Somber of depressief? Neem deze signalen serieus.
05 maart 2017 
7 min. leestijd

Somber of depressief? Neem deze signalen serieus.

Somber of depressief voelt iedereen zich wel eens. Dan heb je wel eens niet zo veel zin in de dingen om je heen. Somberheid is een natuurlijke reactie op tegenslag, teleurstelling of verlies. Een dergelijke stemmingsdaling of rouwreactie gaat op een gegeven moment weer voorbij. Vaak voel je je na een aantal dagen weer iets beter. Maar wanneer deze sombere stemming langer dan twee weken aanhoudt en bijna dagelijks en gedurende het grootste deel van de dag aanwezig is, kan er bij jou mogelijk sprake van een depressie of een depressieve stoornis zijn. Het is dus belangrijk om goed onderscheid te maken tussen somber voelen, een depressieve stemming van voorbijgaande aard en een depressie. Het laatste is namelijk een stemmingsstoornis die serieus genomen moet worden en waar je professionele hulp bij nodig hebt.

Als somber of depressief voelen omslaat in depressie

Depressie vormt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. In Nederland maken zo’n 546.500 volwassenen per jaar een depressieve episode door en krijgen elk jaar zo’n 135.600 volwassenen voor het eerst een depressie. Het Centraal Bureau van de Statistiek meldt dat acht procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder aangaf een depressie te hebben of in het afgelopen jaar te hebben gehad. Dat komt overeen met ruim 1 miljoen mensen. Vrouwen gaven vaker aan een depressie te hebben dan mannen: 9 procent van de vrouwen tegenover 6 procent van de mannen. Depressies lijken het vaakst voor te komen op middelbare leeftijd. Een op de tien 40- tot 50-jarigen geeft aan het afgelopen jaar depressief te zijn geweest. Na de ‘midlife’ periode geeft men minder vaak aan een depressie te hebben of te hebben gehad. Van de 65-plussers bijvoorbeeld gaf 6 procent aan het afgelopen jaar een depressie te hebben gehad. Kinderen van 12 tot 16 jaar zeggen niet vaak depressief te zijn: minder dan 1 procent van de jongeren binnen deze leeftijdsgroep kreeg ermee te maken.

Depressief of depressieve klachten? Dit zijn de kenmerken van een depressie

Een belangrijk klinisch kenmerk van een depressie is dat je een sombere stemming of een duidelijke vermindering van interesse of plezier hebt in bijna alle activiteiten. Volgens het alom gebruikte psychiatrische classificatiesysteem DSM-5 is er bij jou sprake van een depressie als er ten minste vijf van de volgende symptomen gedurende het grootste gedeelte van de dag gedurende aanwezig zijn. En dan ook nog eens over een periode van ten minste 2 weken.

Om te kunnen spreken van een depressie moet er minimaal één van de twee kernsymptomen van een depressieve stoornis aanwezig zijn:

 1. een sombere stemming
 2. verlies van interesse en plezier

Naast één van de kernsymptomen moeten er minimaal vijf van de onderstaande symptomen van een depressieve stoornis aanwezig zijn:

