Wat is zelfinzicht?
Zelfvertrouwen
Redactie
Zelfvertrouwen
11/27/2018
0 min

Wat is zelfinzicht?

11/27/2018
0 min
Zelfinzicht is bewust zijn wie je bent en wat je kunt. Je kunt een juiste inschatting maken van wie je bent en wat je kunt. Je bent je bewust van je sterke kanten en van je zwakke kanten. Je kent je grenzen.

Heb je zelfinzicht dan zul jij je eigen grenzen goed kennen. Je overschat en onderschat jouw kennis niet. Je weet die op waarde te schatten. Je kent jezelf goed en weet ook hoe anderen jou zien. Door aan anderen te durven vragen hoe men zaken ervaart die uit jouw handen of mond komen, kun je jouw zelfinzicht verder uitbreiden. Jouw zelfkennis zal daardoor vergroten en op die manier blijf jij je ontwikkelen.

Je leert van je fouten en je ervaringen. Dit stimuleert je om enige risico’s te durven nemen. Daardoor merk je waarin je goed bent en wat nog beter kan. Je weet waaraan je kunt werken om je zelfinzicht verder te ontwikkelen.

zelfinzicht

Wanneer je niet of niet goed kunt omgaan met kritiek dan zul je de kans daarop zo klein mogelijk maken en geen of bijna geen risico’s nemen. In dat geval is de competentie zelfinzicht moeilijk te ontwikkelen. Laat een coach je helpen als je hiermee verder wilt komen.
Reacties