Het geheim van de 80/20 vitaliteitsformule
20 juli 2020 
8 min. leestijd

Het geheim van de 80/20 vitaliteitsformule

Vermoeidheid is het gevolg van het uit balans zijn van je lichaam en geest. Er blijkt een eeuwenoude formule te zijn, die ook van toepassing is op het verkrijgen van meer energie. Ontdek jouw vitaliteit met behulp van het  80/20 Pareto Principe.

Vermoeidheid en de wet van Pareto

Het patroon van het 80/20 principe werd voor het eerst in 1897 ontdekt door de Italiaanse econoom Vilfredo Pareto (1848 – 1923). Sindsdien is het vele malen herontdekt in uiteenlopende situaties. Het staat bekend onder een groot aantal namen: de 80/20 regel, de Wet van Pareto, het principe van de minste inspanning en dergelijke. Het meest bekend zijn echter de 80/20 regel en het Pareto Principe.

Vilfredo Pareto was een Italiaanse econoom die had opgemerkt dat 20% van de Italianen 80% van de totale rijkdom van het land bezaten. Maar dit geldt niet alleen voor Italië. Je kunt deze wet ook toepassen op andere landen en zelfs de gehele aardbol. Zo is 80% van de rijkdommen op onze planeet in handen van 20% van de bewoners.

Het verrassende van de 80/20 regel is dat het volledig tegengesteld is aan wat je eigenlijk verwacht. Je gaat er gewoonlijk van uit dat al jouw acties ruwweg dezelfde opbrengst hebben. Met andere woorden: 50% van jouw activiteiten leveren zo’n 50% van de resultaten op. En soms zal dat ook wel zo zijn. Maar deze 50/50 gedachte blijkt in de praktijk zowel de meest inaccurate als de meest ingeslepen gedachtenfout te zijn. Het Pareto Principe geeft aan dat een gering aantal oorzaken (beperkte input of moeite), verantwoordelijk is voor het merendeel van de resultaten (output of beloning). Dus volgens deze wet kan je met minder inspanning, meer resultaat verkrijgen.  Wanneer je veel last hebt van vermoeidheid kan de Pareto-wet jou helpen om tot een betere energieverdeling te komen.

De Pareto-wet (80-20-regel) kom je overal tegen

De Pareto-wet werd overgebracht naar andere domeinen zoals de verkeersveiligheid (20% van de automobilisten veroorzaken 80% van de ongevallen) en kan ook toegepast worden op de sociale zekerheid (verhouding tussen de onkosten en de zieken). Maar deze empirische wet geldt ook voor de meest simpele dingen. Bijvoorbeeld dat je 20% van je kleding 80% van de tijd draagt. Het principe van Pareto wordt beschouwd als nagenoeg universeel.

Joseph Juran, een kwaliteitsspecialist, heeft de ‘80/20 regel’ als volgt vertaald: “In elke groep van zaken die bijdragen tot een gemeenschappelijk effect is het grootste deel van het effect toe te schrijven aan een relatief klein aantal van deze zaken”. In de zakenwereld bestaan veel voorbeelden van de werking van dit Pareto principe. Ongeveer 20% van de producten levert 80% van de omzet. En slechts 20% van de klanten bepaalt ongeveer 80% van je omzet.

Het 80/20 principe toegepast op jouw gezondheid

Uitgaande van het 80/20 principe kan je het volgende voorspellen: 20% van jouw gezonde leefstijlaanpassingen is van toepassing op ongeveer 80% van de klachten die je  hebt.

In plaats van harder te werken, kan je slimmer te werk gaan door vast te stellen waar de 20% inspanning kan leiden tot 80% profijt; slechts een beperkt aantal dingen is echt belangrijk. Of anders gezegd: kleine moeite, groot effect.

Letterlijk betekent dit bijvoorbeeld dat 80% van de gezondheidsproblemen zal worden veroorzaakt door een paar significante oorzaken. Het gaat erom dat je een hele bewuste focus kunt houden op de belangrijkste gezondheidsfactoren. Dit zijn:

 • Zuurstof
 • Water
 • Mineralen
 • Enzymen
 • Matigheid

Zuurstof is letterlijk van levensbelang 

Je kunt een paar weken leven zonder voedsel, een paar dagen zonder water, maar minder dan vier minuten zonder zuurstof. Dus zuurstof moet boven aan de lijst staan. Zuurstoftekort blijkt het immuunsysteem te onderdrukken en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken zoals kanker, schimmelgroei, beroerten, hartproblemen en verslechtering van hersen- en zenuwfuncties.

In 1931 won Dr. Otto Warnburg de ‘Nobel Price in Medicine’ voor zijn stelling dat kanker maar één hoofdoorzaak heeft. Het is de verandering van normale zuurstofwisseling van de lichaamscellen in anaërrobische celademhaling (d.w.z. tekort aan zuurstof).

Dit in aanmerking nemende kan je  stellen dat het belang van een juiste ademhaling van levensbelang is. Als er één techniek is die jouw  hele leven bewust kunt beoefenen, is het ademhalen.

