Neurotische persoonlijkheid
Diversen
Redactie
Diversen
02/18/2019
4 min

Wat is neurose en een neurotische persoonlijkheid?

02/18/2019
4 min

Neurose is een term die historisch wordt gebruikt om emotionele stoornissen te beschrijven die geen duidelijke fysieke oorzaak hebben, maar die leiden tot aanzienlijke stress en functionele beperkingen voor de getroffen individuen.

Hoewel de term neurose niet langer officieel wordt gebruikt in de moderne psychiatrie en psychologie - vervangen door meer specifieke diagnoses zoals angststoornissen, depressieve stoornissen en obsessief-compulsieve stoornis - wordt hij nog steeds veelvuldig gebruikt in de volksmond en in sommige theorieën van persoonlijkheidsstructuur.

Wat is Neurose?

Neurose wordt gekenmerkt door interne conflicten, angst, stress en belemmerd functioneren, zonder dat er sprake is van een duidelijke psychotische of andere ernstige mentale stoornis. Deze aandoeningen omvatten een breed spectrum, waaronder paniekaanvallen, fobieën, obsessieve-compulsieve stoornissen en posttraumatische stressstoornis.

Sigmund Freud, de grondlegger van de psychoanalyse, was één van de eersten die de term neurose gebruikte. Hij zag het als een symptoom van een onopgelost conflict tussen het bewuste en het onbewuste deel van de geest. Dit conflict zou uiteindelijk leiden tot symptomen zoals angst, depressie en fobieën.

De Neurotische persoonlijkheid

Een neurotische persoonlijkheid, of neuroticisme, is een persoonlijkheidstrek die wordt gekenmerkt door de neiging tot negatieve emotionele toestanden zoals angst, irritatie, woede, jaloezie en schuldgevoelens. Mensen met een hoge mate van neuroticisme ervaren vaker stress en zijn vatbaarder voor psychische stoornissen.

Ondanks de nadelen zijn er ook voordelen verbonden aan neuroticisme. Sommige onderzoeken suggereren dat neurotische mensen meer gemotiveerd kunnen zijn om fouten te voorkomen, wat kan bijdragen aan succes in bepaalde omstandigheden.

Kenmerken van neurotische persoonlijkheden

Mensen met neurotische persoonlijkheidskenmerken hebben de neiging om de volgende kenmerken te vertonen:

 • Overgevoeligheid: Ze zijn bijzonder gevoelig voor kritiek en afwijzing en kunnen zich gemakkelijk gekwetst of beledigd voelen.
 • Perfectionisme: Ze stellen hoge eisen aan zichzelf en anderen en kunnen gefrustreerd raken als ze deze standaarden niet halen.
 • Angst en zorgen: Ze maken zich vaak zorgen over de toekomst en kunnen angstig zijn over zelfs de kleinste dingen.
 • Stemmingswisselingen: Ze kunnen snel van stemming veranderen en hebben vaak moeite met het reguleren van hun emoties.
 • Negatief zelfbeeld: Ze hebben vaak een laag zelfbeeld en twijfelen aan hun eigen capaciteiten.
 • Behoefte aan goedkeuring: Ze hebben vaak de bevestiging en goedkeuring van anderen nodig om zich goed te voelen over zichzelf.

Neurotische trekjes

Neuroticisme is een persoonlijkheidstrek die wordt gekenmerkt door de neiging tot negatieve emotionele reacties en een hogere mate van emotionele instabiliteit. Hier zijn enkele kenmerken of "neurotische trekjes" die vaak worden geassocieerd met deze persoonlijkheidstrek:

 • Angstigheid: Personen met neurotische trekken ervaren vaak verhoogde angst, zelfs in situaties die niet bedreigend zijn.
 • Prikkelbaarheid: Ze kunnen snel geïrriteerd raken en hebben vaak een lage tolerantie voor frustratie.
 • Neiging tot piekeren: Overmatig nadenken over problemen, fouten uit het verleden, of potentiële toekomstige problemen is een gemeenschappelijke neurotische trek.
 • Stemmingswisselingen: Neurotische individuen kunnen plotselinge en sterke stemmingswisselingen ervaren.
 • Negatief zelfbeeld: Ze hebben vaak een lage zelfwaardering en kunnen zichzelf voortdurend bekritiseren.
 • Perfectionisme: Ze stellen hoge, soms onrealistische verwachtingen voor zichzelf en anderen, en zijn vaak zeer kritisch als deze verwachtingen niet worden gehaald.
 • Gevoeligheid voor stress: Ze kunnen moeite hebben om met stress om te gaan en kunnen meer stress ervaren dan anderen in dezelfde situaties.
 • Moeilijkheden met emotionele regulatie: Ze kunnen moeite hebben om hun emoties te beheersen, vooral negatieve emoties zoals woede, angst en verdriet.
 • Behoefte aan goedkeuring: Een sterke behoefte aan de goedkeuring en acceptatie van anderen kan een neurotische trek zijn.
 • Gevoeligheid voor kritiek: Ze kunnen extreem gevoelig zijn voor kritiek, of zelfs waargenomen kritiek, en nemen dit vaak persoonlijk op.

