Omgaan met haters en negativiteit
Stress
Albert & Tonny
Stress
12/21/2020
8 min

Omgaan met haters en negativiteit

12/21/2020
8 min

Omgaan met haters en negativiteit

Hoe ga je om met haters? Denk aan negatieve comments op advertenties of kritiek per mail. Helaas is dit iets wat de laatste tijd steeds vaker voorkomt. Het lijkt wel alsof iedereen zich ergens over verongelijkt voelt en daar iets over online plaatst.

Die kritiek en meningen zullen er altijd al zijn geweest, alleen het internet en met name social media heeft ons in staat gesteld om de massa het recht op publicatie te geven. Waar eerst alleen radio, tv en kranten konden publiceren, kan nu iedereen een blog beginnen of iets posten op social media. Hierdoor wordt de vrijheid van meningsuiting een heel ander iets. Het lijkt bijna een soort van verplichting van meningsuiting.

Roddelen is de makkelijke oplossing

Dat haten en kritiek geven, bestaat al een tijdje in het klein. Je zag bijvoorbeeld dat er binnen bedrijven op bepaalde afdelingen behoefte was om te roddelen. Mensen zoeken naar medestanders, want dat geeft een goed gevoel. Als je niet zoveel eigenwaarde hebt, dan kan roddelen je helpen je beter te voelen. Je plaatst jezelf dan boven de ander. Wanneer de ander slechter is dan jij, kun je daar zelf weer een goed gevoel uit halen.

Wanneer je de opdracht krijgt om de hoogste toren in een stad te bouwen, dan kun je twee strategieën kiezen. Je kunt daadwerkelijk de hoogste toren in de stad bouwen, die hoger is dan alle torens die er stonden, maar je kunt ook alle andere torens afbreken, zodat die van jou uiteindelijk als de hoogste over blijft. Dat laatste is vaak een makkelijkere strategie.

In plaats van boven jezelf uit te stijgen en trots te zijn op wat je zelf bereikt, kun je voor je gevoel ook je omgeving omlaag halen, zodat jij er per saldo weer positiever op staat. Dat is de kern van wat haters doen.

Hoe kun je omgaan met kritiek van haters?

Wanneer je haatmail of nare reacties krijgt, is het belangrijk om dit nooit persoonlijk op te vatten. Negatieve reacties worden pas een probleem als jij erin gaat geloven. Het raakt je natuurlijk wel als iemand een negatieve opmerking over je heeft.

Wanneer Albert te maken krijgt met kritiek, gaat hij het altijd eerst onderzoeken. Heeft die ander een punt? Waar is het op gebaseerd? Heeft hij iets laten liggen of is hij niet zorgvuldig geweest? Is hij niet integer geweest? Wanneer hij die self-assesment heeft gedaan na zo’n opmerking en hij kan niets vinden waarin hij niet zorgvuldig genoeg is geweest, dan kan hij het ook weer van zich af laten glijden.

Negativiteit heeft meer impact op ons dan positiviteit.

Negatieve reacties zijn een projectie van iemand anders en zeggen niets over jou. Het wordt wel vervelend als er voor jouw gevoel een kern van waarheid in zit. De eerst keer dat je een haat-comment krijgt of een haat e-mail, zal het je altijd raken. Ook al vind je er niets van waarheid in. In de psychologie noemen ze dat de negativity bias. Negativiteit heeft meer impact op ons dan positiviteit. Als je 99 complimenten krijgt en 1 haat mail, dan blijft die ene haatmail door je hoofd spoken. 

Vat kritiek van haters nooit persoonlijk op

projectie, negativiteit, kritiek, haters

Uiteindelijk draait het er vooral om hoe persoonlijk je kritiek opvat. Een tijdje geleden zette Tonny een filmpje online waarin hij de evolutie van Google deelde. Dat was helemaal geen mening dragende content, maar meer een objectieve beschouwing van de geschiedenis tot zover. Iemand had er een reactie onder geplaatst: “Als je in de ogen van deze jonge man kijkt, dan zie je een zelfingenomen narcistische persoonlijkheid die er alleen maar op uit is om de levens van andere mensen te vernietigen.” Tonny vond het moeilijk om het niet persoonlijk op te vatten.

Iemand anders kwetst jou niet, maar jij kwetst jezelf. 

