Eenzaamheid doorbreken met meditatie?
18 december 2015 
4 min. leestijd

Eenzaamheid doorbreken met meditatie?

Eenzaamheid doorbreken met meditatie?

Er is een verschil tussen eenzaamheid en alleen zijn. Eenzaamheid is een gevoel van gemis. Alleen met jezelf zijn is een  kans om jezelf nog beter te leren kennen. Het is de kunst om een balans te vinden in de tijd waarin je het contact aangaat en momenten creëren waarin je de gelegenheid hebt om je leven te overzien.

Eenzaamheid en burn-out

Er is een belangrijke relatie tussen eenzaamheid en burn-out. Mensen die dreigen burn-out te raken isoleren zichzelf.

In deze video leg ik uit hoe je ervoor kunt zorgen dat je jezelf niet gaat afzonderen.Voorkom eenzaamheid, ga aan de slag met de tips in deze video.

Meditatie voorkomt een gevoel van eenzaamheid

Iedere ochtend om 6.00u sta ik op om te mediteren. Daar is voor mij niks zweverigs aan.

Het is mijn ideale moment om de dag bewust te starten. Meditatie geeft me de gelegenheid om met aandacht te kiezen tussen ‘leven en geleefd worden.’

Na het ontwaken is alles letterlijk nieuw. Er zijn nieuwe kansen, keuzes, doelen en acties.

Ik ben vrij om bewust invulling te geven aan de dag. Maar dit wil ik nooit voor ‘mezelf’ doen.

Mijn leven is pas echt waardevol wanneer ik het kan delen met anderen. Daarom neem ik in het moment van stilte de mensen mee waar ik van hou en die van betekenis voor me zijn.

Zorg dat de omstandigheden zo ideaal mogelijk zijn

Een korte periode van bewuste stilte helpt om te kunnen realiseren met wie je verbonden bent in je leven.

Dit is even een moment voor jou alleen.

Voorkom afleiding door jouw telefoon, geluiden van medegezinsleden, huisdieren, de voordeurbel  enz.

Ga zitten op een rechte stoel of op een kussentje in kleermakerszit.

Sluit rustig jouw ogen. Merk op hoe je er bij zit. Hoe is jouw lichaamshouding? Zijn er gespannen spieren in je gezicht? Laat deze dan rustig los.

Richt nu je aandacht op je ademhaling. Doe niet extra je best om deze adem keurig in je buik te krijgen. Merk op waar je de adem het sterkst kunt voelen. Is dit in je borst of je buik of in je flanken?

Ga met jouw aandacht naar die plek waar je de ademhaling het sterkst kunt voelen.  Is de ademhaling diep of juist oppervlakkig? Is hij snel of langzaam? Breed of smal?

Merk het op zonder oordeel. Verzet je niet tegen het moment. Laat jouw adem gaan en komen. Je hoeft geen adem te halen, je bent in de adem. Ontspan en merk dat je wordt geademd.

eenzaamheid, alleen, stilte, meditatie, rust, eenzaamheid tegengaan

Staat jouw familie naast je?

Richt nu jouw aandacht op je hart. Dit bijzondere orgaan staat over de hele wereld symbool voor het centrum van de liefde. Adem nog een paar keer heel bewust in en uit.

Stel je nu voor dat jouw familie naast je staat. Bij voorkeur  in de volgorde waarin je ook geboren bent in jouw oorspronkelijke gezin. Omring je vooral met de familieleden  waardoor jij je gesteund voelt. Koppel het zoveel mogelijk los van oordelen die er wellicht zijn over teleurstellende familie-ervaringen uit het verleden. Hoe je het ook bekijkt; je bent het resultaat van honderden generaties voor jou. In jouw DNA zitten hun eigenschappen en ontwikkelingen. Jij bent het levende bewijs  dat jouw oorsprong sterk genoeg is geweest om jou voort te brengen.

Voel in dit gedeelte van de meditatie vooral de kracht van jouw voorouders.

Staan je vrienden achter je?

