Zelfvertrouwen
Redactie
Zelfvertrouwen
10/11/2017
15 min

Invloed van pesten op jouw zelfvertrouwen

10/11/2017
15 min

Invloed van pesten op latere leeftijd

Voor belangrijke onderwerpen wordt er steeds vaker “de week van…. of de week tegen……” in het leven geroepen. En dat is ook het geval met het onderwerp pesten. Dat is niet zomaar een uitroep, het is hard nodig dat er extra aandacht wordt gevraagd voor pesten en de gevolgen daarvan.

Inhoudsopgave:

Het pesten heeft namelijk een zeer negatieve invloed op je zelfvertrouwen en voor sommigen duurt die invloed levenslang. Steeds vaker komen er verhalen naar buiten van volwassenen die in hun kindertijd werden gepest. Thuis durfden zij er niet over te praten.

Als zij voor de zoveelste keer met een kapotte jas thuiskwamen, vernield door de pester, kregen zij er van hun ouders nog eens straf bovenop (werden zij niet geloofd?). Een volgende keer houd je wijselijk je mond, dat is begrijpelijk.

‘Realize that your words can make bruises that don’t go away’

De week tegen pesten

In de week tegen pesten gaan scholen er ook mee aan de slag. Er zijn tools en tips voor de leraren beschikbaar. Je zit nu eenmaal veel van je tijd overdag op school. En deze plek, of de omgeving van school, is vaak de plek waar het pesten gemakkelijk plaats kan vinden.

Veel kinderen komen er bij elkaar, groot en klein, dun en dik, blond, rood, bruin of zwart haar. Deze uiterlijke zaken kunnen al een aanleiding zijn om iemand te gaan pesten of om gepest te worden.

“Maar ook een rugzak van een onbekend merk of een niet zo’n blitse telefoon kunnen een reden zijn om gepest te worden”

zelfvertrouwen en pesten kinderen

Verschillende vormen van pesten

Er zijn diverse vormen van pesten: fysiek, verbaal, sociaal en relationeel. Voorbeelden van fysiek pesten zijn slaan, duwen, schoppen, om iemand lichamelijk te raken.

Voorbeeld van verbaal pesten is schelden (woorden doen wel pijn!), iemand diep raken met woorden. Roddelen (kwaad spreken over iemand) en iemand buiten sluiten (aan de kant laten staan, nooit mee laten doen tijdens een spel bijvoorbeeld) zijn voorbeelden van sociaal en relationeel pesten.

De pester vindt op school vaak meelopers, waardoor zij of hij zich gesterkt voelt. De pester voelt zich sowieso sterker dan degene die hij of zij pest, er is steeds sprake van machtsverschil. De week tegen alle vormen van pesten heeft al veel aandacht gekregen op social media.

Omstanders moeten meer bewust worden van hun gedrag

De insteek is om omstanders zich bewust te laten worden dat zij wel degelijk iets kunnen doen om degene die gepest wordt te helpen, niets doen is geen optie. Er wordt ook op gehamerd dat scholen en ouders een heel belangrijke schakel zijn.

Niemand mag nog de andere kant op kijken als er sprake is van pesten.

Pesten veroorzaakt blijvende psychische schade, een leven kan zelfs totaal verwoest worden. De week tegen pesten is voor iedereen, ook als je geen pester bent of als je niet gepest wordt.

Het is belangrijk dat iedereen gaat inzien dat veel levens ondraaglijk worden door pestgedrag, daar mag niemand zijn of haar ogen voor sluiten.

Fijn dat dit onderwerp zo serieus wordt genomen, dat zal iedereen die gepest wordt toch een warm gevoel geven en hopen dat hij of zij er mee naar buiten durft te komen. Het niet kunnen/durven vertellen dat je gepest wordt, daardoor zul jij je heel eenzaam en alleen voelen. Als dat nou eens zou veranderen…….. dan is de week tegen pesten geslaagd! Het doel is het bespreekbaar maken van pesten.