Dat soort mensen gaan met een hamer het internet op en zoeken naar spijkers om op te slaan. Dat kun je helemaal niet weerleggen. Je kunt er ook niets aan doen. Je kunt er alleen maar energie aan verliezen. Dat is als het pure haat is. Het wordt alleen erger als iemand iets zegt waar je al onzeker over was. Dat is ook de essentie van gekwetst zijn. Iemand anders kwetst jou niet, maar jij kwetst jezelf. Jij bent ergens onzeker over. Iemand anders benoemt dat en daardoor trek jij het jezelf aan.

Als je ergens echt mee zit, is dat juist een stukje zege. Iemand heeft voor jou aangewezen waar jouw ontwikkelpunt ligt. Waar je in je zelfvertrouwen zou moeten groeien. Dat is de eerste stap. Stop met het persoonlijk opvatten en kijk of er nog een punt is waar jij kunt groeien.

Waarom je niet moet ingaan op haters

Ga niet teveel interactie aan met personen die haatberichten sturen. Ga niet verder door in de discussie. Reduceer het aantal interacties met die persoon tot nul. Dit ga je toch niet winnen, als er al iets te winnen valt. Misschien wil je nog je gelijk halen of je gekwetstheid terugsturen.

Als je toch in contact treedt met zo’n hater, zeg dan heel duidelijk dat je er niet van gediend bent. Dat kun je uitleggen of niet. Je kunt nog de poging ondernemen om iemand nog iets te leren. Maar dat is misschien wel arrogant, als je de illusie hebt die ander nog iets te leren of uit te leggen hoe het hoort.

Je wilt je energie niet richten op negativiteit, maar juist op de positiviteit.

In verdediging schuilt vaak onzekerheid. Er schuilt een stukje schuldbekentenis in. Als je een verwijt om de oren krijgt en je gaat er niet op in, dan laat je zien dat je erboven staat. Je business spreekt voor jou.

Je wilt je energie niet richten op negativiteit, maar juist op de positiviteit. Je kunt negativiteit niet bestrijden met negativiteit. Je kunt vuur ook niet met vuur bestrijden. Je kunt negativiteit alleen weghalen met positiviteit. Je gaat dan focussen op de andere kanten van je business, de positieve reacties, zoals recensies, testimonials en waardevolle content. Eigenlijk gewoon de hele markt die laat zien dat die hater het bij het verkeerde eind heeft.

Wat doe je als haters je niet met rust laten?

Bye, doei, afscheid, gedag zeggen, afscheid nemen

Sommige haters kunnen obsessief worden en jou blijven stalken met negativiteit. Ze bijten zich erin vast en maken er een persoonlijke missie van om jou de grond in te boren. Hoe ga je daarmee om?

Er zijn een heleboel mensen die zomaar een haat-comment plaatsen als ze een advertentie zien. Daar zit niets persoonlijks aan en ze kijken ook niet naar wie jij bent. Dat kun je rustig weghalen. Soms zijn mensen wat hardnekkiger. Dat zijn de mensen die er een sport van maken, de echte internet trollen. Dat komt doordat zij zich op de een of andere manier niet gehoord voelen. Ze voelen zich niet significant genoeg, dus gaan ze die significantie online zoeken.

Wij hebben bijvoorbeeld iemand die ons al jarenlang stalkt met het verhaal dat wij zijn vriendin hebben ontvoerd. Het blijft maar terugkomen. Je wilt dat niet voeden. Elke keer dat je zo iemand erkent in zijn bestaan door erop in te gaan, dan geef je iemand bestaansrecht. Je kunt het beter weghalen en gewoon negeren.

Of je er nu iets positiefs of iets negatiefs tegenaan gooit, het probleem wordt alleen maar groter. Je kunt het daarom beter helemaal negeren. Het is wel belangrijk om voor jezelf helder te hebben hoeveel afbraakrisico het heeft. Op welk medium staat het? Waar kan het herhaald worden? Het kan ook zijn dat je op de tweede positie in Google komt met een hele negatieve berichtgeving. Dat wil je niet.

Wat doe je met negativiteit die iedereen kan zien?

In de meeste gevallen plaatsen haters een bericht op plaatsen waar je het makkelijk kunt weghalen, zoals social media. Maar wat nu als je een slechte reactie hebt gehad op bijvoorbeeld de site van Radar? Een dergelijke site scoort goed in Google, waardoor het hardnekkig is om weg te halen.

In dit soort situaties ligt het er vooral aan of degene die kritiek levert ook gelijk heeft. Als het niet waar is, kun je contact opnemen met Tros Radar. Wordt het niet gecorrigeerd, dan kun je mensen aanklagen voor smaad. Als het niet waar is heb je altijd wapens. Smaad is gewoon een strafbaar feit.

