Wat is het verschil tussen budgetbeheer en bewindvoering?
Diversen
Redactie
Diversen
02/18/2019
1 min

Wat is het verschil tussen budgetbeheer en bewindvoering?

02/18/2019
1 min

Budgetbeheer is financiële hulp bij het op orde brengen en houden van geldzaken bij mensen die daartoe zelf niet in staat zijn

Budgetbeheer wordt ingezet om achterstanden (schulden) niet verder te laten oplopen. Een ander woord voor budgetbeheer is budgetbewaking, controle op de uitgaven.

In geval van budgetbeheer wordt jouw inkomen op een rekening gestort, die door een instantie wordt bijgehouden. Jij ontvangt een bedrag voor eten en drinken. De instantie die jouw budget beheert, betaalt de vaste lasten van de rekening. Denk aan huur, gas, verzekeringen enz.

Je kunt zelf budgetbeheer aanvragen of het wordt aan je opgelegd (verplicht dus). Er wordt een budgetplan opgesteld waarin de afspraken over het beheer staan.

Bewindvoering wordt ook beschermingsbewind genoemd. Bij bewind heeft de bewindvoerder het beheer over een bepaalde zaak, in dit geval over de geldzaken en goederen van een volwassen persoon.

Er wordt een lijst gemaakt van alles wat er onder het bewind valt. Die lijst gaat ook naar de kantonrechter. Wanneer iemand niet in staat is, zijn of haar financiën te beheren, kan bewindvoering de oplossing zijn. Dat kan tijdelijk zijn, maar ook langdurig.

Je kunt niet snel onder bewindvoering uit komen en deze stopzetten. De betrokkene die een bewindvoerder heeft mag niet zonder toestemming over geld of goederen beschikken, die onder bewind staan. De bewindvoerder is belast met de boekhouding en het zo goed mogelijk verzorgen van de goederen en middelen die onder zijn of haar bewind staan. De bewindvoerder wordt altijd door de kantonrechter benoemd. De bewindvoerder kan een familielid zijn, maar ook een professional.

Het verschil  tussen budgetbeheer en bewindvoering:

Voor allebei geldt:
 • aparte rekening voor inkomen en uitgaven
 • betalen van vaste lasten en huishoudgeld
 • budgetplan maken
 • adviserende rol inzake financiën
 • overzicht houden en maken

Voor bewindvoering komen er de volgende taken bij:
 • het afsluiten van verzekeringen
 • belastingaangifte
 • aanvragen toeslagen en uitkering
 • contact met schuldeisers
 • verslag doen aan rechtbank
 • schuldregeling treffen
 • bijstand aanvragen
Reacties