Doelen bereiken
Redactie
Doelen bereiken
12/08/2020
5 min

Persoonlijke problemen oplossen

12/08/2020
5 min

Persoonlijke problemen kan je op meerdere manieren oplossen. In dit artikel zal ik kort en krachtig een goed werkende methode aan je laten zien. Het volgende ga ik met je doornemen:

Persoonlijke problemen oplossen – inhoudsopgave:

Met welke werkende methode kan je een probleem oplossen?

Hieronder heb ik een methode beschreven om op gestructureerde en doelgerichte wijze oplossingen te vinden voor persoonlijke problemen. Deze methode is gebaseerd op de probleemoplossing training van Meichenbaurn, Hawton en Kirk.

Deze persoonlijke problemen oplos methode bestaat uit slechts 7 stappen. Met ieder probleem ga je aan de slag door de 7 stappen uit te werken. Alle stappen worden op papier uitgeschreven. Door het letterlijk met pen en papier uit te schrijven zal het beter beklijven.

Wat is het probleem dat u wilt aanpakken?

Ik zal even een probleem voor je verzinnen. Misschien komt het zelfs wel akelig dichtbij jouw persoonlijke probleem. Een voorbeeld om mee te starten:

“Soms kan jij je vervelend voelen in bepaalde situaties. Of je voelt je bezorgd over iets, over iets wat er staat te gebeuren”

Om een persoonlijk probleem op te lossen, maak je eerst het probleem concreet. Om het probleem duidelijk te krijgen, kan het je soms helpen om je het volgende af te vragen: Wat zit mij nu het meeste dwars?

Een herhalend probleem of soms meerdere problemen?

Doet het probleem zich bij herhaling voor? Dan kan het je helpen om vooral bij de meeste recente keer goed na te gaan hoe het probleem er uit zag. In jouw gedachten kan je bijvoorbeeld nogmaals de situatie doorlopen.

Verder blijkt het probleem te bestaan uit meerdere problemen. Maak dan een keuze. Wat is het eerste probleem dat je wil aanpakken? Ook wanneer er meerdere problemen zijn, zal je een keuze moeten maken. Problemen kunnen niet allemaal tegelijkertijd worden aangepakt.

Wees ervan bewust dat deze eerste stap tegelijkertijd ook de belangrijkste stap is. Het is vaak moeilijk om het probleem concreet en helder te maken. Overhaast jezelf echter niet.

“Neem écht de tijd om het probleem helder en concreet te krijgen. Gebruik minimaal 20 min. om al je gedachten over jouw probleem met pen en papier op te schrijven”

Wat is het ultieme wat je zou willen bereiken?

Denk na over welk doel je zou willen bereiken. Zorg er ook voor dat het doel dat je wil bereiken concreet is: Hoe zou jij je willen voelen? Of hoe zou jij jezelf willen gedragen in de toekomst?

Probeer jouw persoonlijke doel zo veel mogelijk in concreet gedrag te beschrijven zoals: “Ik wil niet meer langer dan tien minuten bellen”. Of “ik wil leren niet agressief te reageren als iemand een vervelende opmerking maakt tijdens de vergadering”.

Het is ook belangrijk dat jij jezelf afvraagt of jouw doel realistisch is. Niet haalbare doelen leiden meestal tot latere teleurstelling. Het kan zelfs zo zijn dat je persoonlijke problemen hierdoor groter zijn geworden.

Welke mogelijkheden heb ik op mijn probleem op te lossen?

Deze stap heet ‘alternatieven bedenken’. Het is de bedoeling dat je nu gaat nadenken over mogelijkheden om het probleem aan te pakken en jouw doel te bereiken.

Laat jouw gedachten in deze fase de vrije loop en noteer echt iedere aanpak. Iedere mogelijke aanpak die je op dit moment bedenkt is goed. Soms lijkt een bepaalde aanpak in eerste instantie onzinnig. Noteer deze aanpak dan heel erg alsjeblieft toch op je papier.

“Soms kan juist een raar, gek of onzinnig idee een vruchtbare bodem zijn voor een geheel nieuwe oplossing die nooit serieus door jou overwogen werd”

Andere manieren om mogelijke oplossingen te verzinnen is om je af te vragen wat een ander (bijvoorbeeld iemand die jij goed kent) zou doen in jouw plaats. Weer een andere manier is voorlopig de ‘als maar’ nu eens weg te laten terwijl je mogelijke oplossingen bedenkt. Alle mogelijke oplossingen worden op papier genoteerd. Heel belangrijk: Niet een aantekening in je mobiele telefoon dus.

persoonlijke-problemen-oplossen-pen-en-papier

Wat zouden de gevolgen zijn?

