Geluk? Je hebt er meer invloed op dan je denkt
Geluk
Albert Sonnevelt
Geluk
02/26/2013
2 min

Geluk? Je hebt er meer invloed op dan je denkt

02/26/2013
2 min

Het moest er een keer van komen. Ik wilde al lang een boek schrijven over geluk. Niet om betweterig de hele wereld te overtuigen dat geluk maakbaar is, maar vooral om mezelf te onderzoeken op dit onderwerp. Hoe gelukkig ben ik nu eigenlijk? Draagt stijgen op de maatschappelijke ladder ook daadwerkelijk bij tot het hebben geluk?

Ik kan het iedereen aanbevelen: wil je jezelf beter leren kennen? Begin met schrijven! Voor mij is het een eerlijke en confronterende vorm van zelfreflectie. Wanneer je het goed doet, dan hebben anderen daar ook nog iets aan. Hieronder drie belangrijke bevindingen over geluk:

Ongelukkig zijn is vooral een keuzeprobleem

In een van zijn boeken krijgt Neale Donald Walsch antwoord op zijn wanhoopvraag waarom het hem zoveel tijd kost om een gelukkig leven te creëren.
Daar is een aantal redenen voor:

 • Omdat jij er niet in gelooft dat je kunt krijgen wat je kiest
 • Omdat je niet weet wat je moet kiezen
 • Omdat je maar blijft proberen uit te vogelen wat het ‘beste’ is voor jou
 • Omdat je vooraf garantie wilt dat je keuzes ‘goed’ zijn
 • En omdat je steeds van gedachten blijft veranderen

Herkenbaar? Bij mij in ieder geval wel…Nu snap ik ook beter waarom ik zo nodig mijn boek ‘Kiezen vanuit je hart’ moest schrijven.

Geluk zit ‘m niet in de omstandigheden

Het zal je niet verbazen dat de omstandigheden slechts 10% voor hun rekening nemen als het gaat over geluk (Lyubomirsky, 2008). Het maakt niet zo heel veel uit of je rijk bent, hoe en waar je bent opgegroeid, of je getrouwd bent of niet en of je jaren geleden een ongeluk hebt gehad. Zelfs de omstandigheden in je jeugd doen er maar weinig toe. Gescheiden ouders, of je gepest werd of vele prijzen gewonnen hebt, doet niet erg veel met je huidige geluksgevoel.

Te vaak wordt een ongelukkige jeugd aangedragen als oorzaak van een later ongelukkig leven. Meerdere onderzoeken hebben echter aangetoond dat ook nare voorvallen in je jeugd slechts voor een beperkte 10% veroorzaker kunnen zijn van de variatie in geluksgevoel tussen mensen (Seligman,2002). Dit geldt voor zowel positieve als negatieve omgevingsfactoren.

Het is ook niet aan te raden om je leven in te richten op het najagen van bezittingen en te streven naar meer materiële welstand. Onze hebzucht zal hierdoor alleen maar groter worden. In een onderzoek onder mensen met een vermogen van meer dan 10 miljoen gaf een derde zelfs aan dat geld meer problemen oplevert dan oplost (Kristof, 2005).

Tien tips voor geluk uit IJsland

In IJsland is door de overheid een bijzondere campagne opgezet om de psychische gezondheid en het geluk van de bevolking te bevorderen. Ook was het de bedoeling om een aantal misvattingen over dit onderwerp te ontkrachten en de mensen te laten zien wat werkelijk gelukkig maakt.

Op basis van onderzoek naar geluk hebben IJslandse wetenschappers De tien geboden van psychische gezondheid opgesteld en deze op koelkastmagneten gedrukt. Ieder adres kreeg een van de magneten toegestuurd als kerstcadeau. Wat een geweldig initiatief!

Dit zijn de IJslandse Tien geboden van psychische gezondheid:

 • Denk positief
 • Koester diegenen die je liefhebt
 • Leer je leven lang
 • Leer van je fouten
 • Doe elke dag aan lichaamsbeweging
 • Maak je leven niet nodeloos ingewikkeld
 • Probeer de mensen die je omringen te begrijpen en aan te moedigen
 • Geef niet op; succes in het leven is een marathon, geen sprint
 • Ontdek en voed je talenten
 • Stel doelstellingen voor jezelf en maak je dromen waar

Wanneer je dit leest, weet je dat je meer invloed hebt op je geluk dan je in eerste instantie denkt. Het probleem is dat je het wel weet, maar niet hóe je het moet toepassen in je dagelijks leven.

Welke IJslandse waarden zijn voor jou belangrijk? Vul de enquete in.

Reacties