 1. Gedeprimeerde stemming gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag.
 2. Als het gaat over de kern van een depressie, dan merk je  een duidelijke daling van belangstelling in activiteiten die leuk zouden moeten zijn. Niks meer leuk vinden en nergens meer van genieten.  Of het nu gaat om het voorjaar met ontluikende bloemen, kwetterende vogels en zonnetje dat fris schijnt. Je ziet het wel, maar voelt het niet en je denkt dat dat ook niet terugkomt. Ook je belangstelling voor andere mensen, hobby’s, activiteiten en dergelijke zijn even helemaal weg.
 3. Onopzettelijk, duidelijk gewichtsverlies of onopzettelijke gewichtstoename, of een afname, respectievelijk toename van de eetlust. Een van de andere depressie symptomen is problemen hebben met eten. Je eet bijvoorbeeld overmatig veel, omdat dat je tijdelijk een goed gevoel geeft. De extra kilo’s die dit eetgedrag tot gevolg heeft, kan ook je neerslachtigheid weer vergroten. Anderzijds kan de gedachte aan eten je al misselijk maken. Je eet nauwelijks en daardoor verlies je gewicht.
 4. Slaapklachten: Slaapproblemen ervaren, is een depressiesymptoom. Dat kan variëren van moeite hebben met in slaap komen, ’s nachts niet doorslapen, tot in alle vroegte wakker worden en dan klaarwakker naar het plafond liggen staren. Inslapen lukt niet meer, want getob speelt je parten. Als je opstaat voel je je uitgeput en je hebt het gevoel geen oog te hebben dichtgedaan. Dat je geen fut hebt en gebrek aan energie is niet raar. Trouwens? Ook het omgekeerde komt voor. Juist heel veel slapen. Je blijft het liefst de hele dag in bed.
 5. Psychomotorische agitatie (gejaagdheid) of geremdheid bijna elke dag. Je onrustig, gespannen en geprikkeld voelen komt voor. Je praat supersnel, kunt niet stilzitten en bent steeds in beweging. Je voelt je gespannen en om futiliteiten word je boos of raak je geïrriteerd. Ook het tegenovergestelde: trager worden, is een symptoom van een depressie. Zowel in je denken, je reacties als je bewegingen. Ook gebeurt het dat je gedachteloos voor je uit staart.
 6. Vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag. Als je ’s ochtends wakker wordt, heb je geen zin om op te staan. Je bent moe, voelt je futloos en ontbeert de energie om wat dan ook te doen. Eigenlijk zie je als een berg tegen de dag op. Het liefst blijf je in bed. En daardoor voel je je nog ellendiger, wat je depressie kan verergeren.
 7. Gevoelens van waardeloosheid, of buitensporige c.q. inadequate (onterechte) schuldgevoelens. Ben je depressief? Dan kan een lage eigendunk je parten spelen. Je denkt dat je niets goed doet, steeds te falen en tekort te schieten. Zowel in je privéleven als op je werk. Ook jezelf allerlei verwijten maken en je schuldig voelen, is niet abnormaal. Je vindt dat je bijvoorbeeld dom, lelijk, waardeloos, oninteressant en dergelijke bent. Over zaken die in het verleden speelden en die je niet (goed) hebt gedaan. Je vindt jezelf niet de moeite waard en schaamt je ervoor dat anderen proberen je te helpen.
 8. Vermindering van het vermogen om te denken, je te focussen, of besluiteloosheid. Het kost je moeite je te concentreren en je aandacht erbij te houden. Bij bijvoorbeeld het lezen van de krant, tv kijken of bij het voeren van een gesprek. Het is alsof alles langs je heengaat en je erg afwezig bent. Ook vind je het moeilijk beslissingen te nemen. Dat kan gaan om welke boodschappen je moet halen, maar ook om meer ingewikkelde zaken. Je ontwikkelt de neiging om alles uit te stellen en komt daardoor nergens meer aan toe.
 9. Gevoelens van wanhoop, terugkerende gedachten aan zelfdoding zonder specifieke plannen, een suïcidepoging of een specifiek plan om suïcide te plegen. Niet alleen de vrees dood te gaan. Ben je depressief? Dan wil je misschien niet meer leven. Die gedachte kun je af en toe hebben, maar ook de hele dag door. Je bent dan namelijk verlost van je nare en sombere gevoel én je bent ook je omgeving niet meer tot last. Ook nadenken over zelfdoding en daarover uitspraken doen komt voor Bijvoorbeeld: als ik een ongeluk krijg is dat niet erg. Of: ik hoef morgen niet meer wakker te worden.

Ben ik nu somber of depressief?

Als de klachten niet constant aanwezig zijn, maar bijvoorbeeld in het weekend verdwijnen of zich maar een halve dag per week of ’s avonds voordoen, kan er geen sprake zijn van een depressie. Wel kan het gaan om depressieve klachten door bijvoorbeeld werkstress of relatieproblemen. Een depressie daarentegen zal niet verdwijnen als de uitlokkende factor (werkstress of relatieproblemen) verdwenen is. Er is ook geen sprake van een depressieve stoornis als de symptomen toe te schrijven zijn aan een lichamelijke aandoening, bijvoorbeeld een traag werkende schildklier, of het gevolg zijn van de directe gevolgen van geneesmiddelen of drugs.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende maten van depressie. Het aantal aanwezige symptomen is een veelgebruikte maat voor de ernst van depressie. Onderscheiden worden licht (4-5 symptomen), matig (6-7) en ernstig (8-9).

