Beter leven
Redactie
Beter leven
01/24/2018
10 min

Hoe kan ik mijn leven verbeteren?

01/24/2018
10 min

Je leven verbeteren kan nodig zijn voor je. Als we 18 jaar oud worden, hebben we gemiddeld 180.000 keer in ons leven gehoord wat we niet goed hebben gedaan. Van onze ouders, van familie, van vrienden, van docenten enzovoorts. En als het meezit hebben we zo’n 20.000 tot 30.000 keer complimenten gekregen voor wat we wél goed hebben gedaan.

Moet ik mijn leven verbeteren?

Dat betekent dat we voor ieder compliment of schouderklopje dat we gehad hebben, we gemiddeld negen keer horen wat we niet goed doen, wat anders moet of wat er aan ons mankeert. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat onze aandacht ligt op negatieve zaken. We hebben geleerd onze focus te leggen op alles wat niet goed is.

‘Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd’ ~Sören Kierkegaard (Deens filosoof 1813-1855)

Leven verbeteren, omdat negativiteit helaas altijd scoort

De kranten staan er bol van. Goed nieuws is geen nieuws is het credo van de landelijke media. Een krant met goed nieuws is geen lang leven beschoren. Want dat is niet interessant genoeg. Zelf zijn we niet veel beter. Op ons werk en in onze relaties kunnen we vaak haarfijn aangeven wat er allemaal niet goed gaat.

Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst een collega, je partner, een vriend of vriendin een oprecht compliment gemaakt? Een schouderklopje gegeven en gezegd: ,,Dat heb je goed gedaan, dank je wel.’’ Als we dat compliment al geven dat zitten er vaak ‘maren’ aan, zoals: ,,Ik vind dat je prima werk hebt geleverd, maar volgende keer mag het wel wat sneller.’’ Je voelt als het ware al aankomen dat na het compliment iets negatiefs gezegd gaat worden.

Complimenten zijn er slechts sporadisch

Onbewust ligt onze focus dus op het negatieve. We zien wat niet goed gaat, we horen wat niet goed gaat en we zeggen wat niet goed gaat. Daartegenover zeggen we slechts sporadisch complimenten.

Dat is vreemd, want als aan werknemers van bedrijven wordt gevraagd wat ze liever hebben: een schouderklopje en een compliment of een jaarlijkse bonus in de vorm van geld, dan kiest driekwart van de medewerkers voor het schouderklopje… We zitten er dus wel om te springen, maar we doen het niet!

complimenteren moet ja

Een beeld creëren

Onze focus ligt dus veelal op het negatieve, op zaken die we niet goed vinden, waar we niet blij van worden en wat we niet willen. Om uit te leggen wat het gevolg daarvan is voor het beeld dat we uitzenden ga ik je nu een verhaal vertellen. Voor het kunnen begrijpen van dat verhaal is het enorm belangrijk dat je tijdens het lezen ervan níet denkt aan blauwe varkens. Als je aan blauwe varkens denkt terwijl je het verhaal leest, krijg je de boodschap van het verhaal niet binnen. Denk er dus om dat je absoluut geen beelden voor je krijgt van blauwe varkens.

Ik ga nu beginnen met het verhaal. Onbewust wordt bij alles waar je aan denkt, waar je aandacht naartoe gaat, een beeld gevormd. Als ik graag wil dat ik in een mooie boerderij kom te wonen, dan maak ik daar een prachtig beeld bij: een boerderij met een stukje land eromheen, met wat dieren, aan een rustig landweggetje, de zon schijnt, de bladeren van hoge populieren bij de boerderij ruisen in de wind en ik zie mezelf zitten op het terras van de boerderij, genietend in de zon terwijl ik lekker zit te lezen.

Als ik na een dag trainen in de auto naar huis zit en eraan denk dat ik veilig thuis zou willen zijn, dan zie ik mezelf zitten op de bank of aan tafel, lezend of etend, terwijl voor het huis de auto in de straat geparkeerd staat.

