Hoe maak ik meer verbinding met anderen?
Geluk
Albert & Tonny
Geluk
12/03/2019
9 min

Hoe maak ik meer verbinding met anderen?

12/03/2019
9 min

Hoe maak ik meer verbinding met anderen?

Veel ondernemers beginnen met hun bedrijf omdat ze meer vrijheid willen. In het begin is dat heel leuk, maar hoe vrijer je wordt, hoe minder je verbinding gaat maken met andere mensen. Dat is zonde, want die verbinding is juist zo belangrijk. In deze blog vertellen we over onze eigen ervaringen met vrijheid en verbinding en hoe ook jij beter verbinding kunt maken met andere mensen.

In verbinding zijn met alle mensen is een van de allereerste lessen die Tonny in 2013 van Albert heeft geleerd. Hij kwam toen bij Albert als klant. Die periode was hij heel erg op zichzelf en wilde diepere relaties aangaan met anderen. Een van de vraagstukken was dan ook om met meer mensen in contact te komen.

Sinds die tijd is er enorm veel veranderd. Vorige maand kwam de documentaire over de IMU uit en die heette: ‘In vrijheid verbonden.’ De verbinding met anderen is dan ook een belangrijk onderdeel van de IMU geworden.

Het belang van verbinding maken

Verbinding is ontzettend belangrijk voor een mens. In zijn boek ‘How to live a good life’ schrijft Jonathan Fields over de drie emmers van een goed leven. De drie emmers zijn:

  • Vitality bucket: heb je genoeg energie en vitaiteit
  • Connection bucket: dit gaat over de connectie met vrienden, collega’s en familie
  • Contribution bucket: kun je een bijdrage leveren aan de wereld

Als je alle de emmers goed hebt gevuld, dan heb je een goed leven. Voor nu hebben we het vooral over de connection bucket. Bij veel mensen lekt die emmer.

Wat is vrijheid voor jou?

Tonny kwam bij Albert met de vraag hoe hij meer met mensen in verbinding kon komen. Vrijheid was op dat moment een belangrijke waarde. Op dat moment zag hij vrijheid als: kunnen doen wat je wilt, wanneer je dat wilt en zo vaak je dat wilt, zonder dat je enige vorm van verantwoording moet afleggen aan andere mensen.

Deze definitie hoor je vaak van ondernemers als je vraagt wat vrijheid voor hen betekent. Ze zien vrijheid als onafhankelijkheid, wat kan doorslaan in isolement. Je hebt immers van niemand iets nodig.

Albert zijn definitie van vrijheid ziet er heel anders uit. Deze definitie luidt als volgt: Vrijheid betekent dat ik er in mijn leven voor de volle 100% mee akkoord ben dat ik mijn hele leven volledig afhankelijk ben van andere mensen.

Je bent altijd verbonden

Het is ontzettend moeilijk om niet in contact te zijn. Je bent verbonden met alles. Mensen zeggen ‘Ik ben in de natuur’ of ‘de natuur en ik’. Maar je bent de natuur. Er is maar een paar procent wat van jou afwijkt als het gaat om biochemische samenstelling dan een boom of een aap. Je kunt nooit ontsnappen aan de natuur, want je bent het. Dat is met alles zo.

Je kunt het vergelijken met een oceaan. Stel, je hebt een glas waarmee je wat oceaanwater uit de oceaan schept. Het glas is de afscheiding tussen het oceaanwater en de rest van de oceaan. Maar het is nog steeds hetzelfde oceaanwater. Het is nog steeds een stukje oceaan. Je hebt er zelf voor gekozen om dat glas te gebruiken en het af te scheiden van de rest. Zo zit het met mensen ook.

Je kunt je ware natuur nooit ontkennen, want die is altijd in verbinding. Toch zoeken mensen, met name ondernemers, het vaak om onafhankelijk te zijn. In het begin zoek je naar financiële onafhankelijkheid. Op een gegeven moment ben je dat en ga je verder kijken. Je wilt het liefst geen personeel op kantoor. Eigenlijk wil je het liefst ook geen klanten, maar dan ben je niet meer financieel onafhankelijk. Je kunt ook vastgoed kopen of aandelen, dan heb je helemaal niet met andere mensen te maken.

Je kunt volledig onafhankelijk zijn. Dat heeft Tonny ook ervaren in zijn bedrijf. Maar ook al ben je financieel vrij en volledig onafhankelijk, dat betekent niet dat je je ook gelukkig en vrij voelt. Daarom besloot hij het anders te gaan doen.

De verbinding kwam pas terug toen hij weer een team ging bouwen en zichzelf gedeeltelijk afhankelijk ging maken van andere mensen. Een team om je heen geeft het gevoel dat je het niet allemaal allen hoeft te doen. En juist dat geeft een heel vrij gevoel.

De betekenis van vrijheid

Jaren geleden leerde Tonny van Albert de les dat vrijheid voortkomt uit verbondenheid. Later is hij gaan zoeken waar dat woord vandaan komt en kwam tot een interessante conclusie. We hebben in Europa twee stromingen. Er is het Engelse ‘liberty’, wat afstamt van het Latijnse woord ‘libertas’. Dit betekent ongebonden en onafhankelijk.

