Wie ben ik en hoe kom je er achter wie je in de kern bent?
Zelfbeeld Verbeteren
Albert & Tonny
Zelfbeeld Verbeteren
07/05/2023
7 min

Wie ben ik? En hoe kom ik daar achter?

07/05/2023
7 min

"Wie ben ik?" en "Wat wil ik?", twee grootste vragen waar je je hele leven mee bezig kunt blijven.

In deze aflevering van de Psychologie van Succes Podcast pogen wij vanuit een psychologisch oogpunt antwoord te geven op de eerste vraag: Wie of wat is 'ik'?


Zelfidentiteit en psychologisch eigenaarschap

Het concept van zelfidentiteit is complex en kan door ieder individu anders worden ervaren. Het is nauw verbonden met psychologisch eigenaarschap, een gevoelstoestand die een belangrijke rol speelt in hoe we onszelf zien en hoe we ons gedragen in verschillende contexten.

Psychologisch eigenaarschap kan worden gezien als een gevoel van bezit over iets, wat kan variëren van materiële objecten tot abstracte concepten zoals taken, rollen, ideeën of zelfs de organisatie waarin men werkt. Dit gevoel van eigenaarschap kan invloed hebben op hoe we onszelf identificeren en hoe we ons gedragen.

In de context van een organisatie kan psychologisch eigenaarschap bijdragen aan het gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medewerkers. Het kan medewerkers motiveren om hun taken beter uit te voeren, om bij te dragen aan de doelen van de organisatie en om zich meer verbonden te voelen met hun werk.

Het is echter belangrijk op te merken dat psychologisch eigenaarschap niet altijd positieve gevolgen heeft. In sommige gevallen kan het leiden tot overbelasting of stress, vooral als medewerkers het gevoel hebben dat ze te veel verantwoordelijkheid hebben of als ze zich te sterk identificeren met hun werk.

Het concept van zelfidentiteit en psychologisch eigenaarschap is ook nauw verbonden met het idee van continue verbetering. In organisaties waar continue verbetering wordt aangemoedigd, kan het gevoel van psychologisch eigenaarschap medewerkers motiveren om voortdurend te zoeken naar manieren om hun prestaties te verbeteren en bij te dragen aan de verbetering van de organisatie als geheel.

Psychologie en zelfidentiteit

Psychologie speelt een cruciale rol bij het vormen van onze zelfidentiteit. Het helpt ons te begrijpen hoe we onszelf zien en hoe we ons verhouden tot de wereld om ons heen. Onze zelfidentiteit wordt beïnvloed door verschillende psychologische factoren, waaronder ons zelfbeeld, zelfrespect, en zelfperceptie.

Zelfbeeld

Dit is hoe we onszelf zien, zowel fysiek als mentaal. Het is een interne weergave van wie we denken dat we zijn. Ons zelfbeeld kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder onze ervaringen, relaties, en de cultuur waarin we leven.

Zelfrespect

Dit is de waarde die we aan onszelf toekennen. Het is nauw verbonden met ons zelfbeeld en kan onze gedachten, gevoelens, en gedragingen sterk beïnvloeden. Een gezond zelfrespect kan bijdragen aan een positieve zelfidentiteit, terwijl een laag zelfrespect kan leiden tot negatieve zelfpercepties.

Zelfperceptie

Dit is hoe we onszelf waarnemen op basis van onze gedachten, gevoelens, en ervaringen. Het is een reflectie van hoe we onszelf zien in relatie tot anderen en de wereld om ons heen.

Sociologie en zelfidentiteit

Sociologie onderzoekt hoe sociale structuren, interacties en culturele contexten onze zelfidentiteit vormen en beïnvloeden. Het kijkt naar hoe onze sociale rollen (zoals die van ouder, kind, werknemer, enz.) en de groepen waartoe we behoren (zoals familie, vrienden, gemeenschappen) onze perceptie van onszelf beïnvloeden.

Sociale rollen

Onze sociale rollen kunnen een grote invloed hebben op onze zelfidentiteit. Bijvoorbeeld, iemand die de rol van ouder op zich neemt, kan zichzelf gaan zien als zorgzaam en verantwoordelijk.

Sociale groepen

De groepen waartoe we behoren kunnen ook onze zelfidentiteit beïnvloeden. Bijvoorbeeld, als we deel uitmaken van een bepaalde culturele groep, kunnen we bepaalde waarden, overtuigingen en gedragingen overnemen die kenmerkend zijn voor die groep.