Ik maak daar direct een beeld bij, terwijl ik er aan denk. Dit gaat zo met alles waar je aan denkt. Ga nu terug naar wat je daarstraks gelezen hebt over waar wij de focus op leggen in het leven.

‘Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken’ ~Marcus Aurelius (Romeins keizer 121-180)

Onbewust maken wij onze beelden negatief

Inderdaad: het negatieve. Dus wat doen wij: wij zeggen wat niet goed is en maken daar direct een beeld bij, we zeggen wat we niet willen en maken daar direct een beeld bij. En dat beeld is negatief.

Als we zeggen: ik wil niet dik zijn, wat is dan het beeld dat we daar onbewust van maken? Juist: een beeld van onszelf terwijl we dik zijn. En als ik tegen je zeg dat ik je een verhaal vertel waarbij je absoluut niet aan blauwe varkens mag denken, wat zie je dan ogenblikkelijk voor je? Juist: blauwe varkens.

blauwe varkens

Met andere woorden: bij alles wat we doen, zeggen, vinden, denken en voelen creëren we direct een beeld. Als we iets negatiefs denken of zeggen zal het beeld dat we ogenblikkelijk zien ook dat negatieve zijn. Zelfs al bedoelen we het positief. Ik wil niet dik zijn betekent dat iemand zegt: ik wil slank zijn. Het verschil is echter dat als je zegt: ‘ik wil niet dik zijn’, dat je focus en je beeld direct een dik iemand laat zien. Als je zegt: ‘ik wil slank zijn’, dan is je focus en je beeld direct een slank iemand.

De vraag is nu: wat heeft een positiever effect op je leven?

Programmering onbewuste

Al een aantal keren hierboven heb ik je laten zien dat we ‘gewend’ zijn geraakt om te horen wat we allemaal niet goed doen in het leven. Niet voor niets laat ik dat een aantal keer terugkomen. Het is belangrijk te gaan beseffen dat onze focus op die manier ligt. Pas als we het beseffen, dan kunnen we het ook gaan veranderen.

Hoe kan het nu dat we ons op deze manier gedragen?

Dat we deze continue ‘programmering’ van negatieve opmerkingen en gedachten in de loop van ons leven ook echt zijn gaan geloven? Want we hebben daarmee een aantal negatieve overtuigingen over onszelf opgebouwd die ons op een onbewust niveau saboteren. Die ervoor zorgen dat we falen, dat we inderdaad bevestigd worden dat we niet goed genoeg zijn, het niet kunnen, niet iemand zijn om van te houden of dat we niet welkom zijn.

Wil jij een beter leven?

Dat gebeurt op onbewust niveau, want we willen wél allemaal gelukkig, gezond en vitaal zijn. Alleen, het lúkt niet altijd. Doordat we zo vaak gehoord hebben wat niet goed is, zijn we dat gaan geloven. En hoewel we bewust anders willen, houdt ons onbewuste ons steeds weer die negatieve overtuigen voor. En handelen we steeds weer in overeenstemming met die negatieve overtuigingen. Waarom?

ik wil een beter leven

Angst voor verandering

Omdat de onbewuste angst die we hebben voor verandering zo groot is, dat we liever in de pijn blijven zitten die we hebben. Die we ‘gewend’ zijn. We hebben immers zo vaak gehoord wat we niet kunnen dat we dat zijn gaan geloven. En waarom zou je proberen te veranderen als je ‘zeker’ weet dat het toch niet helpt. De huidige ‘pijn’ die we voelen is een bekende pijn en wat we gaan krijgen als we veranderen, dat is maar afwachten. Straks is het nog erger….

Ook hier ligt de focus dus op het negatieve, dat zijn we immers gewend. Het is min of meer ‘veilig’. We willen niet het risico nemen te veranderen, simpelweg omdat we geen zekerheid hebben dat het beter zal zijn in de nieuwe situatie. En dus houdt een onbewust proces van angst ons gevangen in een vicieuze cirkel waar we niet zomaar uit kunnen breken.

https://www.youtube.com/watch?v=MYgTKT0Lft4&feature=youtu.be

Hoe verbeter ik mijn leven dan?

