Mijn artikel geeft je die basis, de filosofie van waaruit jij kunt creëren en aan jezelf kunt werken.

“Nu volgt de filosofie die ik gebruik in de trainingen die ik geef en de coaching die ik met mensen doe. Je bewuste en onbewuste: vrienden of vijanden?”

Heb je invloed op het leven dat je leidt?

Centraal in dit artikel staat de overtuiging dat je invloed hebt op het leven dat je leidt. In je leven spelen je bewuste denken en gedrag en je onbewuste (dat deel dat gevormd wordt door alle ervaringen uit het verleden die je niet meer bewust kunt oproepen) de hoofdrol.

In veel gevallen zijn je bewuste en je onbewuste het met elkaar eens. In een aantal gevallen echter gaan je bewuste en je onbewuste de strijd met elkaar aan. Dat is het geval als jij iets wilt en je onbewuste stress ervaart bij de keuze die jij wilt maken.

Onbewuste ervaringen

Denk maar eens terug aan een sollicitatiegesprek van jou. Je maakt tijdens ieder sollicitatiegesprek een stap uit je comfortzone, de strekkende zone in. Die stap neem je bewust, het is iets wat je met je bewuste denken en gedrag wilt.

Wellicht heeft je onbewuste het signaal opgeslagen dat zo’n gesprek falen in kan houden en wellicht heb je in het verleden ervaringen opgedaan die niet succesvol waren op dat gebied…

Onbewuste vs. Bewuste

Dan ontstaat er een strijd tussen het onbewuste en bewuste: jij wilt weliswaar iets, maar je onbewuste zal er alles aan doen om je te weerhouden deze stap te zetten. Er is immers een kans dat je zult falen en dat roept angst op.

Daarom zal je onbewuste er alles aan doen om de situatie zo te houden als hij nu is. Elke verandering is voor je onbewuste een uitdaging die bij voorkeur wordt vermeden. Je zou dit met een mooi woord anticipatieangst kunnen noemen: je onbewuste reageert al met angst op de situatie die komen gaat, op basis van ervaringen uit het verleden.

Ervaringen uit het verleden

Ondanks dat ervaringen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, slaagt het onbewuste er in veel gevallen in mensen te weerhouden om een bepaalde stap alsnog te zetten.

Dat kan er in jouw geval zelfs toe leiden dat je het sollicitatiegesprek niet gaat doen, ondanks dat je de overtuiging hebt dat het om een ‘droombaan’ gaat.

Bewust-en-onbewust-gedrag-profielfoto's

En de winnaar is…

In veel gevallen wint het onbewuste het van het bewuste. Ik krijg vaak de vraag waarom dat zo is. Immers, als ik iets bewust wil, dan doe ik dat toch gewoon? Dan is er toch niets dat mij tegenhoudt?

Je zou denken dat het zo werkt. Echter, je bewuste denken en handelen beslaan slechts een piepklein gedeelte van je ervaringen. Als bewuste en het onbewuste samen het geheel van je ervaringen vormen, dan is het bewuste gedeelte daarvan enorm veel kleiner dan het onbewuste gedeelte.

Jouw onbewuste is altijd druk

“Het onbewuste gedeelte verwerkt per seconde 200.000 keer zoveel informatie als het bewuste gedeelte”

Daar waar je bewuste bezig is met focus, met concentratie op dat wat het wil, is je onbewuste tegelijkertijd bezig met de omgeving, met de reactie van andere mensen, met wat achter en naast je gebeurt.

Maar ook met het vergelijken van de informatie die binnenkomt met alle ervaringen in het verleden, met het trekken van conclusies, met het in stand houden of creëren van overtuigingen en patronen, enzovoort.

De manier waarop je onbewuste reageert op de situaties waarin jij je begeeft, heeft onder meer te maken met de overtuigingen die jij hebt ontwikkeld over jezelf. Hier komen je eigenwaarde en identiteit in de vorm van persoonlijke groei om de hoek.

Vijf Geluksgebieden

Dit is één van de geluksgebieden die van grote invloed is op én je welzijn én je andere geluksgebieden. Naarmate je meer negatieve overtuigingen hebt ontwikkeld over jezelf, zal het uitdagender zijn om jezelf persoonlijk te ontwikkelen en maak je het jezelf ook lastiger om gelukkig te worden op geluksgebieden als relatie en bezit.

Ons boek Laten we wel-zijn

Hoe dat precies werkt wordt in ons boek helemaal duidelijk. Om jou alvast een voorproefje van ons boek te geven, schrijf ik hieronder een korte praktijkervaring van mij op:

In een tweede sollicitatiegesprek haalde ik de dienstverbanden van Marieke aan. Daar voelde Marieke zich duidelijk ongemakkelijk bij.

Toen ik haar vertelde dat ik van plan was om haar aan te nemen én dat ik het fijn zou vinden als ze langer dan zes maanden in dienst bleef, besloot ze kennelijk toch om mij te vertellen waarom ze steeds zulke korte dienstverbanden had.

Overtuigingen

Marieke maakte mij duidelijk dat ze de overtuiging had dat ze niet goed genoeg was. Telkens als ze in haar baan een project daadwerkelijk onder haar hoede kreeg, sloeg de angst toe.