‘Words hurt you more than anything else, because they last, and sometimes FOREVER’

De invloed van pesten op je leven

Zowel jonge mensen als ouderen, zowel meisjes (vrouwen) als jongens (mannen) kunnen slachtofferrol zit?" data-excerpt="Hoe ga je om met iemand die in de slachtofferrol zit? Hoe ga je om met mensen die alsmaar in de slachtofferrol blijven hangen? Als iemand in de slachtofferrol zit, heeft diegene er vaak een belang bij om dat zo te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/7543/slachtoffer-1170x500.jpg?t=1608160983" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/hoe-ga-je-om-met-iemand-die-in-de-slachtoffer-rol-zit/">slachtofferrol zit?" data-excerpt="Hoe ga je om met iemand die in de slachtofferrol zit? Hoe ga je om met mensen die alsmaar in de slachtofferrol blijven hangen? Als iemand in de slachtofferrol zit, heeft diegene er vaak een belang bij om dat zo te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/7543/slachtoffer-1170x500.jpg?t=1608160983" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/hoe-ga-je-om-met-iemand-die-in-de-slachtoffer-rol-zit/">slachtofferrol zit?" data-excerpt="Hoe ga je om met iemand die in de slachtofferrol zit? Hoe ga je om met mensen die alsmaar in de slachtofferrol blijven hangen? Als iemand in de slachtofferrol zit, heeft diegene er vaak een belang bij om dat zo te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/7543/slachtoffer-1170x500.jpg?t=1608160983" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/hoe-ga-je-om-met-iemand-die-in-de-slachtoffer-rol-zit/">slachtofferrol zit?" data-excerpt="Hoe ga je om met iemand die in de slachtofferrol zit? Hoe ga je om met mensen die alsmaar in de slachtofferrol blijven hangen? Als iemand in de slachtofferrol zit, heeft diegene er vaak een belang bij om dat zo te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/7543/slachtoffer-1170x500.jpg?t=1608160983" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/hoe-ga-je-om-met-iemand-die-in-de-slachtoffer-rol-zit/">slachtofferrol zit?" data-excerpt="Hoe ga je om met iemand die in de slachtofferrol zit? Hoe ga je om met mensen die alsmaar in de slachtofferrol blijven hangen? Als iemand in de slachtofferrol zit, heeft diegene er vaak een belang bij om dat zo te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/7543/slachtoffer-1170x500.jpg?t=1608160983" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/hoe-ga-je-om-met-iemand-die-in-de-slachtoffer-rol-zit/">slachtofferrol zit?" data-excerpt="Hoe ga je om met iemand die in de slachtofferrol zit? Hoe ga je om met mensen die alsmaar in de slachtofferrol blijven hangen? Als iemand in de slachtofferrol zit, heeft diegene er vaak een belang bij om dat zo te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/7543/slachtoffer-1170x500.jpg?t=1608160983" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/hoe-ga-je-om-met-iemand-die-in-de-slachtoffer-rol-zit/">slachtofferrol zit?" data-excerpt="Hoe ga je om met iemand die in de slachtofferrol zit? Hoe ga je om met mensen die alsmaar in de slachtofferrol blijven hangen? Als iemand in de slachtofferrol zit, heeft diegene er vaak een belang bij om dat zo te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/7543/slachtoffer-1170x500.jpg?t=1608160983" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/hoe-ga-je-om-met-iemand-die-in-de-slachtoffer-rol-zit/">slachtofferrol zit?" data-excerpt="Hoe ga je om met iemand die in de slachtofferrol zit? Hoe ga je om met mensen die alsmaar in de slachtofferrol blijven hangen? Als iemand in de slachtofferrol zit, heeft diegene er vaak een belang bij om dat zo te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/7543/slachtoffer-1170x500.jpg?t=1608160983" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/hoe-ga-je-om-met-iemand-die-in-de-slachtoffer-rol-zit/">slachtofferrol zit?" data-excerpt="Hoe ga je om met iemand die in de slachtofferrol zit? Hoe ga je om met mensen die alsmaar in de slachtofferrol blijven hangen? Als iemand in de slachtofferrol zit, heeft diegene er vaak een belang bij om dat zo te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/7543/slachtoffer-1170x500.jpg?t=1608160983" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/hoe-ga-je-om-met-iemand-die-in-de-slachtoffer-rol-zit/">slachtofferrol zit?" data-excerpt="Hoe ga je om met iemand die in de slachtofferrol zit? Hoe ga je om met mensen die alsmaar in de slachtofferrol blijven hangen? Als iemand in de slachtofferrol zit, heeft diegene er vaak een belang bij om dat zo te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/7543/slachtoffer-1170x500.jpg?t=1608160983" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/hoe-ga-je-om-met-iemand-die-in-de-slachtoffer-rol-zit/">slachtofferrol zit?" data-excerpt="Hoe ga je om met iemand die in de slachtofferrol zit? Hoe ga je om met mensen die alsmaar in de slachtofferrol blijven hangen? Als iemand in de slachtofferrol zit, heeft diegene er vaak een belang bij om dat zo te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/7543/slachtoffer-1170x500.jpg?t=1608160983" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/hoe-ga-je-om-met-iemand-die-in-de-slachtoffer-rol-zit/">slachtofferrol zit?" data-excerpt="Hoe ga je om met iemand die in de slachtofferrol zit? Hoe ga je om met mensen die alsmaar in de slachtofferrol blijven hangen? Als iemand in de slachtofferrol zit, heeft diegene er vaak een belang bij om dat zo te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/7543/slachtoffer-1170x500.jpg?t=1608160983" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/hoe-ga-je-om-met-iemand-die-in-de-slachtoffer-rol-zit/">slachtofferrol zit?" data-excerpt="Hoe ga je om met iemand die in de slachtofferrol zit? Hoe ga je om met mensen die alsmaar in de slachtofferrol blijven hangen? Als iemand in de slachtofferrol zit, heeft diegene er vaak een belang bij om dat zo te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/7543/slachtoffer-1170x500.jpg?t=1608160983" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/hoe-ga-je-om-met-iemand-die-in-de-slachtoffer-rol-zit/">slachtoffer worden van pesten. Je kunt gewoon de “pech” hebben als dit jou overkomt. Een pester heeft het gemunt op een nieuwkomer op school, in de buurt of bij een vereniging.