HET KAN GELUKKIG ANDERS… Het zal je nu inmiddels haarscherp voor ogen staan: onze focus ligt door de opgedane ervaringen in het leven veelal op het negatieve. Hierdoor creëren we negatieve beelden (plaatjes) en die negatieve beelden hebben invloed op ons leven.

En hoewel we bewust anders willen, lukt dat vaak niet omdat er onbewust een proces van ‘aangeleerde’ negatieve overtuigingen ons liever in de huidige, soms pijnlijke, situatie houdt, dan het risico te nemen om via een andere handelswijze ons leven te veranderen. Want stel dat het erger wordt… Dit proces is het te doorbreken proces. En dat is voor iedereen mogelijk. Ook voor jou! Belangrijk daarbij is om te weten hoe wij zelf invloed hebben op ons leven en hoe wij ons leven mede creëren. Hoe kan het dat de een ‘altijd’ geluk heeft en de ander ‘altijd’ pech?

‘Als iemand vol vertrouwen in de richting van zijn dromen gaat, en het leven durft te leven dat hij zich heeft voorstelt, zal hij een succes hebben dat hij nooit had verwacht’ ~Henry David Thoreau (Amerikaans schrijver 1817-1862)

Het creëren van patronen

Om daar meer inzicht in te krijgen is het belangrijk te ontdekken hoe wij beelden verwerken in ons autonome zenuwstelsel. De meeste handelingen die we verrichten gaan volstrekt ‘automatisch’. We hoeven niet meer na te denken als we ’s ochtends wakker worden, opstaan, naar de douche lopen en ons gaan wassen.

Het is een aaneenschakeling van logische patronen die ervoor zorgen dat we als het ware ‘mechanisch’ onze handelingen verrichten. Dat begint al als we als kinderen leren lopen. Dat moeten we een heleboel keren met vallen en opstaan oefenen, voordat we de smaak écht te pakken hebben.

Patronen starten al op zeer jonge leeftijd

Een kind ziet om zich heen mensen lopen en voelt van binnen de drang om dat ook te gaan doen. Hij ziet daarbij allemaal voorbeelden van mensen die prima lopen, niet struikelen of vallen, maar gewoon op twee benen zonder al te veel slingeren zich een pad banen door het huis of over straat. Én nog snel gaan ook, daar is kruipen een lachertje bij… Na veel oefenen, vallen en opstaan, lukt het uiteindelijk en wordt lopen voor een kind vrij snel een automatisme.

Patronen starten al op zeer jonge leeftijd

In het autonome zenuwstelsel wordt hierbij een ketting van reacties aangelegd/ingesleten die dit steeds weer kunnen lopen mogelijk maakt. Dit ingesleten patroon wordt ook wel een informatiebaan of ‘synaptisch complex’ genoemd: we kunnen, simpel gesteld, automatisch handelingen verrichten als gevolg van bepaalde gedachten en gevoelens.

Diverse patronen

Deze automatismen ontstaan op allerlei gebied in ons autonome zenuwstelsel. Niet alleen bij lopen, ook bij situaties die een bepaald gevoel oproepen en waarbij dat gevoel tot handelen leidt. Neem bijvoorbeeld iemand die jarenlang intensief gerookt heeft en nu is gestopt. Na een dag of vier zijn de lichamelijke verslavingen uit het lichaam verdwenen, maar de ‘drang’ naar een sigaret komt nog regelmatig opzetten.

Met een stevige dosis wilskracht lukt het in de meeste gevallen om echt te stoppen met roken. Na een aantal jaar gebeurt er plotseling een voorval dat vroeger absoluut zou hebben geleid tot het grijpen naar een sigaret. En wat gebeurt er in veel gevallen? Iemand is al lange tijd gestopt en die pakt nu ineens weer een sigaret en begint weer te roken. Wat hier gebeurt, is dat het synaptische complex dat leidde tot het roken van een sigaret in bepaalde situaties, plotsklaps werd ‘afgevuurd’ doordat er heel krachtig zo’n situatie zich voordeed.

