Zelfvertrouwen
Redactie
Zelfvertrouwen
09/09/2019
7 min

Zelfvertrouwen door een familieopstelling

09/09/2019
7 min

Jouw achtergrond is belangrijk

“We leven in een tijd waarin vrijwel niemand kan zeggen dat hij of zij een vlekkeloze smetteloze jeugd heeft gehad”

Wanneer jij bent opgegroeid in een gezinssituatie die niet bevorderend was voor jouw geestelijke gezondheid is een gebrek aan zelfvertrouwen vaak één van de eerste symptomen daarvan. In jouw jonge jaren is een fundament gelegd voor je zelfvertrouwen en voor je algehele zelfbeeld.

Weten waar het mis ging

Het grote probleem is dat je er vaak pas na heel veel jaren achter komt dat het ergens is misgegaan in je leven. Dit is het moment waarop mensen een burn-out krijgen of waarop ze met andersoortige psychische klachten bij de arts aankloppen.

Deze zal dan in de regel doorverwijzen naar een therapeut of coach die met jou aan het werk gaat. Op die manier proberen jullie samen te weten te komen waar het mis is gegaan in je leven.

Hoe de houding in jouw gezin bepalend is

Zijn er in jouw jeugd of wat later in je leven problemen ontstaan in de privé situatie, dan zijn deze vaak van een grote invloed op jouw dagelijkse functioneren nu. Om een dergelijk probleem te ontrafelen kan een therapeut ervoor kiezen om met jou een gezinsopstelling of een familie opstelling te doen. Er wordt dan gekeken naar een aantal zaken.

Ken je verleden en werk aan je toekomst

In iedere familie vinden situaties plaats. Er wordt gekeken naar het tijdsbestek waarin jij terug kan gaan binnen jouw familie. Het zal dan gaan om je ouders, maar er wordt ook gekeken naar de grootouders. Er wordt in eerste instantie gekeken naar de situatie waarin jouw ouders opgroeiden.

Wanneer je speciaal moeite had met één van je ouders wordt hier ook aandacht aan besteed. Je doet via een familieopstelling een stuk kennis op van de achtergrond van jouw ouders, die jou hebben grootgebracht.

Inzicht opdoen

Tijdens een familieopstelling gaat het erom dat jij in eerste instantie inzicht opdoet. Je kijkt naar de situatie die bestond tussen jouw ouders en hun eigen ouders. Daarbij kijk je verder dan dat aspect wat jou het meeste is bijgebleven van één of beide van jouw eigen ouders.

Er wordt gekeken naar het huwelijk van jouw grootouders en de positie die jouw vader of moeder daarbij innam. Dit zijn zaken die in veel families worden besproken, maar het kan ook zijn dat je vooraf vragen zal moeten stellen.

Doe je voorwerk

Door te informeren naar gezinsbanden bij je ouders heb je een voorraad voorkennis in huis wanneer er een familieopstelling wordt gedaan. Kijk naar de samenstelling van een gezin maar ook naar de plek die jouw ouders in hun eigen opvoedsituatie innamen. Het geeft inzicht in hun eigen ontwikkeling tot de persoon die ze zijn geworden.

Een situatie in beeld brengen

Deze familie situatie wordt vervolgens gevisualiseerd. Er wordt gekeken naar de verhoudingen die er waren tussen de grootouders onderling en daarnaast wordt er gekeken naar de verhouding van de grootouders naar jouw ouder. Zo wordt een situatie langzaamaan in kaart gebracht.

Gevoelsmatig plaats jij de poppetjes van de familie opstelling in een ruimte. Daarbij zijn afstand maar ook de houding naar elkaar van het grootste belang.

Het plaatje compleet

Uiteindelijk wordt duidelijk aan de hand van een familie opstelling hoe de verhoudingen waren en wat de opvoedsituatie van één of beide ouders is geweest. De reden hiervan wordt duidelijk bij de volgende stap van de familie opstelling.

Copy en paste

Na het maken van de familie opstelling van jouw ouders wordt er aan je gevraagd om je eigen privé situatie neer te zetten. Dit zal vaak tot de schokkende ontdekking leiden dat er sprake is van een geval copy en paste.