 • Licht: Niet of nauwelijks meer symptomen dan vereist om de classificatie te kunnen toekennen, zijn aanwezig; de intensiteit van de symptomen zorgt bij jou voor enige lijdensdruk, maar is beheersbaar en de symptomen leiden tot een lichte verslechtering in het sociale, schoolse of beroepsmatige functioneren.
 • Matig: Het aantal symptomen, de intensiteit van de symptomen en/of de beperking in het functioneren bevinden zich tussen de omschrijving van ‘licht’ en ‘ernstig’.
 • Ernstig: Het aantal symptomen is aanzienlijk groter dan noodzakelijk voor het toekennen van de classificatie; de intensiteit van de symptomen zorgt voor ernstige lijdensdruk, en de symptomen zijn niet beheersbaar en staan het sociale, schoolse of beroepsmatige functioneren in de weg.

Oorzaken en risicofactoren depressie

Vaak zijn er meerdere omstandigheden die een rol spelen in het ontstaan van een depressie. De aanleidingen kunnen divers zijn. Het kunnen bepaalde gebeurtenissen in het leven zijn, zoals het verlies van een dierbare, het stuklopen van een relatie, het verlies van werk, huis, etc. Maar het kan ook zijn dat je gevoeliger bent voor het ontwikkelen van een depressie. Als je een moeilijke jeugd hebt gehad, er stemmingsstoornissen in je familie voorkomen, je kampt met gebrek aan steun in je sociale kring, je last hebt van een chronische aandoening of als je verslavende middelen gebruikt. Maar ook lichamelijke klachten, kunnen een aanleiding voor een depressie zijn. Een depressie kan binnen enkele dagen, maanden of zelfs jaren ontstaan.

Factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van  depressief zijn

 • Geslacht en leeftijd. Vrouwen worden vaker dan mannen getroffen door een depressie, vooral in de leeftijd van 18 tot 24 jaar. Vrouwelijke hormonen schijnen hier een grote rol te spelen.
 • Erfelijke belasting (neemt af met het toenemen van de leeftijd); Er is een erfelijke component die een rol speelt bij het ontstaan van depressie. Van de kinderen met depressieve ouders ontwikkelt 40 procent een depressie voor het 18e levensjaar.
 • Een verkeerde reactie op tegenslag (overdrijven, vermijding, zelfverwijt en schuldgevoelens)
 • Chronische lichamelijke ziekte of andere psychische stoornissen
 • Het ontberen van of gebrek aan sociale steun of intieme contacten
 • Traumatische jeugdervaringen, waaronder seksueel misbruik, mishandeling en emotionele verwaarlozing
 • Het meemaken van traumatische gebeurtenissen
 • Overmatig gebruik van bepaalde medicijnen en verschillende soorten drugs of alcohol
 • Verstoring van het natuurlijke evenwicht van bepaalde neurotransmitters (stofjes in de hersenen die signalen overdragen). Belangrijke neurotransmitters in de hersenen zijn serotonine, noradrenaline en dopamine.
 • Overactiviteit van het stress-regel-systeem. Langdurige blootstelling aan stress leidt tot ontregeling van het serotoninesysteem en het stress-regel-systeem.

Zijn de symptomen van een depressie herkenbaar? Dit kan je doen:

Herken je meerdere symptomen uit dit artikel? Raak dan niet in paniek. Vaak gaan die neerslachtige emoties vanzelf over. Kijk het daarom eerst even enkele weken aan. Probeer ondertussen gezond en regelmatig te leven, je gevoelens bij familie en je vrienden te uiten en neem je rust. Leid jezelf af met ontspannende activiteiten, ga dagelijks naar buiten en beweeg lekker in de buitenlucht. Duren je depressieve gevoelens langere tijd? Raadpleeg dan je huisarts. Blijf er zeker niet mee rondlopen. Er zijn tegenwoordig allerlei goede behandelingen die je helpen depressieve klachten succesvol te overwinnen.

Laat hieronder in het reactieveld weten wat jij hebt gedaan om jouw depressieve gevoelens te verminderen. Daar help je gegarandeerd andere lezers van dit blog mee. Ken je mensen die worstelen met sombere gedachten of depressiviteit? Deel dan dit artikel door middel van de bovenstaande social media knoppen. Alvast bedankt!

Teunise
Door

Teunise

op 06 Mar 2017

Wat een duidelijke beschrijving!

