Positief denken maakt succesvol
Diversen
Albert Sonnevelt
Diversen
02/26/2013
3 min

Positief denken maakt succesvol

02/26/2013
3 min

Positief denken lijkt soms een toverwoord. Positief denken maakt dat alles goedkomt en dat je alles kunt bereiken wat je graag wilt. Zelfs genezing van kanker gaat volgens sommigen sneller door positieve gedachten.

Anderen zien succes, geluk en genezing niet als een gevolg van positieve gedachten. Volgens hen kun je zelf weinig invloed uitoefenen. Zij zien succes als een loterij: je hebt het of je hebt het niet en daaraan is niets te veranderen.

De psychologie van positief denken

Toch zijn er wel bewijzen dat positief denken invloed heeft op je lichaam en geest en daarmee ook op je functioneren. Zo zeggen psychologen dat negatieve gedachten leiden tot angst, (‘ik ben vast niet geschikt voor die functie, laat ik maar niet solliciteren’), terwijl positieve gedachten juist stimuleren om radicale stappen te nemen (‘ik denk dat ik geschikt ben voor die functie, dus laat ik maar solliciteren). Ze stimuleren om te doen wat je écht wilt. Daardoor kom je op de plaats terecht waar je jezelf echt kunt ontplooien.

De biologie van positief denken

Positieve gedachten beïnvloeden niet alleen de keuzes en uitstraling van mensen. Positief denken heeft invloed op het lichaam: bepaalde hersencellen maken endorfine aan, een neurohormoon dat grote invloed heeft  op de hersenen en de rest van het lichaam. Chemisch gezien lijkt endorfine erg op morfine.Net als morfine heeft endorfine een pijnstillende werking. Bovendien remt het ontstekingsreacties en brengt de stof het lichaam in een verdovende roes.

Endorfine is ook verantwoordelijk voor het gevoel van welbevinden en geluk. Een grote hoeveelheid endorfine in de hersenen maakt dat iemand zich gelukkig voelt en zin heeft in het leven. Mensen met een tekort aan endorfineproducerende cellen hebben dan ook grotere kans te om depressief of schizofreen te worden.

De aanmaak van endorfine

Toch zijn ook mensen die wél genoeg endorfineproducerende zenuwcellen hebben niet constant in een roes of in de zevende hemel. Blijkbaar zijn er bepaalde omstandigheden die zorgen dat endorfine wordt aangemaakt. Drie situaties blijken hieraan positief bij te dragen: allereerst zorgt fysieke aanraking voor de aanmaak van endorfine. Dat blijkt bijvoorbeeld duidelijk wanneer twee geliefden elkaar aanraken; er komt endorfine vrij, waardoor ze zich gelukkiger voelen.

Bovendien stimuleert de endorfine de seksuele gevoelens, waardoor de aanraking steeds intenser wordt en het geluksgevoel veel groter. Het feit dat endorfine geproduceerd wordt door aanraking is volgens sommige wetenschappers een verklaring waardoor acupunctuur en massage zo’n positief effect kunnen hebben: het lichaam maakt endorfine aan, waardoor cliënten zich gelukkiger voelen en met een fijn gevoel de praktijk verlaten.

Daarnaast is lichaamsbeweging een belangrijke trigger voor de aanmaak van endorfine. Dat blijkt duidelijk bij de lopersroes, de roes waar veel  duursporters aan verslaafd zijn. Bij hen zorgt het sporten dat er endorfine aangemaakt. Hiermee wordt de pijn onderdrukt en bovendien geeft het een goed gevoel. Uit onderzoek is gebleken dat lichaamsbeweging net zo veel effect heeft op de gemoedstoestand van depressiepatiënten als het slikken van antidepressiva en het participeren in praatgroepen.

Een derde trigger voor de aanmaak van endorfine is positief denken en vooral lachen. Iemand die lacht heeft al gauw het gevoel de hele wereld aan te kunnen: een direct effect van endorfine. Ook in kinderziekenhuizen merkt men dat een bezoek van de cliniclowns positief effect heeft op het welzijn van de kinderen. Ze zijn vrolijker en positiever en gaan makkelijker met hun ziekte om.

Positief denken bij ziekte

Er gaan verhalen dat positief denken zelfs kan leiden tot genezing van kanker. Volgens veel gezondheidspsychologen is daar echter geen aanwijsbaar verband tussen. Toch remt endorfine inderdaad de groei van een tumor. Dat toonde een onderzoeker aan door endorfineproducerende cellen in muizen met prostaatkanker te implanteren. Bij 90% van deze muizen stopte de groei van de tumor. De endorfine zorgt voor een tekort aan voedingsstoffen en zuurstof en stopt de groei van de tumor.

Toch is het niet aangetoond dat positief denken in alle gevallen tot genezing leidt. Bovendien spelen er bij tumoren veel meer zaken een rol dan alleen een ontstekingsreactie. Wel is duidelijk dat endorfine een positieve rol kan spelen voor de gezondheid, en in ieder geval, door de pijnstillende werking, verlichting kan brengen.

Beïnvloed je gemoedstoestand

Positief denken kan dus inderdaad bijdragen aan een succesvol leven. Door te geloven in je dromen, heb je een grotere kans dat je die ook zult realiseren. Met positieve gedachten en  enig relativeringsvermogen kan een ziekte of aandoening in veel gevallen draaglijk(er) worden gemaakt. Hoewel  de werking van positieve gedachten niet wetenschappelijk is onderbouwd, hebben ze in geen enkel geval een negatieve invloed op de gemoedstoestand.

Breng de kracht van positiviteit in je leven. Kijk voor meer informatie bij de opleiding Persoonlijke Psychologie

Reacties