Als je een pester vraagt waarom een bepaalde persoon is gekozen dan is daar vaak geen enkele reden voor: “hij of zij staat me gewoon niet aan” of iets dergelijks. Dat slaat uiteraard nergens op.

Pesten kan je leven behoorlijk negatief beïnvloeden als je er niet over kunt of durft te praten. Als kind, jongere is het belangrijk dat je een volwassene over het pesten informeert. Wees niet bang dat je niet wordt geloofd.

Problemen worden niet meer gebagatelliseerd

Er is tegenwoordig zoveel aandacht voor pesten, dat volwassenen beter daarover nadenken en het probleem niet bagatelliseren (afzwakken).

Gebeurt dat toch, zoek dan een andere volwassene, gebruik de kindertelefoon bijvoorbeeld. Deze is overdag bereikbaar tussen 14.00 uur en 20.00 uur op nummer 0800-0432. Dit kan anoniem, gratis en ook mobiel.

Of probeer op het onderwerp in te spelen als het op tv wordt getoond. Dat is best moeilijk, maar alleen blijven lopen met dit grote probleem is niet oké.

Laat je leven niet verpesten! Er zijn mensen en handvatten te vinden, die je kunnen en willen helpen. Ga over die drempel ook al word jij bedreigd door de pester.

Slechter kan het toch niet worden? Als jij gepest wordt heb je recht op hulp, jij moet weer kunnen gaan geloven in een betere toekomst. Het is niet normaal om gepest te worden. Elke vorm van pesten wordt in de week tegen pesten besproken.

De invloed van pesten op je zelfvertrouwen

Als je wordt gepest dan ga jij je minderwaardig voelen. Je verliest je zelfvertrouwen. Je bent het pispaaltje en voelt je erg alleen staan met dit grote probleem.