Culturele context

Onze culturele context kan ook een grote invloed hebben op onze zelfidentiteit. Het kan onze waarden, overtuigingen, en gedragingen vormen, die op hun beurt onze zelfidentiteit kunnen beïnvloeden.

Filosofie en zelfidentiteit

Filosofie biedt een diepgaande analyse van het concept van zelfidentiteit. Het stelt fundamentele vragen over wie we zijn, waarom we hier zijn, en wat het betekent om 'ik' te zijn. Filosofen hebben verschillende theorieën over zelfidentiteit voorgesteld, variërend van het idee dat onze identiteit wordt bepaald door onze herinneringen en ervaringen, tot het idee dat onze identiteit een illusie is. Hier zijn enkele belangrijke filosofische concepten met betrekking tot zelfidentiteit:

Persoonsidentiteit

Volgens de filosofie is persoonsidentiteit de unieke numerieke identiteit van een persoon door de tijd heen. Filosofen zoals John Locke en David Hume hebben zich beziggehouden met de vraag wat een persoon op meerdere tijdstippen tot dezelfde persoon maakt. Klassieke oplossingen wijzen naar het lichaam enerzijds en anderzijds naar een bepaalde continuïteit van de geest, zoals een continuïteit van herinneringen of bewustzijn.

Existentialisme

Het existentialisme, een filosofische stroming waarvan Jean-Paul Sartre een belangrijke vertegenwoordiger was, stelt dat de mens zomaar in een zinloze wereld is geworpen en dat het aan ons is om onszelf te ontwerpen. Volgens Sartre bestaat de zin van het leven niet, net zo min als God. Hij raadt ons aan om uit te gaan van de absurditeit van het bestaan: er is niets gegeven. De mens is volgens Sartre zomaar in een zinloze wereld geworpen en het komt er vervolgens op aan onszelf te ontwerpen. Hoe we dat doen, dat staat ons vrij.

Zijn en Niet-Zijn

In zijn hoofdwerk "Het Zijn en het Niet" zet Sartre zijn ideeën het meest schematisch uiteen. Volgens Sartre is het bewustzijn onbepaald. Alles wat het 'ik' zou kunnen kenmerken, is iets externs: beroep, karakter, uiterlijk, nationaliteit, noem het maar op. Omdat het bewustzijn dus eigenlijk niet is, kan deze zich ook nooit echt een identiteit toe-eigenen. Een ober is geen ober zoals een boom een boom is, maar speelt altijd de rol van een ober.

"Wat wil ik?"

"Wat wil ik?" is een vraag die diep verbonden is met zelfidentiteit en zelfontdekking. Het is een vraag die weerspiegelt hoe trouw we zijn aan onze eigen normen en waarden en hoe trouw we zijn aan datgene wat we belangrijk vinden. Het ideale plaatje is dat we ons altijd zo gedragen dat dit in lijn is met onze eigen overtuigingen, normen en waarden. We willen ons zelf namelijk bekijken als een 'goed persoon' die zich gedraagt naar onze waarden en de sociale normen over gedrag waarvan wij vinden dat het juist goed is of juist niet.

De vraag "Wat wil ik?" is niet alleen een reflectie van onze waarden en normen, maar ook een reflectie van onze doelen en ambities. Het kan gaan over materiële doelen, zoals het kopen van een huis, maar het kan ook gaan over persoonlijke groei, het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden, of het bereiken van een bepaalde status of erkenning in de samenleving.

Het beantwoorden van deze vraag vereist zelfreflectie en zelfbewustzijn. Het vereist dat we diep in onszelf graven om te begrijpen wat ons drijft, wat ons motiveert, en wat ons gelukkig maakt. Het vereist dat we onze waarden, onze passies, en onze dromen onderzoeken. En het vereist dat we eerlijk zijn tegen onszelf, zelfs als de waarheid ongemakkelijk of moeilijk te accepteren is.

Het beantwoorden van de vraag "Wat wil ik?" is een continu proces. Naarmate we groeien en veranderen, kunnen onze wensen en verlangens ook veranderen. Wat we vandaag willen, is misschien niet wat we morgen willen. Daarom is het belangrijk om regelmatig tijd te nemen voor zelfreflectie en zelfonderzoek, om ervoor te zorgen dat we nog steeds op het juiste pad zijn en dat we nog steeds werken aan het bereiken van de dingen die echt belangrijk voor ons zijn.