Laat nu de beelden in je opkomen van jouw meest trouwe vrienden, collega’s of buren. Zet deze in gedachte achter je. Het kan zijn dat je op dit moment, door welke omstandigheden dan ook, geen vrienden (meer) hebt. Denk dan aan bepaalde mensen waar jij energie van krijgt of blij van wordt.

Het kunnen rolmodellen voor je zijn: artiesten, politici, filmsterren, sporters of mensen uit jouw buurt die je om één of ander manier bewonderd.

Voel je door hen gesteund in jouw rug. Stel je voor dat ze achter je staan en hun hand op jouw schouder leggen. Als een gebaar dat ze bij je zijn en jou onvoorwaardelijk willen bijstaan op het levenspad dat jij loopt.

Zie je wereld voor je?

wereld, boom, zonsondergang, stilte, rust, eenzaam

Daar zit je dan. Met in gedachten jouw familie naast je en jouw vrienden achter je.

Nu mag je jouw aandacht naar voren richten. De wereld en de toekomst ligt aan jouw voeten.

Byron Katie, de schrijfster van het boek  ‘Loving What Is’, zegt dat heel treffend; ‘ De hele wereld houdt van mij, maar nog niet iedereen weet het…’

Voel je verbonden met alle mensen die je, in welke vorm dan ook, hebt ontmoet en die nog gaat ontmoeten. Ook al ken je ze misschien nog niet. Stel je voor dat er nog vele contacten zijn die jou aanraken met hun aandacht. Ook jij zal ze iets met ze delen wat uniek is voor hen. Het zijn jouw kwaliteiten, ervaringen en levenslessen die je ze kan geven.

Terwijl ik dit schrijf, denk ik dus aan jou. Op het moment dat je dit leest denk jij aan mij.

Zo zijn we met elkaar verbonden. Hoe meer je dat beseft, des te minder ruimte is er voor eenzaamheid.

Sta regelmatig even stil

Je kunt nu jouw meditatie afronden. Het is niet ingewikkelder dan dat. Neem af en toe even de tijd om je te realiseren dat je al verbonden bent met alles wat leeft. Door de waan van de dag heb je de neiging om je blik te vernauwen. Door je te veel te focussen op doelen en resultaten, kan je soms het allerbelangrijkste uit het oog verliezen; de kracht van medemenselijke aandacht.

Ik waardeer het bijzonder wanneer je hieronder een reactie achterlaat. Dan kunnen we leren van jouw ervaringen (en zijn we nog meer verbonden). Of deel deze blog via jouw Social Media.

Anoniem
Door

Anoniem

op 30 Jul 2018

Beste Albert, Door het overlijden van mijn vader in oktober 2016 ben ik ook het contact met mijn zus en de 2e vrouw van mijn vader kwijt. Ik was een toeschouwer bij mijn vaders overlijden in plaats van een familielid. Ik heb alles in het werk gesteldvom weer contact te krijgen met mijn zus , maar helaas is mij dat niet gelukt! Na 28 jaar heeft een van mijn beste vriendinnen de vriendschap opgezegd per kaartje! Mijn hartsvriendin wil eigenlijk alleen de leuke dingen horen en niet de moeilijke momenten in mijn leven, Mijn 3e en tevens laatste vriendin is gelukkig weer terug in mijn leven! Toch heb ik heel vaak gevoelens van eenzaamheid vooral met verjaardagen enz. Ik deel mijn gebeurtenissen watbik meemaak met winkeliers, mijn kapper, een behanger, mensen van de yoga en nordic walking. Mijn vraag al jaren is hoe krijg ik meer vriendinnen waarmee ik de mooie en minder mooie kanten van mijn leven mee kan delen. Ik voel me vaak intens eenzaam. Toch probeer ik positief te blijven door vreugde te halen uit mijn werk en contacten met instanties. Ook de kerkcontacten speelt daarbij een belangrijke rol.

Reactie plaatsen

Meer artikelen over persoonlijke groei