“Je zult tegelijkertijd ook erg angstig worden en steeds achterom willen kijken”

Als je wakker wordt zul jij je afvragen wat je deze dag weer te wachten staat. Negatieve gedachten die de overhand hebben. Welke lichtpuntjes heb je nog? Als je elke dag te horen krijgt of via social media leest dat jij er niet toe doet, hoe moet jij je dan staande houden?

zelfvertrouwen en pesten social media

Pesten en jouw zelfbeeld

Je zelfbeeld wordt steeds slechter naarmate het pesten langer duurt of intensiever wordt. Het ontbreekt je op den duur helemaal aan zelfvertrouwen. Je voelt je een sukkel, omdat jij het niet kunt voorkomen en er niets tegen durft te doen.

Stop nu even met die negatieve gedachten… , want hoe zouden omstanders zich moeten voelen als zij het pesten laten gebeuren. Zouden zij zichzelf geen slappeling voelen, omdat ze niet ingrijpen?

Genoeg om over na te denken. Wellicht (en dat is te hopen) dat bij velen de ogen geopend worden. Ook zij zouden slachtoffer kunnen zijn/worden.

Gezamenlijke aanpak is hard nodig

Een gezamenlijke aanpak is hard nodig. Dat begint al bij heel jonge kinderen. Ouders moeten ingrijpen als een kind door een ander kind of door een groepje andere kinderen steeds wordt vol gegooid met zand, ook als de pester hun eigen kind is.

Ouders kunnen het zien als een kind zich machteloos voelt. Tijd en aandacht voor de kinderen is heel belangrijk en praten met kinderen.

Ouders en kinderen dienen kinderen te helpen om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Met veel zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen, zelfrespect, een goed zelfbeeld word je niet zo snel slachtoffer van een pester (en later van een loverboy).

Verzorgers en ouders moeten alert zijn als hun kind elke dag met kapotte kleding, een kapotte fiets of rugzak thuiskomt of wanneer het kind telkens spullen kwijt is (etui, sportkleding, telefoon enz.). Dat zijn geen ongelukjes, ook al ontkent jouw kind dat door angst.

“Door angst voor de pester zal jouw kind dit waarschijnlijk niet toegeven”

Er zijn echter genoeg andere manieren om er achter te komen wat er nu werkelijk gebeurt. Ouders en school mogen daar niet laks op reageren, zij dienen een actieve houding daarin aan te nemen. Gepeste kinderen zien en voelen dit en zullen zich daardoor gesterkt worden, zij staan niet alleen.

De invloed van pesten op je schoolprestaties

Wanneer je wordt gepest zal dat vaak een negatieve invloed hebben op je schoolprestaties. Je slaapt misschien slecht en kunt de focus daardoor niet bij de les houden.

Je kunt niet opletten bij de uitleg van nieuwe leerstof, omdat je met andere dingen bezig bent. Hoe kom ik ongezien van het schoolplein af, waar staat hij of zij me vandaag op te wachten, welke berichten staan er op social media enz. Dit resulteert in slechte cijfers en misschien ook wel strafwerk als je niet oplet tijdens de les. Je voelt je al ellendig en ook de leerkracht doet er nog een schepje bovenop door je te straffen.

‘De herinnering die je later wilt hebben, moet je nu maken’

Grijp alles aan om te vertellen wat er met je aan de hand is, wat er met je gebeurt zonder dat jij daar iets aan kunt veranderen. Vertel dat je bang bent, dat jij je machteloos voelt. Dat is geen teken van zwakte, maar van sterk zijn. Je wil uit deze uitzichtloze situatie en heel snel!

Je zelfvertrouwen zal door het pesten zeker een deuk oplopen, maar je komt er uit als jij de juiste tools krijgt aangereikt. Daarvoor moet men wel weten wat er speelt en dat is niet altijd gemakkelijk om te zien. Pesten gebeurt op een zeer geraffineerde en stiekeme wijze.