De adem is het enige proces in ons lichaam dat zich zowel bewust als onbewust afspeelt. Het vormt de brug tussen lichaam en geest.

Ademen is onze belangrijkste link met ‘leven’; zuurstof is de belangrijkste bron van waaruit we onze cellen voeden. Zolang je leeft laat ademen je geen keus, want je hebt de zuurstof nodig. Je moet uiteindelijk ademen, bewust of onbewust. Echter, hoe je ademt  kan je zelf wél sterk beïnvloeden. Mensen gebruiken veelal maar een klein gedeelte van hun ademhalingssysteem en benutten daarmee een fractie van de levensenergie. De kwaliteit van je leven hangt af van de kwaliteit van onze ademhaling.

Jouw vitaliteit drijft op water

Je lichaam bestaat voor bijna 70 procent uit water. Water is dan ook heel belangrijk voor jouw gezondheid. Je weet dat zuurstof de eerste levensbehoefte is, maar wist je ook dat water nummer twee is op die lijst?

Nog even een korte samenvatting  waarom het zo belangrijk is om voldoende te drinken van deze essentiële levensbron:

 • Water helpt bij het verteren en opnemen van voedsel
 • Water draagt bij aan de afvoer van afvalstoffen uit de darmen en via de nieren
 • Water reguleert je lichaamstemperatuur
 • Water smeert je gewrichten en membranen
 • Bloed is ons ‘transportsysteem’. Het voorziet het hele lichaam van voedingsstoffen en zuurstof. Ons bloed bestaat voor zo’n 92% uit water
 • Lichaamsafscheiding en spijsverteringssappen bestaan bijna volledig uit water (je spijsvertering produceert alleen al zo’n 1,7 liter speeksel per dag!)

Zonder jouw dagelijkse portie water worden al die processen in de war geschopt. Daarom moeten we geregeld drinken. Een kleine (2 liter) moeite die erg belangrijk is voor jouw functioneren.

Hoe noodzakelijk water voor je is, blijkt ook wel uit het ‘opslageffect’. Hoe minder water je drinkt, hoe meer jelichaam geneigd is om water veiligheidshalve vast te houden voor later. Zo ga je er uitzien als ‘te zwaar’. Gelukkig verdwijnt dat ‘opslageffect’ weer als je voldoende water drinkt.

De boeken: ‘Water weet het antwoord’ en ‘De boodschap van water’ beiden van Masaru Emoto, laten zien hoe water reageert op veranderingen in ons collectieve en individuele bewustzijn. De Japanse onderzoeker Masaru Emoto vroor watermonsters in die van te voren waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of verschillende soorten muziek. Daarna maakte hij foto’s van waterkristallen en stelde vast dat de positief beïnvloede watermonsters mooie en perfect gevormde kristallen opleveren, terwijl negatieve woorden, gedachten en emoties resulteren in lelijke, misvormde kristallen. Aangezien de wereld en wijzelf voor 70% uit water bestaan, hebben we met deze eigenschap van water de sleutel in handen om grote veranderingen te bewerkstelligen, zowel op persoonlijk als op collectief vlak.

Op mineralen kan je bouwen

Tweederde van de essentiële voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft zijn mineralen. De mineralen die je nodig hebt om een vitaal leven te leiden komen niet meer voldoende in ons voedsel voor. Meer dan zestig jaar inhalige landbouwmethoden heeft de minerale reserves uitgeput. De hedendaagse degeneratieve ziekten vormen 80% van alle ziekten in geïndustrialiseerde landen.

Mineralen zijn belangrijke componenten voor de gezondheid. Zonder de hulp van mineralen kunnen bijvoorbeeld vitaminen niet functioneren in je lichaam. Mineralen (zoals ijzer) transporteren zuurstof door je lichaam. Ze spelen ook een belangrijke rol bij de groei, instandhouding en herstel van weefsels. Mineralen zijn ook betrokken bij het samentrekken van spieren, het functioneren van de zenuwen en bij de energie huishouding.

De mineralen zijn onder te verdelen in twee groepen: de micro en de macro mineralen. Macro mineralen of macro elementen zijn de groep mineralen die je met de dagelijkse voeding in een grote hoeveelheid nodig hebt. De micro mineralen worden ook wel sporenelementen genoemd, hiervan heb je dagelijks maar een kleine hoeveelheid nodig. Het lichaam kan wel vitamine D maken, maar het kan geen enkel mineraal maken. Vermoeidheid is het eerste signaal bij een mineralen tekort.

Laat enzymen voor je werken

Zonder enzymen is leven onmogelijk. Enzymen zijn nodig voor elke chemische reactie die in het lichaam plaatsvindt. Geen mineraal, vitamine of hormoon kan zijn werk doen zonder enzymen. Je lichaam, al je cellen, weefsels, organen worden gerund door stofwisselingsenzymen. Het zijn de arbeiders die je lichaam opbouwen uit eiwitten, koolhydraten en vetten, net als bouwvakkers onze huizen bouwen. Al heb je de losse bouwmaterialen klaarliggen, zonder de arbeiders (enzymen) kun je niets beginnen. Als je eet volgens een modern, enzym arm dieet onttrek je zo veel spijsverteringsenzymen aan je totale enzymvoorraad, waardoor je chronische degeneratieve ziekten kan ontwikkelen.

