Wat is waardering?
Zelfvertrouwen
Redactie
Zelfvertrouwen
12/10/2018
1 min

Wat is waardering?

12/10/2018
1 min
Waardering is een belangrijke factor in een mensenleven. Gewaardeerd worden is respect krijgen, sympathie en erkenning. Men laat merken hoe belangrijk je bent of hoe belangrijk de dingen zijn die jij doet.

Zonder waardering zul je niet optimaal kunnen opbloeien. Waardering zorgt ervoor dat je nog meer energie krijgt in de dingen waarmee je bezig bent.

Iedereen heeft het nodig om gewaardeerd te worden. Denk aan de mooie woorden van de directeur van een bedrijf die hij of zij aan de medewerkers richt tijdens de kerstborrel, denk aan het fraaie kerstpakket (een blijk van waardering voor alle werknemers voor hun inzet).

Iedereen is gevoelig voor een compliment. Mooie woorden, complimenten en uitgesproken waardering maken het leven een stuk aangenamer. Je kunt waardering ontvangen van je werkgever bijvoorbeeld, maar je kunt ook zelf je waardering uitspreken bijvoorbeeld over de inzet van iemand die jou begeleidt, van de juf of meester die jouw kind extra aandacht geeft waardoor het weer gelukkig kan zijn op school enz.

Waardering kan in kleine dingen zitten. Ook met woorden alleen, dus zonder cadeautje, kun jij je waardering overbrengen op de ander. Waardering kun je dagelijks tonen aan je partner, aan je kinderen. Kinderen voelen zich prettig in het gezin als er complimenten worden gegeven, als ze zich gewaardeerd voelen, dat ze er mogen zijn!

Waardering, het is een basisbehoefte. Ontvang waardering en spreek je waardering uit over anderen en voel wat het met je doet. Het leven is mooi en te kort om het niet of later te doen.
Reacties