Als het wel waar is, moet je gaan kijken hoe je het kunt ombuigen naar iets positiefs. Je wilt dan ofwel de gedupeerde tegemoetkomen en het gesprek aangaan ofwel er iets tegenover zetten. Zolang het op andermans platform is, kun je het helaas niet zomaar verwijderen.

Zolang het daadwerkelijk iemand is die wat van jou wil, schuilt in de grootste hater ook de grootste ambassadeur. Als iemand heel ontevreden over jou is en jij kunt diegene toch tevreden maken, dan zal dat altijd een ambassadeur van je blijven. Dat zal ook een enorme impact hebben op andere mensen die nog geen klant zijn. Onderzoeken laten zelfs zien dat mensen het onbetrouwbaar vinden als jij een perfecte score hebt. Veel mensen hebben het beeld van de internetwereld dat er toch veel illusie en schijn is. Er is ook een bepaalde behoedzaamheid. Mensen weten dat de realiteit anders is.

Voor jezelf opkomen

stop, niet verder, begrenzen, grens

Wanneer er interactie met de hater is, is het belangrijk dat je je grenzen aangeeft. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Je hebt je punt gemaakt en dit is waar het nu stopt. Anders ga ik je aanklagen wegens smaad.” Als je een aantal suggesties hebt gegeven om iemand tegemoet te komen, dan mag je best stevig erin.

Albert heeft zijn huisadvocaat weleens een stevige brief laten maken om aan te geven dat het klaar is en hij diegene anders wegens smaad zou aanklagen. Je hebt je punt gemaakt en meer is er niet te behalen. Het is heel goed om haters te negeren, maar wanneer iemand te hardnekkig blijft, mag je er gewoon heel zakelijk in gaan zitten. Dan is het afgelopen met de persoonlijke geraaktheid en kun je er stevig, zakelijk en vooral ook juridisch in.

Zelf zijn we altijd bereid geweest om te leren, onszelf te onderzoeken, bij iedere tegenslag onszelf af te vragen welke persoonlijke groei we eruit kunnen halen. Maar wij zijn niet de enige in de wereld die iets te leren hebben. Ook die haters hebben wel degelijk iets te leren. Daar waar haat is kan geen liefde zijn. Onze natuurlijke staat van zijn is liefde. Je mag iemand dan best attenderen dat uiteindelijk liefde altijd overwint.

Het Dunning Kruger effect in een wereld van social media

Tonny ziet dat veel beginnende ondernemers moeite hebben met de vraag hoe ze moeten omgaan met kritiek en haters. Ze krijgen negatieve reacties op hun social media posts of ze sturen een nieuwsbrief uit die op een gegeven moment naar 1000 man gaat en daar komt dan 1 negatieve reactie op terug. Dan vergeet je even de positieve kant. Dat is iets wat speelt. Je merkt dat naarmate dat vordert, dus dat je er meer in leert, dat alle ondernemers dezelfde strategie kiezen om ermee om te gaan: “Ik verwijder pure haat en negativiteit negeer ik.” Het heeft geen zin om de discussie aan te gaan. Het kost alleen maar energie.

Het lastige aan dit statement, is dat je krijgt wat je tolereert. Dat betekent dat je de macht legt bij de negatieve kant. Want iedereen met een beetje verstand en inhoud houdt zich afzijdig in de discussie.

Dit is het zogenaamde Dunning Kruger effect. Als je de wereld zou verdelen in twee groepen: de competente mensen en de incompetente mensen. Aan de ene kant zijn de competente dusdanig competent dat ze van zichzelf weten hoe competent ze zijn. Ze weten ook heel goed wat ze niet weten. Aan de andere kant zijn er de incompetente mensen. Die zijn dusdanig incompetent dat ze van zichzelf niet weten dat ze incompetent zijn.

In een wereld van social media zie je dat incompetente mensen overlopen van zelfvertrouwen en competente mensen terughoudend zijn. In de inhoudelijke discussie zie je dat de mensen die er eigenlijk geen verstand van hebben gaan reageren. Ze beginnen er vooral tegenaan te schoppen. De mensen die wel competent zijn, weten van zichzelf dat ze er niet genoeg van af weten en houden zich afzijdig.

Op deze manier wordt het een verloedering van de online wereld. Dat is wel jammer. Je zult er toch ook een soort toon moeten zetten om het af en toe aan te pakken. Pure inhoudsloze haat kun je verwijderen, zodat het geen podium meer heeft. Maar als het kritisch of incompetent is, is het wel nuttig om de andere kant ook te laten zien.

Reacties