“Kortom; jouw situatie lijkt sprekend op de situatie waarin jij zelf bent groot gebracht. De geschiedenis herhaalt zich, en dat is waarschijnlijk al generaties zo aan de gang”

Waarom kies jij wat je kiest

De keuzes die jij maakt in je leven, of het nu gaat om een opvoedstijl, een beroep of de keuze van je partner, hangt voor een heel groot gedeelte af van de situatie waarin je zelf bent opgevoed.

Dat is voor jou een veilig raamwerk waarbinnen je durft te handelen. Het is jouw vertrouwde omgeving en die zet je later in jouw relaties voort. Dat is de reden waarom jij de keuzes maakt zoals het nu gaande is. En dat zullen niet altijd de juiste keuzes zijn.

Afstand nemen

Wanneer blijkt dat er tussen jou en een ouder of beide ouders een moeizame band met een conflict is, is het tijd om hier afstand van te nemen. Ook dit wordt in een familie opstelling gevisualiseerd. Er wordt jou, kortom, de mogelijkheid genomen om afstand te nemen van jouw opvoedsituatie en op eigen benen te staan.

Familieopstellingen-zelfvertrouwen

Spreken en breken

Bij de volgende stap van de familie opstelling wordt letterlijk in beeld gebracht hoe jij breekt met bepaalde omstandigheden waarin jij bent opgevoed. Het kan dan gaan om heel ingrijpende zaken als mishandeling of emotionele verwaarlozing.

Het kan ook gaan om andere specifieke zaken die jou parten spelen op latere leeftijd. Er wordt uitgesproken door jou, in samenspraak met je therapeut, dat jij breekt met de situatie in jouw jeugd. Jij breekt met je verleden.

De ruimte voor nieuwe stappen

Breken met je verleden zorgt ervoor dat jij weer nieuwe stappen kan gaan zetten in je leven. Je bent immers volwassen en daarmee mag je op eigen benen staan. Het is ruimte om zelf de verantwoordelijkheid voor je leven op je te nemen.

Reken af met emotionele afhankelijkheid

De stappen die je zet in een familie opstelling zijn in een groot deel belangrijk voor het (opnieuw) opbouwen van jouw eigen zelfvertrouwen. Juist doordat je afrekent met een emotionele afhankelijkheid van je ouders kom je er achter dat jij je eigen persoonlijkheid mag gaan ontwikkelen.

Worden wie je bent

Door emotionele negatieve banden met jouw verleden door te snijden in je gedachtewereld komt er een ommekeer in je leven. Je zal steeds verder gaan inzien wie jij diep van binnen bent.

Je komt gedurende de periode na een familie opstelling in aanraking met jezelf. Je ziet welke eigenschappen van jou zijn en welke er door je ouders zijn ingelegd. Die eigenschappen van jou mogen nu tot bloei gaan komen in je leven. Ze zullen je helpen op je weg naar authenticiteit.

Zelfvertrouwen herwinnen

Wanneer jij het aandurft om je leven opnieuw op te pakken zal je zien dat je op je eigen inzichten durft te steunen. Dit geeft een boost aan jouw zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen in 15 stappen" data-excerpt="We   zijn niet met vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om?\' data-excerpt=\'Weinig vertrouwen in een ander, hoe ga je ermee om? Mensen vragen ons weleens: wat is nu de reden van jullie succes? Om eerlijk te.." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/psychologievansucces.nl/6686/verbeter-je-zelfvertrouwen-790x320.png" class="smart-content-link sc-link" href="https://psychologievansucces.nl/verbeter-je-zelfvertrouwen/">zelfvertrouwen.

Het herwinnen van je zelfvertrouwen en het doorsnijden van emotionele banden met je verleden zorgt ervoor dat de geschiedenis zich niet meer hoeft te herhalen.

Welkom in je leven

Juist op het moment dat jij begint aan je eigen leven zal je tot de ontdekking komen dat er veel meer in jou heeft gezeten al die jaren dan je zelf doorhad.

Wanneer jij je altijd onderdrukt of veroordeeld voelde door je ouders is het tijd om daar afstand van te nemen. Wanneer jouw ouders altijd jouw beslissingen namen is het nu tijd dat je ze zelf gaat nemen. Het is jouw tijd, jouw leven, jouw situatie. Je stapt een nieuw leven binnen; je eigen leven. Welkom!

Reacties