Wat is de invloed van een depressie op je omgeving?
Depressie
Albert Sonnevelt
Depressie
06/11/2013
2 min

Wat is de invloed van een depressie op je omgeving?

06/11/2013
2 min

Een depressie is niet alleen zwaar voor jezelf. Je stemming en gevoelens trekken ook een zware wissel op je naaste omgeving, zoals je gezin, familie, vrienden, collega’s en dergelijke. Want, zij zien je geleidelijk aan veranderen in een hoopje ellende die geen fut en energie meer heeft om wat dan ook te doen. Inspanningen om je uit de neerwaartse spiraal te trekken, leiden vaak tot niets. Hierdoor komen de onderlinge verstandhoudingen en relaties behoorlijk onder druk te staan met bijbehorende consequenties. Een overzicht de invloed van een depressie op je omgeving:

Depressie en je gezinsleven

Als je depressief raakt, zet dat je gezinsleven compleet op z’n kop. Je bent somber, negatief, lusteloos en je beleeft echt nergens meer plezier aan. Van praten met je partner, spelen met je kinderen, samen dingen ondernemen tot helpen in de huishouding en je seksleven.

Eigenlijk is alles je gewoon even te veel; je ziet het leven door een ‘zwarte’ bril. Dat stelt je gezinsleven en je relatie behoorlijk op de proef. Want, je partner is opeens jouw psychologische steun en toeverlaat, maar is tegelijkertijd ook verantwoordelijk voor de opvoeding en zorg van de kinderen, het huishouden en misschien ook voor alle financiën, omdat je je werk misschien niet meer kan doen. En natuurlijk laat je depressie ook je relatie met je kinderen niet ongemoeid.

De kans is groot dat zij je niet begrijpen en je gaan zien als die zeurende, neerslachtige en negatief gestemde persoon die enkel voor zich uitstaart. Zeker als alle pogingen en inspanningen om je op te monteren zonder succes zijn. Dat alles samen kan er uiteindelijk toe leiden dat je depressie je gezinsituatie verstoort met alle gevolgen van dien: ernstige relatieproblemen of zelfs een echtscheiding.

Depressie op je sociale contacten

Natuurlijk ontgaat je depressie ook je sociale contacten niet. Denk onder andere aan je vrienden van de sportclub, hobby’s en dergelijke. In het begin zullen zij proberen je op te monteren door je bijvoorbeeld mee te nemen naar allerlei activiteiten. Of door nu en dan even een praatje te maken. Hoe goed die inspanningen ook zijn bedoeld, maar waarschijnlijkheid werkt het averechts en reageer je er niet of nauwelijks op.

Omdat je met niemand eigenlijk contact wenst. De kans is groot dat de inspanningen om je een hart onder de riem te steken, omslaan in onbegrip. Want, je sociale contacten zullen zich evenals je gezin machteloos voelen. Het gevolg is dat je vrienden wegblijven of jou en je partner niet meer uitnodigen en meevragen op uitstapjes. En hoewel zulke gebeurtenissen je als depressief persoon zullen sterken in je visie, dat je een mislukking bent óf dat de wereld niet deugt, is de kans groot dat je in een sociaal isolement terechtkomt. Overigens geldt dat ook voor je partner en gezin. Want, het contact met de buitenwereld wordt verbroken.

Depressie en je werk

Heb je een depressie dan kan je werk een enorme opgave worden. De motivatie, concentratie en energie ontbreken eenvoudigweg om te werken. Op kantoor zonder je je af en neemt niet meer deel aan vergaderingen, reageert niet op e-mails, neemt geen telefoon meer op et cetera.

Het gevolg kan zijn dat je uiteindelijk in de Ziektewet belandt. En dat kan dusdanige vormen aannemen dat je uiteindelijk zelfs wordt ontslagen of arbeidsongeschikt wordt verklaard. Daardoor daalt het gezinsinkomen en dat kan tot grote financiële problemen leiden. Van alledaagse rekeningen die zich opstapelen tot een hypotheek die niet meer wordt afgelost. Het gevolg is dat je sombere situatie nog uitzichtlozer wordt.

Hoe ga je om met een depressief iemand in je omgeving?

Indien iemand in je omgeving depressief is, blijft het natuurlijk moeilijk om te bepalen hoe je het beste hulp en steun kunt bieden. Hieronder vind je een aantal praktische tips, namelijk:

  • Betrek de persoon bij het gezin en/of de omgeving en zorg voor regelmaat;
  • Weerhoud je van goedbedoelde tips en adviezen
  • Bied een luisterend oor en toon begrip. Realiseer je dat ‘niet kunnen’ niet hetzelfde is als ‘niet willen’;
  • Vermijd het om een depressief persoon op te vrolijken of de gemoedstoestand te vergoelijken. Dat heeft meestal een omgekeerd effect;
  • Onderneem iets eenvoudigs, zoals een stukje wandelen of fietsen;
  • Lees over wat een depressie is en realiseer je dat een depressie na verloop van tijd overgaat, al duurt het enige tijd.

Heb jij zelf ervaringen, tips of vragen? Laat gerust hieronder een reactie achter.

Reacties