Zelfvertrouwen
Redactie
Zelfvertrouwen
10/10/2017
9 min

Zelfvertrouwen tips voor kinderen

10/10/2017
9 min

Zelfvertrouwen tips voor kinderen aan het zoeken?

Het woord zelfvertrouwen wordt zo gemakkelijk gebruikt, maar wat is zelfvertrouwen eigenlijk? Zelfvertrouwen is het vertrouwen in eigen kracht, geloven in eigen kunnen. Het hebben van zelfvertrouwen is niet zo vanzelfsprekend maar wel van groot belang om een leuk leven te leiden. Het is dus belangrijk dat kinderen al van jongs af aan zelfvertrouwen krijgen.

Kinderen moeten alles leren: lopen, fietsen, lezen, schrijven, rekenen, etc…

Ouders, verzorgers en scholen hebben hierin een grote en belangrijke taak. Naast de zaken als fietsen, boodschappen doen, etc. zijn zelfvertrouwen, tegenslag en leren delen ook van enorm groot belang om hiermee om te kunnen gaan. Het leven verloopt namelijk bijna nooit helemaal gladjes en bijna iedereen krijgt te maken met tegenslag. Als je weet hoe je hiermee moet omgaan, zal je leven een stuk eenvoudiger en aangenamer worden, dat geldt zowel voor kinderen als volwassenen.

zelfvertrouwen bij kinderen

Twijfel jij vaak als ouder en merkt jouw kind dit?

Als jij als volwassene zelfvertrouwen hebt kom je zeker over bij anderen, zeker ook bij je kinderen en dat is belangrijk. Problemen die je hebt met je kinderen (en dat kunnen er veel zijn) kun je op de juiste manier aanpakken als je zelfverzekerd bent.

De zelfverzekerdheid die je uitstraalt naar kinderen is belangrijk, een twijfelende ouder, een ouder die nooit zelf een knoop durft door te hakken zal ook twijfel bij de kinderen veroorzaken. Een krachtig voorbeeld is van essentieel belang voor je kinderen. Uiteraard mag je twijfels hebben, maar uit dit dan ook met woorden, praat erover, dat is ook een kwestie van kracht! Je mag ook gerust “fouten” maken, dat maakt je zo menselijk….. en weet dat kinderen erg flexibel zijn, sterk en vindingrijk. Zij passen zich aan, aan de bewuste en onbewuste signalen en behoeften van ouders.

Zelfvertrouwen tips? Deze beginnen bij jezelf!

Speel geen spel, ben eerlijk naar jezelf en naar je kinderen en geef het aan als je ergens onzeker over bent en kom er sterker en vol zelfvertrouwen uit! Weet dat kinderen onvoorwaardelijk van je houden, je mag fouten maken. Als je er maar voor zorgt dat je ervan leert en er steeds sterker uitkomt. Kinderen zullen je voorbeeld volgen. Probeer je kinderen voor te leven op een manier waarvan jij denkt dat ze gelukkig worden. Straks kiezen ze hun eigen weg, maar de vaste waarden, de basis zullen ze levenslang meedragen. Zelfverzekerdheid, vertrouwen in hun eigen kunnen en kracht, is zo’n belangrijke vaste waarde waar ze levenslang profijt van hebben.

Zelfvertrouwen voor een kind is van groot belang

Geef je kind het gevoel dat het er mag zijn, dat het goed is zoals het is. De puberteit is een belangrijke periode om je kind te begeleiden, ook al zal dat niet altijd in dank worden afgenomen. Veel pubers zijn onzeker over hun uiterlijk, hun veranderende lichaam.

Tegenwoordig nog meer dan vroeger denken pubers op te moeten boksen tegen al die modellen met hun fraaie uiterlijk en hun mooie maten. Er wordt veel van onze kinderen verwacht. Zij willen daar ook aan voldoen. Ook andere gevaren liggen op de loer, roken, alcohol en drugs, hoe gaan zij daar mee om?

Worden het meelopers of hebben zij zo hun eigen mening en kijk op deze zaken. Door al van jongs af aan met je kinderen overal over te praten weet jij hoe zij zullen reageren. Vraag een jongere naar zijn of haar mening zonder daarover te oordelen als jij een andere mening hebt.

kind met zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen begint met communicatie

Van jongs af aan veel communiceren over allerlei zaken is belangrijk, als je pas vanaf de puberteit samen gesprekken wil voeren kom je wel erg laat mee en zullen kinderen dit zien als bemoeizucht waar ze echt niet op zitten te wachten. Als in jouw gezin altijd alles besproken kan worden op het niveau dat je kind aan kan, zal dit nooit als vreemd gezien worden. Bespreken wil niet zeggen dingen aan je kind opleggen, maar vooral ook luisteren hoe jouw kind over iets denkt. Neem het kind serieus en zorg er vooral voor dat “jij het niet altijd beter weet”. Neem je kind dus serieus, luister goed en zijn zelfvertrouwen zal groeien.

