Tips om onzekerheid te overwinnen
13 maart 2018 
8 min. leestijd

Tips om onzekerheid te overwinnen

Tips om jouw onzekerheid te overwinnen ga ik je in dit artikel geven. Hierbij zijn de praktijkvoorbeelden om zaken te verduidelijken voor je. Veel leesplezier en succes straks.

Ik heb mijn hele leven te maken gehad met een chronisch gebrek aan zelfvertrouwen. Dit uitte zich op zoveel verschillende manieren dat ik er lange tijd voor gekozen heb om allerlei sociale situaties te vermijden.

Ook durfde ik het niet aan om mijn kennis te verbreden in een nieuw werkveld. Ik denk dat ik door mijn onzekerheid zeker een achterstand van tien jaar in mijn ontwikkeling naar volwassenheid heb opgelopen. Daar waar de meeste mensen in mijn directe omgeving wel stappen maakte bleef ik achter. Doodzonde.

‘Het ware hart is vaak zwak en onzeker, heeft behoefte aan liefde, aandacht, betekenis. Het zoekt voortdurend. Het wil groeien en sterk worden’ ~ Jan Lauwereyns

Onzekerheid overwinnen is zeer persoonlijk

Wanneer jij je in een situatie begeeft waarin ik mij een jaar of tien in begaf, kun je je vast voorstellen dat deze vermijdingsstrategie een ongelooflijke invloed op je zelfbeeld heeft.

Een zin die ik vaak tegen mezelf zei was ‘ik ben niks en anderen vinden mij ook niks. Mensen die wel interesse in mij hebben zullen afhaken als ze me echt heel goed zouden kennen.’ Dit wordt ook wel de ontmaskeringsdenkfout genoemd.

Eerst moest ik mijzelf dusdanig veranderen totdat ik tevreden zou zijn met wie ik was. Daarna kijken we wel verder. Dit heeft er bij mij toe geleid dat ik jaren lang geen relatie wilde en geen baan waarbij mij kwetsbaarheden aan het licht kwamen. Jammer, want als je wel leert dit soort lastige situaties op te zoeken zie je dat ook andere mensen ‘eigenaardigheden’ heden hebben en last hebben van angsten.

Onzekerheid overwinnen

Onzekerheden aanpakken kost tijd

Natuurlijk verwacht niemand van jou dat je van de één op andere dag jezelf in het diepe gooit. Het is een stapsgewijs proces van verandering met vallen en opstaan. In therapie heb ik gezien hoe mensen met zichzelf kunnen worstelen.

Maar het is ook fascinerend te zien hoe mensen in staat zijn zichzelf uit te dagen en de wil hebben om te veranderen en iets van het leven te maken. Mensen hebben vaak goed uitgekiende drogredenen om zichzelf niet in moeilijke situaties te begeven.

Onzekerheid Overwinnen Voorbeeld 1

Een kennis zat in een lastige situatie bij zijn werkgever. Hij werkte al 15 jaar bij deze werkgever en wilde graag wat anders doen, maar durfde die stap gewoon niet te zetten.

Nu ging het slecht bij de organisatie waar hij werkte, waardoor hij de keuze kreeg om een zak geld mee te nemen waarnaar ontslag volgde of hij zou op een andere locatie moeten gaan werken ver weg van de stad waar hij woonde.

Een ideaal moment om een keer wat anders te gaan doen zou je zeggen. Helaas lukte het de jongen niet om de keuze te maken. Dit ging gepaard met te veel angst en moeite. Hij bleef net zo lang erover piekeren totdat zijn werkgever zelf de beslissing voor hem maakte.

Onzekerheid Overwinnen Voorbeeld 2

Jan heeft last van trillende handen als hij zich in openbare eet en drink gelegenheden bevindt. Hij denkt dat iedereen dit door heeft en zich hierop richt. Daardoor vermijdt hij dit soort plekken. Hij houdt zichzelf voor dat hij de gezelligheid van uit eten gaan met vrienden niet nodig heeft. Thuis kan het net zo gezellig zijn, ook al voelt dat soms wat eenzaam.

Onzekerheid Overwinnen Voorbeeld 3

Een collega van me hanteert de strategie dat hij alle denkwijzen en handelingen van mensen buiten zijn directe levenswereld verkeerd vindt als ze enigszins afwijken van hoe hij tegen de wereld aankijkt.

Dit is zijn manier om te blijven volhouden dat zijn beperkte leven volmaakt is, terwijl hij best een keer buiten zijn eigen kader zou willen kijken.

Zo is hij ooit begonnen met rijlessen, maar heeft dit nooit afgemaakt. Zijn argumentatie erachter om hier nooit meer mee door te gaan is dat auto’s luchtvervuilers zijn, veel te duur en je hebt kans op ongelukken.

Zou hij er werkelijk zo tegen aankijken? Het kan best zijn dat de argumenten die mensen hanteren op het eerste gezicht hout snijden, maar ze hanteren deze argumenten terwijl de argumenten om wel ergens voor te kiezen voor hen veel belangrijker zijn. Echter de angst om die stap te nemen, weerhoudt ze ervan.

Onzekerheid Overwinnen Oefening:

Bedenk voor jezelf welke argumenten je hanteert om moeilijke situaties niet te hoeven opzoeken. En ga vervolgens voor jezelf na of dit plausibele redenen zijn of dat het eigenlijk een manier is om te vermijden. Probeer zo eerlijk mogelijk tegen jezelf te zijn.