Het proces van zelfontdekking

Het proces van zelfontdekking is een avontuur dat begint met vragen zoals 'Wie ben ik echt?', 'Waarom ben ik hier?', 'Wat wil ik?' en 'Waar wil ik naartoe?'. Het is een reis die begint vanuit het diepste punt van je wezen, van waaruit er geen weg terug is. De eerste fase van deze reis kan de meest uitdagende zijn, omdat het bewegen van spieren vereist die je normaal gesproken niet gebruikt. Eerst moet je je bewust worden van je immobiliteit, en dan moet je jezelf overtuigen om aan de reis te beginnen. Daarna moet je je koffer inpakken met wat je nodig hebt voor de reis.

De reis naar zelfontdekking begint met het stellen van vragen en het zoeken naar antwoorden. Het omvat het verkennen van je gedachten, emoties en gevoelens. Het houdt in dat je je waarden, passies en dromen begrijpt. Het is een proces van introspectie en reflectie, waarbij je jezelf beter leert kennen en begrijpen. Het is een proces van groei en ontwikkeling, waarbij je leert om jezelf te accepteren zoals je bent, met al je sterke en zwakke punten.

Dit proces kan soms moeilijk en pijnlijk zijn, omdat het vaak betekent dat je geconfronteerd wordt met aspecten van jezelf die je misschien liever niet onder ogen wilt zien. Maar het is ook een proces dat uiteindelijk zeer bevrijdend en verrijkend kan zijn. Want door jezelf beter te leren kennen, kun je betere keuzes maken die meer in lijn zijn met wie je echt bent en wat je echt wilt in het leven.

Het proces van zelfontdekking is een continu proces. Het is niet iets dat je een keer doet en dan klaar bent. Het is iets dat je steeds opnieuw moet doen, omdat we als mensen voortdurend groeien en veranderen. Wat we vandaag willen, is misschien niet wat we morgen willen. Daarom is het belangrijk om regelmatig tijd te nemen voor zelfreflectie en zelfonderzoek, om ervoor te zorgen dat we nog steeds op het juiste pad zijn en dat we nog steeds werken aan het bereiken van de dingen die echt belangrijk voor ons zijn.

"Wie ben ik in de kern?"

"Wie ben ik in de kern?" is een vraag die ons uitnodigt om dieper te graven dan onze oppervlakkige identiteiten en rollen, en om in contact te komen met ons ware, authentieke zelf.

Dit ware zelf, of onze kern, is wie we zijn op het diepste niveau. Het is het deel van ons dat niet verandert met de tijd of omstandigheden. Het is onze essentie, ons wezen, onze ziel. Het is de bron van onze waarden, onze passies, en onze dromen.

Het ontdekken van onze kern is een proces van zelfontdekking en zelfreflectie. Het vereist dat we voorbij onze oppervlakkige identiteiten en rollen kijken, en dat we in contact komen met ons diepste zelf. Dit kan een uitdagend proces zijn, omdat het vaak betekent dat we geconfronteerd worden met aspecten van onszelf die we misschien liever niet onder ogen willen zien. Maar het is ook een proces dat uiteindelijk zeer bevrijdend en verrijkend kan zijn.

Om onze kern te ontdekken, moeten we bereid zijn om vragen te stellen en te zoeken naar antwoorden. We moeten bereid zijn om onze gedachten, emoties, en gevoelens te verkennen. We moeten bereid zijn om onze waarden, passies, en dromen te onderzoeken. En we moeten bereid zijn om eerlijk te zijn tegen onszelf, zelfs als de waarheid ongemakkelijk of moeilijk te accepteren is.

Het ontdekken van onze kern is een continu proces. Het is niet iets dat we een keer doen en dan klaar zijn. Het is iets dat we steeds opnieuw moeten doen, omdat we als mensen voortdurend groeien en veranderen. Wat we vandaag willen, is misschien niet wat we morgen willen. Daarom is het belangrijk om regelmatig tijd te nemen voor zelfreflectie en zelfonderzoek, om ervoor te zorgen dat we nog steeds in contact zijn met onze kern en dat we nog steeds werken aan het bereiken van de dingen die echt belangrijk voor ons zijn.

Reacties