Zelfvertrouwen tips! Wat is nodig voor zelfvertrouwen?

Een gezonde dosis eigenwaarde, dat betekent erbij horen, uniek zijn, macht en je mening vrij mogen/kunnen uiten. Heeft een kind dit dan zal het gevolg zijn dat het zichzelf respecteert.

  • Erbij horen, mensen zijn sociale wezens. Contacten met anderen is een eerste behoefte. Eerst in het gezin later met studiegenoten, leden van een sportvereniging enz.
  • Uniek zijn, begeleid als ouder of verzorger kinderen om te ontdekken wie ze zijn.
  • Macht, kun je jouw omgeving beïnvloeden, heb je enige controle over je leven? Help kinderen goede beslissingen te nemen, leer de kinderen hun eigen problemen op te lossen. Een gevoel van onafhankelijkheid en persoonlijke macht worden op deze manier ontwikkeld. Het geloof in zichzelf wordt versterkt.
  • Vrijheid van meningsuiting. Kinderen mogen hun eigen gedachten hebben en uitspreken, ook al zijn deze anders dan die van de volwassenen. Hinder kinderen niet om te vragen wat ze willen, zodat ze niet bang worden om te vragen. Dit wil echter niet zeggen dat ze altijd hun zin moeten krijgen. Ze moeten inzicht krijgen dat je niet altijd krijgt wat je wilt. Ontneem hen niet het zelfvertrouwen om vragen te durven stellen door ontzettend boos te reageren op een vraag. Dit vraagt van ouders en verzorgers zelfdiscipline. Als je echter de gevolgen kent, een kind vraagt niets meer, vertelt niets meer enz. weet je waarom je zo dient te reageren.

Belangrijkste zelfvertrouwen tip voor een kind? Jij mag er zijn!

Laat je kind ervaren dat het er mag zijn. Dat wil niet zeggen dat je een kind alles moet geven wat het wil en dat je geen nee mag zeggen. Nee zeggen betekent niet dat je de persoon in kwestie afwijst, maar hetgeen hij of zij vraagt, dat maakt het grote verschil. Benoem dit ook! Realiseer je dit goed als je moeite hebt met nee zeggen tegen je kind of tegen wie dan ook.

Sta open voor je kinderen en ga serieuze gesprekken met hen aan, zonder steeds terug te vallen op vragen als “heb jij je huiswerk af?” en “ is je kamer opgeruimd?” Er zijn zoveel andere interessante zaken om over te praten. Vel geen oordeel over je kind als het niet doet wat je vraagt, maar vertel dat je het gedrag van dat moment afkeurt.

zelfvertrouwen bij kinderen

Noem je kind niet lui als zijn kamer een rommeltje is, maar vertel wat je dwars zit. Namelijk dat het de troep in de kamer is, die ergert je. Je houdt namelijk onvoorwaardelijk van je kind, laat het dat voelen. Praat eens over je eigen jeugd, kinderen vinden het ontzettend leuk om te horen van wie jij fan was, wanneer jij verliefd werd, op wie enz. Vertel over je emoties bij het zien van honger in het buitenland.

Op deze manier leert jouw kind je beter kennen en dat verstevigt de band. Je kind zal zich belangrijk voelen als jij praat over niet alledaagse dingen die er toe doen. Sta open voor je kind, het verrijkt het leven van je kind en dat van jou.

Hoe maak je een compliment naar je kinderen toe?

Complimenten zorgen ervoor dat kinderen zich goed voelen. Hoe maak je een goed compliment? Heb je vroeger nooit een compliment gekregen, dan zal het moeilijk zijn een goed compliment te geven aan je kinderen.

Omdat je weet hoe belangrijk het krijgen van complimenten is om te groeien zul jij je kinderen wel graag complimenten gaan geven. Enkele richtlijnen:

  • Benoem precies wat het kind goed doet, dus niet wat ben jij een fantastisch kind, maar ik ben blij dat jij voor mij de boodschappen naar binnen hebt gebracht.
  • Maak in woorden duidelijk wat het kind goed heeft gedaan. Dat heb je goed gedaan zou je kunnen vervangen door te benoemen wat het heeft gedaan, bijvoorbeeld zelfstandig aangekleed. Het kind begrijpt dan precies wat het goed heeft gedaan.
  • Praat vanuit ik “ik ben blij met jouw tekening”.
  • Het juiste commentaar van jou als ouder of verzorger zorgt ervoor dat het kind positieve conclusies trekt uit zijn gedrag. “Ik vind het fijn als jij de vaatwasser uitruimt”. Het kind zal zich nuttig, behulpzaam voelen.
  • Benoem de vooruitgang van een kind. “Je hebt hard gewerkt voor een mooie cijferlijst”.
  • Knuffel het kind niet meteen “dood” na het geven van een compliment. Laat het kind het compliment even verwerken. Geef een pluim en even daarna de knuffel.

vol zelfvertrouwen kind

Zelfvertrouwen en eigen verantwoordelijkheid

Leg de verantwoordelijkheid voor probleemoplossende beslissingen bij je kind. Uiteraard wordt het kind hierbij door je begeleid. Jij stelt namelijk de juiste vragen: “Hoe ga je dit aanpakken?” en “Wat vind jij van je rapportcijfers?”, zonder meteen zelf een oordeel of mening te geven.