Verander het beeld van jezelf

Iedereen ken wel een persoon die je na een lange tijd niet gezien te hebben terugziet, en totaal verandert lijkt te zijn. Meestal is dat in positieve zin. Dit kun jij ook bereiken!

Onzekerheid overwinnen

Je kunt je het slachtoffer voelen van de omstandigheden maar je kunt ook actief zelf op zoek gaan naar verandering. Het begint met de opvatting en overtuigingen over jezelf.

Verandering begint in je hoofd. Je gevoel en gedrag gaan een golfbeweging maken. Eerst komt er weerstand, een beweging naar beneden. Maar als je toch volhoudt wordt je uiteindelijk omhoog geworpen en kan het tij keren.

Oud zelfbeeld

Lange tijd voelde ik mij onzeker in de aanwezigheid van een goede vriend. Deze jongen had altijd de nare eigenschap om mij naar beneden te halen zodra we niet meer met z’n tweeën waren, maar met meerdere personen.

Dit had met zijn eigen onzekerheid te maken. Hij voelde zijn zelfvertrouwen toenemen elke keer als hij een negatieve opmerking richting mij kon maken.

Het heeft mij jaren geduurd voordat ik in de gaten kreeg wat er zich daadwerkelijk afspeelde. Al die tijd legde ik de schuld bij mijzelf. Ik was degene die inderdaad lomp, onzeker, minder intelligent, etc. was. Ik leerde uiteindelijk inzien dat dit geen echte vriend voor mij was.

‘Een echte vriend ken je pas in onzeker tijden’ ~ Quintus Ennius

Nieuw zelfbeeld

Ik leerde steeds meer inzien dat mijn negatieve zelfbeeld groeide naarmate ik langer met hem omging. Ik voelde me automatisch onzeker in zijn aanwezigheid en bij elke negatieve opmerking, kreeg ik weer bevestiging van mijn negatief zelfbeeld.

Mijn zelfvertrouwen steeg op het moment dat ik besloot hem ermee te confronteren. Dit betekende helaas wel het einde van de vriendschap. Maar dat was misschien ook verstandig. Nadat deze opmerkingen plotseling verdwenen waren leerde ik inzien dat het zelfbeeld dat ik had van mijzelf niet klopte.

Iemand met een laag zelfbeeld kan op zoek gaan naar positieve en nieuwe ervaringen. De manier waarop de omgeving tegen je aankijkt, kun je ook beïnvloeden. Dit blijkt wel uit het vorige voorbeeld. Je kunt je rol dus doorbreken. Je zit echt niet vast aan de rol die anderen je hebben toebedeeld.

Verander je gedrag

Ook met je gedrag en je houding kun je je gevoelens beïnvloeden. Je hoeft niet te wachten tot je je optimaal voelt. Wanneer je positieve actie onderneemt, heeft dat altijd gunstige gevolgen.

Onzekerheid Overwinnen Voorbeeld 4

Jos heeft last van sociale angst en vindt het erg moeilijk om het contact met vrouwen aan te gaan. Hij besloot zich op te geven voor een speeddate samen met een vriend van hem.

De zenuwen gierde door zijn lijf, maar hij besloot er toch naar toe te gaan. Het ging zeker niet vlekkeloos beweerde hij achteraf. Zijn voorspelde knullige gedrag kwam gedeeltelijk uit, maar het overheersende gevoel was toch de moed die hij had weten te verzamelen om deze stap te nemen. Hij merkte dat zijn zelfbeeld groeide. Een half jaar later ging hij het nog een keer proberen.

Onzekerheid Overwinnen Oefening:

Kies een activiteit die je al lange tijd hebt vermeden. Doe alsof je het nu wel durft en voer de activiteit uit. Evalueer vervolgens wat er goed en minder goed ging.

  1. Wat ging er goed?
  2. Wat kan ik verbeteren?
  3. Kies een punt dat voor verbetering vatbaar is en probeer daar de volgende keer op te letten.

Onzekerheid Overwinnen Voorbeeld 5

Piet heeft moeite met telefoneren. Gelukkig hoeft hij dit niet continu op zijn werk te doen. Hij heeft de mogelijkheid er af en toe mee te oefenen. Voor de eerste oefening besluit hij een ruimte op te zoeken waar hij het telefoontje alleen kan afwerken. Achteraf evalueert hij wat er goed en minder goed ging.

  1. Wat ging minder goed

– Ik had moeite met luisteren. Ik legde te veel de focus op mijn nervositeit.

– De aantekeningen die ik gemaakt had waren wat onleesbaar. Dat kan beter de volgende keer.

  1. Wat ging er goed

– Ik stelde een paar goede en relevante vragen.

– Het is voor mij duidelijk welke actie er na dit telefoongesprek moet plaatsvinden

Kijk realistisch welke tekortkomingen je moet accepteren en welke beter kunnen. In bovenstaand voorbeeld zou Piet misschien moeten accepteren dat zijn zenuwen altijd aanwezig zullen blijven.

Lukt hem dit te accepteren dan is het makkelijker de focus meer op het gesprek te leggen. Beter leren luisteren en betere aantekeningen maken zijn punten die voor verbetering vatbaar zijn. Kortom noteer aandachtspunten en formuleer doelen voor jezelf.

Meer artikelen over persoonlijke groei