Zelfontwikkeling en zelfontplooiing - Vanuit zelfvertrouwen ontplooien
21 oktober 2019 
7 min. leestijd

Zelfontwikkeling en zelfontplooiing - Vanuit zelfvertrouwen ontplooien

De piramide van Maslow en zelfvertrouwen

De Piramide van Maslow zie je hier onder. Het is een piramide die aangeeft wat de ontwikkeling van een mens is. Het gaat om zaken die doorlopen moeten lopen voordat je tot een leven komt wat jou bevrediging biedt.

Het spreekt voor zich dat je hier een plaatje ziet wat niet bij iedereen zo verloopt. Er zijn situaties waarin je niet tot een volgende stap komt in je leven. Een voorbeeld daarvan is gebrek aan zelfvertrouwen. Gebrek aan zelfvertrouwen kan op allerlei manieren ontstaan:

Gebrek aan zelfvertrouwen door pijn in het verleden

Een gebrek aan zelfvertrouwen kan worden veroorzaakt door pijn of trauma in het verleden. In dat geval heeft jouw ontwikkeling schade of een achterstand opgelopen. Had je geen veiligheid en zekerheid als kind, dan heeft dat absoluut zijn weerslag op je leven van nu.

Een gezin waarin een kind opgroeit tussen verwaarlozing of huiselijk geweld zorgt ervoor dat het kind ontwricht raakt. In dat geval loopt het kind aan het begin van zijn of haar leven al trauma op wat tot gebrek aan zelfvertrouwen leidt.

Piramide van Maslow

Wie was Maslow?

Verdere stappen durven te nemen

Wanneer het kind te weinig zekerheid en zelfvertrouwen heeft zal het ook problemen krijgen op andere gebieden. Denk in dat geval aan de volgende stap: de behoefte aan sociaal contact.

Het is niet voor niets dat mensen met weinig zelfvertrouwen vaak als ‘einzelgängers’ worden beschouwd. Deze mensen hebben niet geleerd hoe ze sociaal contact moeten aangaan. Ze leven in hun eigen bubbel en trekken zich terug.

Waardering en erkenning als miskende zaken

Een einzelgänger zal niet snel op zoek gaan naar waardering en erkenning in het leven. Hij of zij leidt een leven waarin het gevoel van mislukt staan overheerst. De persoon in kwestie gaat op de verkeerde manieren op zoek naar waardering of erkenning.

Hij of zij zoekt iets waarin wordt uitgeblonken en daarbij maakt het niet uit of dat nou een positief of een negatief iets is. De persoon in kwestie zoekt wanhopig ingangen om gezien te worden door andere mensen.

De stap naar criminaliteit

Op het moment dat je het gevoel hebt dat je toch nergens goed voor bent kom je op een cruciaal punt. Mensen kunnen zich begeven op het pad waarin ze grenzen van het toelaatbare overschrijden.

Ze belanden bijvoorbeeld in de criminaliteit, en vrouwen belanden niet zelden in een vorm van prostitutie. Ze hebben het gevoel dat ze daar wel gezien worden. Dit zijn zaken die een verwoestende uitwerking op een mensenleven hebben.

Je gevoelens verdoven

Een andere manier om je met je falende leven te verzoenen is door je gevoelens te verdoven. Het is op dat moment heel verleidelijk om te grijpen naar drank, drugs of een andere verslaving om je gevoelens te negeren.

“De kortdurende kick die het gebruik van drugs of andere zaken jou geeft is een mislukkende poging om je eigen gebrek aan eigenwaarde te compenseren”

Een onbevredigend leven als resultaat

Wanneer je hebt gefaald of wanneer de omstandigheden in je nadeel waren heb je een onbevredigend leven. Je hebt het gevoel dat je een mislukking bent die eigenlijk nergens goed voor is.

Deze mensen zijn in een later stadium van hun leven toe aan een therapeut. Ze hebben een leven wat nutteloos is, en daarnaast missen ze elk gevoel van eigenwaarde.

Als de stap naar de huisarts eenmaal is genomen

De eerste stap wanneer je in een dergelijk cirkeltje rondwandelt is de stap naar de huisarts. De huisarts zal samen met de persoon in kwestie gaan kijken naar een vorm van therapie die geschikt is om het leven weer inhoud te geven. Dat is het punt waarop de therapeut het stokje van de huisarts overneemt.

Factoren uitsluiten bij de behandeling

Een van de eerste zaken die de therapeut zal doen in het beginstadium van de therapie is het uitsluiten van bepaalde lichamelijke factoren. Er wordt besproken of de te behandelen persoon lijdt aan bepaalde aandoeningen die de kwaliteit van leven beïnvloeden.