Albert Sonnevelt Team
Door

Albert Sonnevelt Team

op 06 Mar 2017

Hey Teunise, dit thema is iets wat ons mogelijk allemaal vroeg of laat aangaat. Fijn dat je mijn artikel weet te waarderen. Warme groeten, Albert

Cees
Door

Cees

op 06 Mar 2017

Het ontberen van of gebrek aan sociale steun of intieme contacten Traumatische jeugdervaringen, waaronder seksueel misbruik, mishandeling en emotionele verwaarlozing

Albert Sonnevelt Team
Door

Albert Sonnevelt Team

op 06 Mar 2017

Beste Cees, blijf met veel compassie voor jezelf de juiste stappen zetten. Het leven vraagt om beweging. Veel sterkte, Albert Sonnevelt

Konijntje
Door

Konijntje

op 06 Mar 2017

De mensen om me heen begrijpen mij niet en zouden dit artikel eens aandachtig moeten lezen! Ik ben uiteindelijk bij ggz terechtgekomen en daar begrijpt men het wel. Stapje voor stapje begeleiden zij mij in het, voor mij, lange proces om mijn leven weer richting en inhoud te geven.

Albert Sonnevelt Team
Door

Albert Sonnevelt Team

op 06 Mar 2017

Beste Konijntje, dank voor jouw waardevolle aanvulling op mijn blog. Jouw inzichten getuigen van veel levenswijsheid. Blijf ze delen met de wereld! Hartelijke groet Albert

Mar
Door

Mar

op 06 Mar 2017

Helaas wordt aan de andere kant van de schaal mensen geadviseerd om ver uit de buurt te blijven van sombere "energievretende" mensen. "Omring je met vrolijke positieve mensen" is op zich een goed advies maar dat heeft tot gevolg dat sombere of depressieve mensen gemeden worden alsof ze de pest hebben.

Albert Sonnevelt Team
Door

Albert Sonnevelt Team

op 06 Mar 2017

Hey Mar, dank voor jouw feedback. Laten we elkaar blijven ondersteunen. Hartelijke groet Albert

Konijntje
Door

Konijntje

op 06 Mar 2017

Inderdaad Mar, en dat maakt het voor depressieve mensen alleen maar erger...

Jeanet
Door

Jeanet

op 06 Mar 2017

Daarom is ook vaak professionele hulp hierbij nodig., aangezien je als naaste hier zelf aan onder door gaat en overspannen raakt.Alle negativiteit over je heen blijft krijgen, en alle adviezen die je geeft als onzin en niet begrepen worden ervaren.Alles wat je aandacht geeft groeit, dus ook teveel negativiteit bij gezonde mensen.En dat zal zo ook niet de bedoeling zijn.

Albert Sonnevelt Team
Door

Albert Sonnevelt Team

op 07 Mar 2017

Beste Jeanet, dank voor jouw reactie en het delen van jouw ervaring. Hartelijke groet, Albert

