Wat is een waardegericht leven leiden?
Diversen
Redactie
Diversen
11/20/2018
1 min

Wat is een waardegericht leven leiden?

11/20/2018
1 min
Een waardegericht leven leiden heeft alles te maken met de zaken die jij in jouw leven belangrijk vindt. Als je dat weet van en over jezelf, pas dan kun je een waardegericht leven leiden. Een waardegericht leven leidt tot een zinvol leven, een leven waarvan je zegt dat je er tevreden over bent.

Heb je plezier in het leven, ben je betrokken bij het leven (ook van anderen) en is er in jouw leven sprake van zingeving? Als je deze vragen kunt beamen, dan leef je een waardegericht leven. Een leven waarvan je op het einde kunt zeggen “dat het goed was”. Op die levensweg kom je allerlei waardes tegen. Voor de een zal er een andere waarde op nummer 1 staan dan voor de ander.

Time Management - 1

Probeer voor jezelf wat waardes op te schrijven, wellicht ook in de volgorde van het belang dat jij eraan hecht. Je krijgt op die manier een heleboel inzicht in jezelf.

Waardes kunnen elkaar in de weg zitten, probeer er begrip voor op te brengen dat jouw waarde niet die van een ander hoeft te zijn. Respecteer ook andere waardes.

Zie jezelf als een schakel in een groter geheel en probeer hiervan de betekenis te zien vanuit jouw waardes en werk eraan vanuit je eigen waardes.
Reacties