De invloed van pesten op je gedrag

Als je wordt gepest kan jouw gedrag enorm veranderen. Je kruipt in je schulp, je bent de hele dag bezig met uitvluchten zoeken om maar niet naar bijvoorbeeld het voetballen te hoeven gaan, omdat het in de kleedkamer niet veilig voor je is.

Je hebt nergens meer plezier in, je bent bang op straat, bang om je berichten op social media te lezen, kortom bang om normaal te leven.

“Van een spontane puber die je graag zou willen zijn, word je een huismus, afgeschermd van iedereen”

Je kunt zelfs crimineel gedrag gaan vertonen als je daartoe wordt aangezet door de pester. Je wordt thuis uit onmacht boos op alles en iedereen, omdat de pester je in zijn of haar macht heeft. Neem de drempel en praat erover!

Nu bekend is dat het zelfvertrouwen veel schade oploopt wanneer je wordt gepest is het belangrijk om al op jonge leeftijd te werken aan het zelfvertrouwen van kinderen.

Met een positief zelfbeeld, met meer zelfvertrouwen sta je steviger in je schoenen. Krijg je desondanks te maken met pesten, laat je niet kapot maken en herstel je zelfvertrouwen met de hulp van mensen die het goed met je voor hebben. Denk niet dat de hele wereld tegen je is, ook al lijkt dat vaak wel zo.

Het bespreekbaar maken van pesten is een goede insteek. Lees over pesten en wat er allemaal tegen gedaan kan worden. Er zijn nog nooit zoveel goede initiatieven geweest om pesten aan te pakken, om de gepeste een helpende hand te bieden.

zelfvertrouwen en pesten

Pesten of gepest worden is niet normaal!

Je hoort het vaak; hij of zij zal vroeger zelf zijn gepest en daarom pest hij of zij nu anderen. Ga deze uitspraak echter niet normaal vinden en zeker niet goedkeuren. Er is nooit een goede reden om te gaan pesten en andermans leven kapot te maken.

En jij mag nooit het doelwit zijn, hoe je bent of wat je bent doet er niet toe. Pesten is laf en zorgt ervoor dat iemand zijn of haar zelfvertrouwen totaal verliest.

Dat kan bij kinderen het geval zijn, maar wist je dat ook volwassenen worden gepest door hun partner, door collega’s, door buren en zelfs sommige ouderen in een verzorgingshuis hebben er last van? Hoe zou jij je voelen als jij je op je werk niet veilig voelt, of thuis?

Ook kunnen kinderen thuis worden gepest door hun ouder(s) als ze steeds horen dat ze niet of nergens voor deugen, het zelfbeeld wordt steeds negatiever. Dat is toch niet normaal. Een kind heeft geborgenheid nodig, moet zich op zijn minst thuis veilig kunnen voelen en daarnaast ook op school.

Sommigen zeggen “het zijn maar woorden”, maar weet je dat woorden je heel diep kunnen raken, zeker van mensen die je dierbaar zijn (denk aan ouders, ooms en tantes, opa’s en oma’s, broers en zussen, neven en nichten).

Gepest worden is vreselijk

Pesten is niet stoer, gepest worden is vreselijk. Omstanders kunnen een positieve rol spelen door de pester te laten merken dat hij of zij niet zomaar zijn of haar gang kan gaan, waardoor de gepeste ervaart er niet alleen voor te staan.

Geef het gepeste kind het gevoel dat je er voor hem of haar bent. Probeer het gepeste kind ervan te overtuigen dat bespreekbaar maken van het pesten een grote opluchting zal zijn. Niets doen, als je het pesten ziet of vermoedt, is geen optie.

Elke vorm van pesten moet serieus genomen worden en bespreekbaar worden gemaakt. Als een begin daarvan wordt bereikt in de week tegen pesten, dan mag je spreken van een geslaagde week tegen pesten.

Bonustip: Gratis Boek!

Mocht je hier nog vragen over hebben of je wilt hier veel meer over weten, download dan mijn gratis boek over zelfvertrouwen. Klik hier en download mijn boek helemaal gratis…

Reacties