“Ze voelde haar lichaam verkrampen en ze was ervan overtuigd dat ze deze opdracht zou verknallen”

Omdat ze zich daar zo ongemakkelijk bij voelde, zowel lichamelijk als emotioneel, besloot ze op dat moment een andere baan te zoeken en er verder niet over te praten. Daarmee liet ze menig bedrijf in vertwijfeling achter zich.

Met Marieke heb ik toen afgesproken het dit keer anders te gaan doen. We gingen een aantal projecten samen oppakken, zodat ik ook kon zien op welke momenten bij haar de angst en twijfel toesloeg.

En ik leerde haar met een unieke techniek om de overtuiging ‘Ik kan het niet’ te herkennen, te erkennen, los te laten en te veranderen in ‘Ik kan het’.

Overtuigingen beïnvloeden je gedrag

Marieke deed het vervolgens steeds beter, zo goed zelfs dat ze binnen het bedrijf al snel dusdanige promotie maakte dat ze op een andere vestiging leiding kon gaan geven.

Maar nog belangrijker vond ze dat ze lekker in haar vel zat en zowel zakelijk als privé niet meer de angst had om zaken op te pakken. De overtuigingen die je hebt over jezelf, beïnvloeden je gedrag dus in hoge mate.

Het zijn als het ware de bakens waarmee je onbewuste reageert op situaties waar jij in verzeild raakt. Dat gedrag heeft in je leven de vorm van patronen aangenomen. Hiermee doel ik op de neurologische processen in je hersenen die ervoor zorgen dat wij zaken met routine kunnen doen en niet steeds weer moeten oefenen met gedrag of handelingen.

Geconditioneerd gedrag

Zo is het handig morgen gewoon op te kunnen staan en te kunnen fietsen of autorijden. Aan de andere kant zijn patronen ook niet altijd even handig. Denk maar eens aan ‘moeten’ roken, aan de manier waarop je onbewuste erin slaagt om niet te gaan solliciteren, aan faalangst tijdens examens, aan repen chocolade terwijl je wilt afvallen, enzovoort. In de onderstaande video vertel ik je meer over geconditioneerd gedrag:

Het vervangen van patronen

Gelukkig is er goed nieuws: patronen kunnen doorbroken worden. De verbindingen in je hersenen die het patroon in stand houden, ook wel synaptische complexen genoemd, zijn af te breken en te vervangen door nieuwe, gewenste patronen. Dat werkt als volgt:

Om nieuw gedrag te ontwikkelen is dat waar je je op richt van groot belang. Bij alles wat je zegt, doet, denkt of voelt, worden namelijk ‘beelden’ gecreëerd die informatie geven aan je hersenen.

Denk je aan een mooi huis met een vijver in de tuin, dan ‘zien’ je hersenen een beeld van een huis met een vijver in de tuin. Geef je daarbij aan dat er geen rode auto naast die vijver staat, dan creëren je hersenen feilloos het beeld van de rode auto naast de vijver.

Nieuwe patronen

Het woord ‘geen’ kent in dit geval geen overeenkomstig beeld en verdwijnt dus uit het geheel. Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop je creëert en patronen installeert.

“Nieuw gedrag heeft de meeste kans van slagen als je er een positieve draai aan geeft”

Want dan kunnen je hersenen je met overeenkomstige beelden ondersteunen om dat patroon ook aan te maken. Wil je afslanken? Vervang de woorden: ‘ik wil niet dik zijn’ dan door: ‘ik wil slank zijn’. Op die manier wordt een slank beeld als patroon in je systeem gezet en niet het beeld van iemand die een aantal kilo’s te veel heeft.

Deze manier van werken van je neurologisch systeem is de basis voor het creëren van het leven dat jij wilt leiden en voor een optimaal geluks- en welzijnsgevoel.

Start met visualiseren

Het gaat je ondersteunen om overtuigingen over jezelf los te laten en om te draaien, om lekker in je vel te zitten, te ontdekken wat jij bent en wilt in het leven en waar je het uiteindelijk allemaal voor doet.

De methode die daarbij wordt gebruikt is ‘vijfdimensionale visualisatie’. Deze methode komt herhaaldelijk terug in dit boek: Laten we wel-zijn. Bij deze methode maak je op een positieve manier gebruik van al je zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven.

Zintuigen koppelen

Door die zintuigen op een positieve manier met elkaar te koppelen, komt een compleet ‘plaatje’ van wat jij wilt binnen in je neurologisch systeem. Oefen je daar maar vaak genoeg mee, dan wordt dat plaatje ‘vanzelf’ een nieuw patroon, een nieuw synaptisch complex in je hersenen.

Het effect is dat je op een positieve manier ondersteund wordt door je hele systeem van hersenen, van bewuste en onbewuste en daardoor van gedrag.

Met andere woorden: het positieve beeld dat je hebt en dat in je hersenen een patroon is geworden, wordt leidend voor het gedrag dat je vertoont.

Wil je hier veel meer over weten? Download dan gratis het boek met 50 zelfvertrouwen tips via deze link. Mocht je het boek Laten we wel-zijn willen bestellen, stuur ons dan even een mailtje. We reageren snel via de mail.

Reacties