Daarnaast is er ook het woord vrijheid en in het Duits ‘Freiheit’. Dat stampt af van het Indo-Europese ‘friya’. Dat betekent vriend of geliefde.

Dat verschil maakt het interessant. In de helft van Europa betekent vrijheid ongebonden zijn. In de andere helft betekent het juist om gebonden te zijn aan je geliefde en vrienden. Eenzelfde begrip heeft zo twee letterlijke betekenissen die het tegenovergestelde van elkaar betekenen.

Waarom willen we onafhankelijk zijn?

Aan de ene kant wil je als ondernemer vrij en onafhankelijk zijn. Maar de verbondenheid kan juist meer kwaliteit opleveren. Dat is iets waar veel mensen mee worstelen, niet alleen ondernemers.

Een verlangen naar onafhankelijkheid komt vaak voort uit een frustratie in een bepaalde vorm van verbinding. Dit kan onder andere komen door een te strenge opvoeding. Soms hebben mensen die een strenge opvoeding hebben gehad daarna een sterk verlangen om zelf te gaan bepalen hoe hun leven eruit gaat zien. Ze willen een keuzemogelijkheid hebben.

Een verlangen naar onafhankelijkheid kan ook komen als je heel lang bij een werkgever werkt. Veel wordt voor je bepaald. Je krijgt taken, activiteiten en verantwoordelijkheidsgebieden. Zelfs wat je verdient wordt voor een groot deel voor je bepaald. Veel mensen worden ook heel zenuwachtig als ze een functioneringsgesprek hebben. Ze willen niet meer dat anderen over hen oordelen, maar willen voortaan alleen maar over zichzelf oordelen. Het verlangen om onafhankelijk te zijn, wordt vaak geboren vanuit pijn, frustratie en een behoefte om meer controle te krijgen.

Waarom controle hebben niet altijd goed is

Vooral in het begin van je leven heb je niet de volledige controle. Als kind moet je elke ochtend op tijd uit bed en naar de basisschool. Daarna moet je naar de middelbare school en daarna ga je een opleiding volgen. De meeste mensen gaan zo’n 20 jaar van hun leven naar school. Dat is een aanzienlijk deel van je leven waar je eigenlijk geen controle over hebt.

Je moet als kind doen wat er van je verwacht wordt. Maar als je de vrije keuze had, dan was je waarschijnlijk eerst een paar weken thuis gaan zitten. Daarna had je waarschijnlijk alsnog weer besloten om naar school te gaan, omdat je de connectie met je leeftijdsgenoten miste. Maar dan was het uit vrije wil geweest.

Voor ondernemers werkt het ook zo. Je wilt controle over het soort werk dat je doet, de uren die je werkt, het inkomen wat je verdient. Het zijn allemaal aspecten waar je controle op wilt. Dat wordt verslavend om daar de regie over te krijgen.

Veel mensen hebben het idee dat ze 100% onafhankelijk en vrij zijn als ze overal de controle over hebben. Maar er is ook een keerzijde van de medaille. Als je overal controle op hebt, dan ben je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen leven, maar heb je ontzettend veel verantwoordelijkheid op je schouders liggen. En dat geeft geen gevoel van vrijheid.

De teleurstelling van het ondernemerschap

Je ziet vaak dat mensen na een aantal jaar in hun onderneming gefrustreerd en teleurgesteld raken. Ze dachten dat ze vrij waren, maar in plaats daarvan zijn ze steeds harder gaan werken. De belastingdienst controleert ze steeds meer. Hun medewerkers controleren ze steeds meer. De klanten controleren steeds meer. Alle verbindingen die ze hadden waardoor ze hoopten vrij te zijn, gaan juist steeds meer van ze vragen.

Als gevolg van dit alles blijven mensen een beetje gedesillusioneerd achter. Het gevoel van vrijheid is ver te zoeken. Ze werken alleen maar meer, maar hadden eigenlijk gehoopt juist minder te hoeven werken en meer vrijheid te  hebben om de dingen te doen die ze zelf willen.

Het begint allemaal met loslaten

In je zoektocht naar onafhankelijkheid kan het zo gebeuren dat zowel de vrijheid als de verbinding met andere ver te zoeken zijn. Maar hoe los je dit nu op? De oplossing zit hem in het leren loslaten. Hoe minder jij vasthoud, des te minder druk je bent. En als je minder druk bent, ben je meer vrij.

Mensen hebben vaak moeite met dingen zomaar loslaten. Dat kan op een praktische manier zijn. Misschien kunnen ze niemand vinden die het werk voor ze zou kunnen doen. Loslaten is ook voor een groot deel iets mentaals. Mensen durven het niet los te laten, omdat iemand anders iets op een andere manier doet dan zij zelf zouden doen. En dat is maar goed ook, want anders zou je constant met iemand moeten meekijken en ligt het alsnog op je bordje. Dat is geen loslaten.