Je bekijkt nu één voor één de oplossingen die je in stap drie genoteerd hebt. Bij iedere oplossing ga je na wat (1) de voordelen zijn van een dergelijke oplossing (2) wat nadelen zijn en (3) wat waarschijnlijk het resultaat zal zijn van jouw oplossing.

Het kan zinnig zijn om je af te vragen wat de voordelen of nadelen zijn op korte termijn en wat de voordelen en nadelen zijn op langere termijn. Het kan ook helpen als jij jezelf in gedachten voor gaat stellen dat jouw oplossing nu direct in de praktijk wordt gebracht. Alle punten worden weer netjes op papier genoteerd.

Persoonlijk voorbeeld van mij

Als je mij al langer volgt weet je misschien dat ik nog 2 dagen les geef. Dat ik letterlijk voor de klas sta om de kinderen iets te leren. Ook heb je dan wel eens lastige oudergesprekken.

Voordat de ouders in mijn lokaal stappen en ik de deur dicht doe stel ik maar één (handig) vraag: “Als jullie straks de klink van deze deur vast pakken en het lokaal verlaten ben ik benieuwd wanneer dit gesprek voor jullie is geslaagd?”

Ouders en ik zijn dan al bezig met de toekomst. Een fijn gevoel en stiekem visualiseer je dan al de oplossing. Het is dan ook bijna onmogelijk om zonder positief gevoel het lokaal te verlaten. Je bent samen aan het zoeken naar oplossingen.

Wat ga ik toepassen?

Je leest alle oplossingen door uit stap 3. En alle voor-en nadelen en het te verwachten resultaat uit stap 4. Oplossingen waarbij geen resultaat wordt verwacht, worden weggestreept. Oplossingen waarbij de nadelen groter zijn dan de voordelen worden eveneens weggestreept.

Houd je een aantal mogelijke oplossingen over, vraag jezelf dan nogmaals af met welke oplossing jij de grootste kans van slagen hebt. Dit is dus zeer persoonlijk. En vraag jezelf eveneens af welke oplossing het makkelijkst is toe te passen. De beste oplossing wordt gekozen.

Persoonlijke problemen oplossen – de uitvoering.

Je hebt nu een bepaalde oplossing gekozen. Ga nu na hoe je dit het beste kunt gaan aanpakken. In sommige gevallen is dat een bepaalde afspraak die je met jezelf maakt. Of het vastleggen van het moment waarop jij jouw voornemen gaat uitvoeren.

In veel gevallen is meer planning nodig. Je deelt bijvoorbeeld jouw aanpak op in een aantal op elkaar volgende stappen. Deze stukjes worden in detail beschreven en ieder stukje wordt gepland.

  • Met welke stap begin je?
  • Wat wordt afhankelijk daarvan de tweede stap? Wat de derde?
  • Wanneer kan je daarmee het beste beginnen?
  • Wanneer volgt dan de tweede stap?

Het kan ook zijn dat je met anderen of met jouw partner/ coach/ psycholoog/ behandelaar gaat overleggen hoe jouw aanpak het beste uitgevoerd kan worden. Wanneer alles is voorbereid en overdacht voer jij jouw aanpak uit.

Werkt het ook?

Je kijkt nu terug op de oplossing die je hebt uitgevoerd. En gaat na of de gekozen oplossing heeft geleid tot het gestelde doel. Dat kan het geval zijn. Het kan ook zijn dat jij jouw doel nauwelijks of helemaal niet heeft bereikt.

In dat geval is het belangrijk na te gaan waarom dit niet gelukt is. De gekozen oplossing en de actie die je hebt ondernomen leidt tot meer info over de wijze waarop de oplossing effectiever kan worden gemaakt.

De 7 stappen die jouw persoonlijke problemen oplossen:

Gebruik nu de methode om op gestructureerde en doelgerichte wijze oplossingen te vinden voor persoonlijke problemen die je dwarszitten.

Voor ieder probleem gaat u aan de slag om de 7 stappen uit te werken:

Stap 1. Wat is het probleem dat je wil aanpakken?

Stap 2. Wat zou ik willen bereiken?

Stap 3 Welke mogelijkheden heb ik?

Stap 4 Wat zouden de gevolgen zijn?

Stap 5 Wat ga ik toepassen?

Stap 6 Uitvoering

Stap 7 Werkt het?

Per probleem kan je de zeven stappen in het volgende schema uitschrijven:

StapUitwerking van de stappen
Wat is het probleem dat je wil aanpakken?

Wat zou ik willen bereiken?

Welke mogelijkheden heb ik?

Wat zouden de gevolgen zijn?

Wat ga ik toepassen?

Uitvoering

Werkt het?

Reacties