Aart Weijmer
Door

Aart Weijmer

op 06 Mar 2017

Beste Albert, Wat een energie en passie leg je in je werk om andere mensen te helpen en tot dienst te zijn. Chappeau! Ik zelf ben 76 Jaar en een zeer positief in het leven staand mens. Ik kan terugkijken op een positieve carriere: met name de beslissingen die ik tijdens mijn werkzame leven heb genomen (moeten nemen) hebben achteraf vrijwel allen positief uitgepakt. Ik geloof niet al te sterk in sterrebeelden, maar als weegschaal heb ik altijd de tijd genomen om weloverwogen (rationeel) mijn beslissingen te nemen. Daarnaast heb ik (denk ik) het geluk als man een flinke dosis gevoel/emotionaliteit/intuitie te hebben meegekregen in mijn genen (mijn moeder is van slavische afkomst -tsechisch- met een italiaanse instroom) waardoor ik een goede ballans tussen rationeel/emotioneel denkvermogen heb kunnen ontwikkelen. In mijn werk als IT deskundige heb ik me van smal materie-technisch via bevlogen markerteer tot brede Informatie Infrastructuur Architect ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van deze architectuur is de geordende communicatie tussen computers en applicaties: een belangrijk onderdeel waar de mensheid van zou kunnen leren. Er zijn veel boeken beschreven over communiceren en luisteren; het niet-rationele deel (oa. non-verbale, expressie, empatie, emoties, agogie) stijgt ver buiten het rationele deel uit. Daarboven verheft zich een virtuele complete samenhang (architectuur) die mijn inziens in niet-mature (=sterk in ontwikkeling zijnde) omgevingen (oa. computers en men's-wetenschappen) meer aandacht verdient om (voortschrijdend-) inzicht en overzicht te bevorderen! Via je relatie-netwerk 'Sonnevelt' zijn wij momenteel getuige van de inzet van een van je relatie-therapeuten bij onze naaste familie. We zijn positief hoopvol gestemd, doch laten om redenen van privacy en levensvisie eea. zijn beloop. Echter zijn we ons ook bewust van de moeilijkheidsgraad van dit soort mensenwerk. Ons persoonlijk belang: kinderen en kleinkinderen als familie behouden en een eveneens gelukkige levensloop te wensen. Via Lisa Rankin (MD) hebben we kennis gemaakt van haar holistische/architectuur model mbt. oa. Stress aspecten/thema's. Het toeval wil dat er mi. veel gelijkenis bestaat tussen haar en jouw stress benadering: levenservaring deskundigheid, enthousiaste en positieve instelling, veel publikaties en deskundig gebruikmakend van e-commerce via Internet. Wijzelf, Aart & Yvonne Weijmer, willen weliswaar op bescheiden schaal doch hopelijk effectief onze bijdrage leveren in stress situaties via ons Wellness reisprogramma. Onze primaire belangen zijn mensen te helpen in betrouwbare en mensvriendelijke omgeving te laten ontspannen en genieten van een Ayurvedische (semi-medische) behandeling en vakantie in de oorsprongs-landen van de Ayurvedische benadering: Srilanka en India. Wij willen eea. concretiseren via ons kleine netwerk in opbouw van (nederlandse, srilankase en indiase) professionals. Ons ideaal en passie is eveneens mensen te helpen in moeilijke levensomstandigheden, daarbij tevens gebruikmakend van onze kwaliteits en professionele expertise mbt. Srilanka rondreizen! Onze Wellness programma' zijn in voorbereiding en zullen via onze website medio dit jaar gerealiseerd worden. Openstaand voor suggesties en samenwerking hopen wij bij leven en welzijn ons laatste levenskwartaal zinvol te maken en inhoud te geven. Albert bedankt voor je inspiratie, ga zo door, we leren veel van je!!!!!

Albert Sonnevelt Team
Door

Albert Sonnevelt Team

op 15 Mar 2017

Beste Aart en Yvonne, jullie hebben een indrukwekkend levenspad afgelegd en daarmee zijn jullie al inspirerend geweest voor veel mensen. Mooi dat je nu de volgende stap wilt zetten om dat praktisch verder invulling te geven. Via deze website heb je al van de mogelijkheid gebruik gemaakt om jullie geweldige project onder de aandacht te brengen van ruim 100.000 unieke bezoekers per maand. Ik hoop jullie daarmee ook een positieve bijdrage geleverd te hebben. Hartelijke groeten, Albert

Marina
Door

Marina

op 06 Mar 2017

Ook tekorten aan bepaalde vitaminen en mineralen kunnen depressiviteit veroorzaaken, met name de B-vitaminen, maar ook calcium, vit. D en magnesium. Niet zelf gaan dokteren, maar wel dit als mogelijke oorzaak in gedachten houden en laten testen/opnemen met arts.

TINEKE
Door

TINEKE

op 07 Mar 2017

Hallo Marina, ik wil graag even reageren op wat jij hebt aangegeven en wat achteraf gezien ook bij mij een grote rol heeft gespeeld. Als je inmiddels 7x 10 bent geworden zijn er bovendien een hoop mensen die alles wat je overkomt toeschrijven aan de ' ouderdom' die nu eenmaal met gebreken komt. Je voelt je schuldig omdat je niet( meer) aan de vewachtingen van anderen kan of wil voldoen. Je raakt verward door allerlei tegenstrijdige informatie. Je ziet door de bomen het bos niet meer en wil eigenlijk niet eens meer naar buiten en zeker geen boswandeling maken. Als op een gegeven moment wordt ontdekt dat er een tekort is o.a. aan MAGNESIUM waarover je veel op internet kan vinden, is het zeker belangrijk om niet zelf te gaan dokteren maar je door de juiste mensen te laten behandelen! Het is vaak best wel weer een lange weg die je af moet leggen, maar ieder stap in de GOEDE richting, is altijd beter dan achteruitgang! Ik ben blij dat ik zelf inmiddels zover ben dat ik hierover durf te praten en te schrijven, in de hoop dat ik met mijn ervaringen toch ook nog iets voor anderen kan betekenen. Als met hulp van ALBERT o.a. wat meer te weten komt over de PROBLEMATIEK van b.v. DEPRESSIE, is dat best wel even schrikken, maar te weten dat je niet de enige bent en hoopt dat ook anderen een oplossing zullen vinden, geeft je ook een vorm van verbondenheid! Sterkte op jouw weg naar herstel! TINEKE