Indien mogelijk wordt op dat moment gestart met een behandeling van de aandoening. Daarna heeft de therapeut zicht op het daadwerkelijke probleem.

Het probleem ontrafelen

Door met de cliënt het leven door te lopen komt de therapeut tot het punt waar het bij diegene is misgelopen. Is dit al in het beginstadium geweest, dan moet de therapie zich in eerste instantie gaan richten op het gebrek aan veiligheid en zekerheid wat is ervaren. Vervolgens kunnen de volgende stappen worden doorlopen. Het probleem wordt gaandeweg geheel ontrafeld.

Komen tot de oplossing

Aan de hand van een op de patiënt afgestemd programma komt de therapeut tot een oplossing van de problemen waarbij de persoon in kwestie het leven weer ziet zitten. De therapie is nagenoeg op zijn eind als de cliënt in kwestie het licht aan het eind van de tunnel kan zien. Vanaf dat moment kan er een ander probleem opdoemen.

De deur van de kooi staat open

De persoon komt uiteindelijk op het punt dat de deur van de kooi, waarin hij zijn of haar hele leven al zat, is open gezet. Dit is het moment waarop de persoon in kwestie kan worden overvallen door een gevoel van machteloosheid. De kooi staat open, maar wat nu te doen?

De angst om te fladderen

Het feit dat de kooi open staat is niet genoeg om tot een bevredigend leven te komen. De cliënt kijkt naar het leven wat voor hem of haar ligt, maar dan slaat de angst om het hart. Wat nu als de plannen voor het leven mislukken? Er zijn immers in een eerder stadium ook al heel veel dingen mislukt.

“De kooi staat open maar de persoon in kwestie durft niet te fladderen”

Het maken van een plan als noodzaak

Wanneer je jouw leven opnieuw als een blanco blad voor je hebt zal je een plan voor je leven moeten maken. Je zal dus een plan moeten maken wat aansluit bij jouw talenten en vaardigheden. Pas wanneer je deze stap hebt gedaan kan je verder gaan met jouw leven. Het is tijd om te zoeken hoe jij je verder kan gaan ontplooien in het leven.

De bovenste stap van de piramide van Maslow

De therapeut heeft je gebracht tot de bovenste stap van de piramide van Maslow. Veel mensen zijn in staat om vanaf dat moment hun leven opnieuw in te gaan richten. Het is tijd voor ontplooiing. Dit is het punt waarop je jouw kooi uit fladdert om verder te gaan met een leven wat jou wel bevrediging oplevert.

Bepaal je richting

Een goede manier om te weten te komen waar jouw talenten liggen is kijken naar zaken die je vroeger als kind fascineerden. Denk aan de tijd voordat het trauma de overhand nam in jouw leven…

Hield je van sport of van muziek, probeer je dan daarin te uiten. Hield je meer van dansen dan is dat wellicht een nog betere oplossing. Je uit je gevoelens op een manier die voor jou het veiligst is.

Fladder en probeer

Op het moment dat jij herontdekt waar jouw liefhebberijen liggen is het jouw kans om wat van je leven te maken. Het enige wat je nu nog nodig hebt is het lef om de eerste stap te nemen.

Het fijne is dat je heel veel zaken in het leven gewoon in de beslotenheid van je huiskamer kan herontdekken.

“Falen is in eerste instantie niet erg omdat er geen toeschouwers zijn die het zien”

De alles overheersende angst voor anderen

Het feit waarop het vastloopt bij naar buiten treden is dat je nooit in het leven op een normale manier sociale contacten aan kon gaan. Je bent altijd bang geweest voor afwijzing van anderen terwijl die angst wellicht volkomen onrealistisch was.

Als het goed is komt hier ook verbetering in aan het einde van de therapie. Je hebt jouw gevoel van eigenwaarde hervonden en daarmee ontdek je ook dat de buitenwereld jou meer waardeert dan je altijd hebt gedacht.

Zelfontwikkeling-en-zelfontplooiing-vrouw

Verlaat je kooi en kom in je bestemming

Op het moment dat je ziet dat jouw prestaties en je leven er toe doen kan je ermee naar buiten treden. Dat is het moment waarop je tot jouw doel komt in het leven.

Je verleden met een gebrek aan zelfvertrouwen en verwrongen zelfbeelden laat je achter je. Tijd om naar je bestemming te gaan. Vlieg de wereld in en leef!

Meer artikelen over persoonlijke groei