Wat is een signaalfunctie?
Diversen
Redactie
Diversen
12/30/2018
0 min

Wat is een signaalfunctie?

12/30/2018
0 min

Wat is een signaalfunctie?

Signaalfunctie is een samengesteld woord: signaal en functie. Een signaalfunctie is de taak om ergens de aandacht op te vestigen, om feiten vast te leggen.

Je geeft een beschrijving van hetgeen je hebt waargenomen. Als je bijvoorbeeld in de zorg werkzaam bent zijn objectieve signaalfuncties belangrijk. Je noteert wat je ziet, wat je hoort... en niet wat je denkt of wat je denkt over de gevoelens van de cliënt/patiënt.

Signaalfunctie en interpreteren

Wanneer je zaken als iemands karakter en gevoelens gaat beschrijven is dat geen signaalfunctie, maar je interpreteert. Je bent in dat geval bezig om meer dan de feiten te noteren. Je geeft veronderstellingen door en dat zijn geen feiten. 

Een collega zal bij jouw patiënt/cliënt hoogstwaarschijnlijk dezelfde signaalfuncties noteren. De interpretatie van zaken zal echter anders zijn, die ervaart ieder op zijn of haar eigen manier.

Goede signaalfunctie?

Een goede signaalfunctie is belangrijk en komt de cliënt/patiënt ten goede. Er wordt namelijk goed vastgelegd welke zorg- en welke hulpvragen er zijn bij een bepaalde persoon. 

Alle collega’s in wisselende diensten zullen dan hetzelfde handelen als het om de aanpak ervan gaat. 

Er ontstaat een prima structuur, zorg en hulp wordt optimaal geboden als iedere hulpverlener of zorgverlener de signaalfuncties serieus neemt en die in de werkzaamheden meeneemt.

Problemen als eenzaamheid, enz. worden gesignaleerd en er kan daarop actie worden ondernomen.

Reacties