Zelfvertrouwen
Redactie
Zelfvertrouwen
01/15/2015
1 min

Meer zelfvertrouwen? Doe meer van wat al werkt!

01/15/2015
1 min

In de trainingen die ik geef en de coaching die ik doe werk ik met de zogenaamde oplossingsgerichte filosofie. Daarmee bouw je het snelst meer zelfvertrouwen. Betekent dat dat er geen problemen zijn? Integendeel. Het gaat er om hoe je naar je situatie kijkt en wat je er mee doet. Ik zal dat hierna uitleggen.
Eén van de basisprincipes uit de oplossingsgerichte werkmethodiek is ‘Doe meer van wat werkt’. Dat is nog eens een simpele methode denk je wellicht. Helaas blijkt in de praktijk dat heel erg veel mensen maar blijven herhalen wat niet werkt. En ze zijn er nog verbaasd over ook! Ze doen iets, het werkt niet en ze gaan zich helemaal niet afvragen waarom het niet werkt en of er alternatieven zijn. Ze doen het gewoon nog een keer op precies dezelfde wijze. En niet één keer, maar heel veel keer! Herkenbaar? Hoe vaak heb jij iets geprobeerd in je studie, werk, relatie dat niet werkte en je toch weer probeerde op precies dezelfde manier? Met precies dezelfde uitkomst?

Het klinkt dus heel simpel dat je gewoon meer moet doen van wat al werkt, de praktijk wijst vaak iets anders uit. Als iets niet gaat zoals het gaat, neem dan even tijd om tot rust te komen en te kijken waarom iets niet werkt en onderzoek de alternatieven. Wat kun je wel doen dat zou kunnen werken? Zijn er situaties geweest waarin een andere oplossing of manier heeft geholpen? Zo ja, zet die dan eens in. Je zult ontdekken dat het leidt tot meer zelfvertrouwen.

De tip is om in de praktijk eens te onderzoeken of jij werkt volgens het principe: het zou moeten werken, dus ik doe het nog een keer precies hetzelfde. Of volgens het principe: dit werkt niet, welk alternatief zou wel kunnen werken. Je kunt dit toepassen in je werk, studie, relaties, maar ook op het gebied van fysieke gezondheid, afslanken, trainen, sporten, je doelen bereiken. Als jij meer zelfvertrouwen wilt en dit snel wilt laten groeien, doe dan vooral meer van wat voor je werkt en stop met de dingen die niet voor je werken!

Reacties