Het is belangrijk op te merken dat het hebben van één of meer van deze trekken niet noodzakelijk betekent dat iemand neurotisch is. Iedereen kan van tijd tot tijd sommige van deze eigenschappen vertonen. Echter, als deze eigenschappen aanhoudend zijn en iemands vermogen om te functioneren in het dagelijks leven verstoren, dan kan het een teken zijn van neuroticisme of een mogelijke onderliggende psychische aandoening, waarvoor het zoeken van professioneel advies nuttig zou kunnen zijn.

Behandeling neurose

Er zijn effectieve behandelingen beschikbaar voor mensen die last hebben van neurose of neurotische persoonlijkheidstrekken. Deze omvatten cognitieve gedragstherapie (CGT), die helpt bij het identificeren en veranderen van negatieve gedachtepatronen, en medicijnen zoals antidepressiva en anxiolytica. Het is belangrijk om een gekwalificeerde gezondheidswerker te raadplegen voor een diagnose en behandeling.

Hoewel neurose en neurotische persoonlijkheidstrekken uitdagingen kunnen opleveren, is het belangrijk om te onthouden dat er hulp beschikbaar is. Met de juiste ondersteuning en behandeling kunnen mensen met deze aandoeningen een bevredigend en gelukkig leven leiden.

Hoe om te gaan met een neurotische partner?

Het hebben van een neurotische partner kan soms een uitdaging zijn, vooral als hun zorgen, angsten en negatieve emoties beginnen door te sijpelen in de relatie. Hier zijn enkele strategieën die kunnen helpen om op een positieve en ondersteunende manier om te gaan met een neurotische partner:

 • Onderwijs uzelf: Leer meer over neuroticisme en wat het inhoudt. Dit kan u helpen beter te begrijpen waar uw partner doorheen gaat en kan u helpen om meer empathisch en begripvol te zijn.
 • Luister en toon empathie: Wanneer uw partner zich angstig of bezorgd voelt, luister dan aandachtig en toon empathie. Laat hen weten dat u er voor hen bent en dat hun gevoelens geldig zijn.
 • Stimuleer professionele hulp: Als uw partner's neuroticisme hun leven ernstig beïnvloedt, moedig hen dan aan om professionele hulp te zoeken. Therapie kan hen helpen om te gaan met hun angsten en zorgen, en kan hen tools geven om hun emoties beter te beheren.
 • Stel grenzen: Hoewel het belangrijk is om ondersteunend en begripvol te zijn, is het ook belangrijk om voor uw eigen welzijn te zorgen. Dit kan betekenen dat u grenzen stelt aan hoeveel negativiteit u kunt hanteren en dat u uw partner soms vriendelijk maar duidelijk moet laten weten wanneer hun gedrag u belast.
 • Vermijd kritiek: Kritiek kan bijzonder schadelijk zijn voor mensen met neuroticisme, omdat ze vaak al worstelen met een laag zelfbeeld. Probeer in plaats daarvan constructieve feedback te geven en concentreer u op het positieve.
 • Wees geduldig: Veranderingen komen niet van de ene op de andere dag, en het kan tijd kosten voor uw partner om nieuwe manieren te leren om met hun gevoelens om te gaan. Wees geduldig en blijf hen ondersteunen terwijl ze aan deze veranderingen werken.

Een relatie met een neurotische partner kan moeilijk zijn, maar met begrip, geduld en de juiste hulpmiddelen kunnen jullie beiden manieren vinden om hiermee om te gaan. Het is ook belangrijk om te onthouden dat er geen schaamte is in het zoeken van hulp, of dat nu individuele therapie is, parentherapie, of zelfs steungroepen voor partners van mensen die worstelen met deze uitdagingen.

Reacties