Wat is welzijn?
23 december 2018 
0 min. leestijd

Wat is welzijn?

Iemands welzijn of welbevinden is het zich goed voelen zowel mentaal als ook fysiek. Je bent tevreden met je leven zoals het nu gaat. Populair gezegd “je zit goed in je vel”.

Het is iets heel persoonlijks, het is een gevoel en is niet afhankelijk van rijkdom of bezit. Iemand kan zich welbevinden zonder welvaart te ervaren. Je ervaart geluk, het gaat goed met je op sociaal vlak, mentaal en lichamelijk.

Door welvaart kun jij je wel beter gaan voelen, maar het kan ook averechts werken. Meer bezit en meer geld kunnen tot meer zorgen leiden, waardoor er van welzijn minder of geen sprake meer is.

Bij welzijn denk je aan tevreden en gelukkige mensen, mensen die zich goed voelen. De kwaliteit van leven is goed te noemen, want welzijn gaat meestal over de gezondheid zowel mentaal als fysiek.

Wanneer mensen wat meer afhankelijk worden kan er voor hun welzijn gezorgd worden. De verzorgers die deze moeilijke taak hebben moeten belangstelling hebben voor hun cliënten, echte en welgemeende belangstelling.

Ze moeten goed kunnen observeren om de behoeften in kaart te brengen en zo nodig wijzigingen aanbrengen, ze moeten een goed inlevingsvermogen hebben in de mensen die hun zorg nodig hebben, ze moeten over een bepaalde creativiteit beschikken om daar waar nodig veranderingen aan te brengen om het welzijn te verbeteren.

Meer artikelen over persoonlijke groei