Geef kinderen de kans om hun eigen mening te geven. Op die manier worden zij betere probleemoplossers en ze leren doeltreffende beslissingen te nemen.

Wat zijn de gevolgen van een keuze/beslissing?

Een voorbeeld uit de praktijk. Laat het kind zich bewust worden van zijn keuze als het niet naar voetbal gaat, waar hij in een team speelt. Stel als ouder of verzorger de vraag welke consequenties dit kan hebben. Je kind kan de conclusie trekken, er zich bewust van worden dat het uit het team kan worden gezet. Hoe verantwoordelijk voelt het zich tegenover zijn of haar team? Stel de juiste vragen, oordeel niet, dit zet het kind aan om zelf na te denken over de gevolgen.

Verantwoordelijkheid leren dragen voor de eigen daden

Kinderen zijn nogal eens geneigd te zeggen dat anderen ervoor zorgen dat zij straf of een berisping krijgen. “Zij maakte mij aan het lachen en ik kreeg straf”. Iemand anders is de veroorzaker, maar het kind zelf is verantwoordelijk voor zijn gedrag, zijn reactie. Een kind moet leren zich ervan bewust te zijn, dat het voor zijn eigen reactie/gedrag verantwoordelijk is.

Leer kinderen hun waarnemingen te onderzoeken om de waarheid te ontdekken

Een kind kan thuis komen met het verhaal dat een bepaalde juf of meester een hekel aan hem of haar heeft. Wat doe je in dat geval? Ga je mee in het verhaal en vind je het stom en reageer je zo ook of stel je een vraag die het kind laat nadenken hoe het nu eigenlijk zit. Waarom denk je dat? Wat doet de juf of meester dat jij dit denkt?

Kinderen herinneren aan de huisregels

Je kunt heel snel een conflict hebben met je kind door telkens opnieuw het kind te wijzen op bepaalde huisregels. Het stellen van een vraag als bijvoorbeeld “wat is de regel over thuiskomen van school?”, daarmee help je het kind om zich deze regel te herinneren en de verantwoording daarvoor te dragen.

Gesloten en open vragen

Stel open vragen als je een dialoog met je kind wil. Kinderen wordt door het stellen van open vragen de mogelijkheid gegeven dieper in te gaan op een vraag, ze kunnen een uitgebreider antwoord geven. Bij gesloten vragen is het antwoord kort, ja of nee. Bijvoorbeeld “Was het leuk op school?” Hoe meer we kinderen stimuleren om dingen te doen, om te praten over allerlei onderwerpen, des te duidelijker komt de boodschap die je wil brengen binnen, namelijk “ik heb er vertrouwen in dat jij dat kunt”. En juist die instelling van een volwassene tegenover een kind geeft een kind zelfvertrouwen.

Het zelfvertrouwen straalt er van af…

Ben jij als ouder of verzorger ook weleens jaloers op kinderen van anderen die vol zelfvertrouwen op het podium staan bijvoorbeeld? Zou jij dat ook graag voor jouw kinderen willen?

Bedenk dan dat alle kinderen anders zijn, niet iedereen wil op de voorgrond en in de picture staan. Laat jouw kind zijn eigen weg bewandelen en bied ondersteuning in de vorm van aanmoediging en vermijd kritiek!

Richt je aandacht NIET op wat je kinderen verkeerd doen of op iets dat jij wil dat je kinderen moeten doen op het toneel staan bijvoorbeeld. Kinderen voelen zich aangevallen, onveilig en het tegengestelde wordt bereikt. Kinderen trekken zich terug of gaan in de verdediging. Er ontstaat een vijandige situatie.

Motivatie en zelfvertrouwen om iets nieuws te proberen krijgen een dreun als er veel verbale kritiek wordt geuit. Het gevoel van eigenwaarde daalt bij veel verbale kritiek. Kijk dan eens waar jouw kind uit komt. Bezin voordat je kritiek uit op je kind, denk na over de grote negatieve invloed die dat op het zelfvertrouwen van jouw kind heeft. Zet de kritiek om in aanmoediging!

Wil jij nog meer ontdekken over zelfvertrouwen bij kinderen? Maak dan hier een gratis account aan voor onze community. Ontdek geheel vrijblijvend hoe wij jou kunnen helpen…

Reacties