De oplossing ligt in een betrekkelijk gemakkelijk te verwezenlijken aanpassing, namelijk het eten van enzymrijke voedingsmiddelen en/of inname van een breed spectrum enzympreparaat om het spijsverteringsproces te ondersteunen en om de chronische degeneratieve condities te keren.

Het 80/20 geheim van Okinawa (Japan)

Okinawa, een eilandengroep in de Stille Zuidzee, wordt door de Chinezen ook wel het ‘land van de onsterfelijken’ genoemd, daar worden de mensen gemiddeld het oudst ter wereld en is het percentage honderdplussers het hoogst. Er heerst daar weliswaar een prettig klimaat, maar het leven is er hard en zwaar, omdat op de rotsige bodem nauwelijks iets wil groeien.

Als een soort gebed  prevelen de bejaarden in Okinawa hara hachi bu, een confuciaanse spreuk die betekent: ‘‘Eet tot je tachtig procent vol zit’. Hoe je weet of je op tachtig procent zit? Simpel: je stopt als je geen honger meer hebt. En dus niet dooreten totdat je geen pap meer kunt zeggen. Die extra  twintig procent kan  precies het verschil zijn tussen aankomen en afvallen!

Vermoeid of Vitaal? Aan jou de keuze…

Hopelijk heb je met deze blog meer inzicht gekregen in de (relatief eenvoudige) invloed die je kunt hebben op jouw vitaliteit. Je kunt zonder al te veel inspanning grote resultaten bereiken in het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Veel mensen overschatten wat ze in een dag kunnen doen, maar ze onderschatten wat ze in een jaar kunnen realiseren.

Natuurlijk kan vermoeidheid ook tal van andere oorzaken hebben. Dus wanneer je twijfelt, neem dan in ieder geval contact op met je huisarts.

PS: Ik ben heel benieuwd wat jij doet of hebt gedaan om meer vitaliteit te krijgen in je leven. Geef jouw gezonde-leefstijl-recept hieronder in het reactieveld, daar kunnen andere lezers ook weer van leren!

TINEKE
Door

TINEKE

op 21 Jul 2020

HALLO ALBERT, Wat je noemt weer stof tot nadenken, wat ik dus ook gedaan heb. Je hebt ons weer een heleboel verteld en ik vraag mij maar niet af wat ik er wel of niet mee kan. 20% of 80%? Misschien is dit een van de belangrijkste dingen die ik heb onthouden. Ik probeer zelf te streven naar wat ze noemen: FIFTY- FIFTY. Ook al is het vaak wankel evenwicht in mijn omstandigheden. Toen mijn man nog werkte, inmiddels al weer jaren geleden woonden en leefden wij, laten we zeggen 80% in de stad en 20% in de natuur op de Veluwe. Inmiddels is dit al vele jaren minstens het omgekeerde. Als ik terugkijk naar mijn herinneringen, heb ik misschien slechts 20% onthouden en misschien wel 80% vergeten. Van de mensen die ik in de loop van de jaren heb mogen ontmoeten heb ik misschien maar met 20% het contact kunnen behouden, terwijl ik van 80% misschien nooit meer iets heb gezien of gehoord. Ik heb mezelf al jaren geleden een informatie stop opgelegd, omdat het mij teveel energie kostte om mij op de 80% negatieve of verwarrende of storende informatie te richten voor ik de 20% had gevonden waar ik misschien iets mee kon. Ik kijk naar onze geweldige tuin, waar mijn man alle energie in heeft gestopt. 80% groei, bloei, kleur, schoonheid enz. en misschien maar 20% wat minder goed is omdat afsterven nu eenmaal ook bij het tuingebeuren hoort. Omdat mijn dagen, door allerlei omstandigheden nog al eens wisselen, zeker wat de 80% en de 20% betreft, wil ik mij vooral blijven concentreren op de positieve dingen van ons leven en het wankele evenwicht te bewaren tussen de activiteiten en de rustperiodes. Energie die je niet hebt, kan je immers ook niet gebruiken. Je laat immers ook niet de hele dag de kraan lopen, of het licht branden als het niet nodig is. Misschien zelfs nog minder dan 20%! Zomaar wat gedachten vandaag, waar ik woorden voor probeerde te vinden. Hartelijke groeten van TINEKE

Albert Sonnevelt
Door

Albert Sonnevelt

op 24 Jul 2020

Goedemorgen Tineke, Ik waardeer het zeer dat je wederom de tijd hebt genomen om te reageren op mijn blog. Mooi om te lezen hoe je 80/20 kunt betrekken op jouw leven. Dank voor het delen. Hartelijke groet, Albert

Reactie plaatsen

Meer artikelen over persoonlijke groei