Ingesleten patronen

Het ingesleten patroon komt dan ineens heel sterk naar voren en voordat je er erg in hebt, ben je al aan het handelen. Je onbewuste zet je aan tot actie. Je kunt het ook nog anders formuleren. Tijdens het leven vinden er allerlei situaties plaats. De ene situatie wordt door je als plezierig ervaren, de ander als onplezierig.

Het gevolg is dat die situaties als een bepaald signaal in het autonome zenuwstelsel worden opgeslagen. De manier waarop die situaties worden opgeslagen gaan ons ‘helpen’ als de situatie zich weer voordoet. Het zijn de strategieën die we ‘automatisch’ hanteren in diverse situaties.

Denk maar weer aan het voorbeeld van het roken. Volkomen ‘automatisch’ pakt iemand weer een sigaret na jarenlang rookvrij te zijn geweest. Hier wordt door het onbewuste een zogenaamde overlevingsstrategie ‘afgevuurd’. Niet om je pijn te doen, maar juist om je te beschermen voor pijn.

Korte- en lange termijn effect

Het ironische is alleen dat de bescherming met name gericht is op het korte termijn effect. Op de lange termijn is de pijn van het weer beginnen met roken (of van willekeurig ander ongewenst gedrag) veel groter. Echter in het moment zelf maken we vrijwel continu de keuze om pijn te vermijden en te gaan voor een goed gevoel op dát moment. En daarna voelen we ons in een aantal gevallen schuldig.

Denk maar eens aan het leegeten van een zak chips of het opeten van een stuk chocola als je je niet zo goed voelt. Op dat moment voelt het heerlijk, daarna ontstaat, zeker bij mensen die vinden dat ze wat te zwaar zijn, een schuldgevoel met alle gevolgen van dien.

Als je deze werking van het autonome zenuwstelsel, van patronen creëren en van beelden vormen echt door hebt, dan komt ook direct de sleutel tot een ander leven naar voren. Wij kunnen zelf nieuwe synaptische complexen ontwikkelen en sterker maken dan de bestaande synaptische complexen.

We kunnen zelf werken aan een nieuwe toekomst, aan wat wij willen bereiken in ons leven als we de tijd nemen om nieuwe beelden te maken en die aan ons autonome zenuwstelsel aan te bieden. Hoe beter en intensiever we dat doen, hoe sterker de nieuwe patronen worden en hoe meer we ons gaan richten op dat wat we willen bereiken in het leven.

Creëren van nieuwe synaptische complexen

Bij dit creëren van nieuwe synaptische complexen, nieuwe patronen helpen diverse methoden: vijfdimensionale visualisatie van wat we willen bereiken, het via visualisatie afbreken van de oude synaptische complexen en het via visualisatie opbouwen van nieuwe synaptische complexen.

Daarnaast helpen ook het uitspreken van positieve, bekrachtigende zinnen tegen jezelf, het afleggen van persoonlijke verklaringen aan jezelf, het maken van een collage met dat wat jij wilt bereiken in de komende periode en het werken met metaforen die je versterken.

Zo wil ik persoonlijk bijvoorbeeld het overzicht van de adelaar hebben, de speelsheid en soepelheid van een dolfijn, de standvastigheid van een rots en de kracht en souplesse van een tijger.

Hebben we het beeld eenmaal goed neergezet en aangeboden aan het autonome zenuwstelsel, dan hoeven we dit beeld elke dag slechts een paar minuten te onderhouden door het opnieuw te visualiseren.

Welkom in onze zelfvertrouwen community

Zelfvertrouwen community ledenomgeving

Genoeg achtergronden nu over het creëren van nieuwe patronen en beelden, over het loslaten van oude patronen en de werking van het autonome zenuwstelsel. Wij willen jou graag helpen en het een en ander nog duidelijker maken op een speciale manier. Ben jij klaar voor een beter leven?

Dan willen we graag van je horen in onze BESLOTEN community. In deze ledenomgeving kunnen we jou veel meer waarde geven en helpen we je graag. Maak hier een gratis account aan en kijk straks vrijblijvend rond…

Reacties