Loslaten is iets wat je moet oefenen. Je moet een helicopterview krijgen. Stel je eens het volgende voor. Je zit in een vliegtuig en je vliegt naar Amerika. Onder je zie je Europa verdwijnen en je ziet een ander continent. Je zoomt dan even helemaal uit en ziet dat hele kleine landje, in dat kleine stadje midden in dat kleine landje. Daar is één straatje en daar staat één kantoorpandje en daarbinnen moet het allemaal gebeuren. En dat is jouw alles en daar moet je 100% controle over hebben. De rest van de wereld heb je eigenlijk niet in de gaten. Maar er staan ook allerlei kantoren naast jouw kantoor. Als je linksaf gaat kom je 10 bedrijven tegen. Als je rechtsaf gaat kom je 20 bedrijven tegen. Dat zijn allemaal bedrijven die hartstikke goed draaien en daar heb jij niets mee te maken.

Jij bent er niet bij, maar toch loopt het allemaal wel goed bij die bedrijven. Dit maakt het heel relativerend. Als iets ergens anders kan, dan kan het in je eigen leven ook. De wereld draait echt wel verder als jij er niet bij bent. Als je dat kunt realiseren en dat kunt oefenen, dan word je een steeds vrijer mens.

Hoe verbinding maken voor meer vrijheid zorgt

Als je steeds losser en vrijer gaat worden, ga je steeds meer taken en activiteiten overhevelen naar andere mensen. Daar komt de connectie met andere mensen om de hoek kijken. Je maakt verbinding met medewerkers en collega’s. Ze worden als het ware een soort van betaalde vrienden. En aan vrienden durf je wel iets over te geven of los te laten.

Je gaat zo steeds meer verbinden met mensen die je vertrouwt. Dat is uiteindelijk de ultieme vrijheid. Het gaat niet om zoveel mogelijk loskomen van mensen, maar juist om zo te verbinden dat je jezelf vertrouwt en ook de ander vertrouwt. Samen heb je een gemeenschappelijk doel en dat kun je met elkaar blijven delen. Daar gaat het allemaal om. De connectie zit hem in het delen.

De paradox van controle

Je hebt pas controle op het moment dat je de controle kan loslaten. Als je voelt dat je de controle niet meer nodig hebt. Je geeft je over en accepteer dat een heel groot gedeelte van het leven zichzelf regelt. Een groot gedeelte van de maatschappij speelt zich af zonder dat jij er invloed op hebt.

Bekijk het van de positieve kant. Je kunt profiteren van alles wat op aarde gebeurd en wat andere mensen doen. Er zijn veel dingen waar je elke dag gebruik van maakt. Als je de kraan open draait, dan baal je er ook niet van dat iemand anders ervoor gezorgd heeft dat er water uit de kraan komt. Als je een stekker in je stopcontact steekt, dan baal je er ook niet van dat je niet zelf ergens een motor hebt aangeslingerd of een waterval in je achtertuin hebt waar je een dynamo op aangesloten hebt.

Er zijn heel veel dingen waarvan je al lang accepteert dat het vanuit andere mensen komt. Maar je hebt de neiging om alles wat je zelf in je leven hebt gecreëerd altijd vast te houden. Als je je hele leven blijft verzamelen en alles in je handen blijft houden, dan krijg je steeds vollere handen. Dat is waar de frustratie zit. Je hebt dan geen vrijheid en mist ook de verbinding. Datgene dat je vasthoudt deel je zo niet met iemand anders.

Mensen hebben vaak de misvatting dat ze alles zelf hebben gecreëerd. Maar neem eens de tijd om wat dieper na te denken. Als je kijkt naar alle dingen die op je pad zijn gekomen, hoeveel invloed heb je daar nu werkelijk zelf op gehad? Er is zoveel naar je toe gekomen en vaak kwam dat door een samenloop van omstandigheden.

De toevallige samenloop van omstandigheden is iets magisch. Ga deze magie vooral weer zien! Als je kunt inzien dat het leven zichzelf wel regelt en dat jij je er niet te veel mee hoeft te bemoeien, dan kun je veel dieper ontspannen. En in die ontspanning zit echte vrijheid.

Verbinding maken door loslaten

In een van zijn laatste interviews, ‘Een Filosofisch Gesprek’ genaamd, legt Toon Hermans zijn visie op het leven uit. Hij geeft zich ook over aan het leven. In eerste instantie gaat het over dingen weten. Hij zei: “Ik weet niks en ik wil ook niks weten. Als mensen aan mij vroegen wat er aan de Maas ligt, dan zeg ik laat maar liggen.”

Hij wilde ook niet alles weten. Dat had hij niet nodig. Daarna had hij het over zijn overleden vrouw. Hij zei dat er niemand in zijn leven was waar hij ooit zoveel van gehouden heeft als van zijn vrouw. Maar dat heeft hij niet zelf gecreëerd, dat is een genade van het leven. Hij is het leven niet, maar het leven leeft in hem.

Dat is een hele wijze ontnuchterende uitspraak. Je kunt het zover loslaten. Je onderwerpt je aan het feit dat jij gecreëerd bent en dat er dingen op je pad zijn gekomen waar je op dat moment mee hebt gedaan wat je ermee kon doen. Maar je was er niet voor verantwoordelijk. Dat is echte geestelijke vrijheid.

Reacties