Assertiviteit
Redactie
Assertiviteit
05/14/2012
0 min

Pak de eerste rij, dat werkt altijd goed!

05/14/2012
0 min

Een heel grappige ervaring heb ik gehad in de tijd dat ik zelf trainingen volgde. Naar mate ik meer zelfvertrouwen kreeg, ging ik verder naar voren in de zaal zitten.

En dat had effect! Niet alleen had ik daardoor meer contact met de mensen om mij heen en de trainers, ook hoorde ik het beter, zag ik het beter en leerde ik meer. Kortom, waarom niet altijd die plek innemen.

Ik vertel je er graag over in de volgende videoboodschap:

Reacties