Albert Sonnevelt Team
Door

Albert Sonnevelt Team

op 07 Mar 2017

Beste Tineke, dank voor jouw waardevolle aanvulling op mijn blog. Jouw inzichten getuigen van veel levenswijsheid. Blijf ze delen met de wereld! Hartelijke groet Albert

Albert Sonnevelt Team
Door

Albert Sonnevelt Team

op 07 Mar 2017

Beste Marina, dank voor het delen. Jouw betrokkenheid met het onderwerp depressie helpt gegarandeerd weer anderen. Hartelijke groeten, Albert Sonnevelt

Leotien
Door

Leotien

op 08 Mar 2017

Nadat ik járen geleden door onbekende reden (Ziekte van Lyme ?) in een rolstoel ben beland werd ik plotseling gedwongen om afscheid te nemen van mijn zeer actieve verleden. Accepteren van mijn lot weiger ik want ik heb juist die energie nodig om te blijven vechten. Mijn omgeving helpt en steunt mij gelukkig praktisch gezien zoveel mogelijk maar zij kunnen het emotionele gemis natuurlijk slechts verzachten en niet opvullen. Ondanks mijn positieve instelling vol hoop, doorzettingsvermogen, humor en vriendschap voel ik mijn sombere gedachten steeds donkerder worden ...

Albert Sonnevelt Team
Door

Albert Sonnevelt Team

op 27 Mar 2017

Beste Leotien, er zijn veel manieren om hier mee verder te gaan. Ik adviseer je om hiervoor een gespecialiseerd coach/ therapeut in de arm te nemen. Kies heel selectief en vertrouw daarin op je intuïtie. Veel sterkte en hartelijke groeten, Albert

Leontien
Door

Leontien

op 08 Mar 2017

Nadat ik járen geleden door onbekende reden (Ziekte van Lyme ?) in een rolstoel ben beland werd ik plotseling gedwongen om afscheid te nemen van mijn zeer actieve verleden. Accepteren van mijn lot weiger ik want ik heb juist die energie nodig om te blijven vechten. Mijn omgeving helpt en steunt mij gelukkig praktisch gezien zoveel mogelijk maar zij kunnen het emotionele gemis natuurlijk slechts verzachten en niet opvullen. Ondanks mijn positieve instelling vol hoop, doorzettingsvermogen, humor en vriendschap voel ik mijn sombere gedachten steeds donkerder worden ...

Steven
Door

Steven

op 09 Mar 2017

Duidelijk verhaal. Maar wat schiet ik op met deze wijsheid. Uw bedoelingen zullen ongetwijfeld goed zijn, maar stukjes lezen doe ik al jaren en helpt echt niet, bij mij dan.

Albert Sonnevelt Team
Door

Albert Sonnevelt Team

op 27 Mar 2017

Beste Steven, dank voor jouw reactie. Om daarmee verder geholpen te worden, heb je echt hulp nodig van een specialiseerde arts. Mijn grootste passie is om mensen te inspireren. Wanneer ze daar kracht uit kunnen putten of juist meer van het leven kunnen genieten, dan is mijn missie geslaagd. Veel beterschap! Albert

Karen
Door

Karen

op 01 Mar 2019

Na de zware zwangerschap van mijn jongste dochter ben ik nooit meer hetzelfde geworden. Een jaar na de bevalling kostte het me enorm veel moeite om hulp aan de huisarts te vragen omdat ik na 2 weken huilen niet meer aankon. Huilend deed ik mijn verhaal. Ik kreeg naast medicatie een cursus mindfulness voorgeschreven; doordat ik specifiek nare gedachtes had durfde ik de medicatie niet te nemen omdat dit ‘kon’ verergeren. Mindfullness was niet aan mij besteed en ik ben hiermee gestopt. De huisarts vroeg me laatst bij een consult hoe het met me ging; ik heb tegen hem gezegd dat ik mijzelf moet accepteren dat dit mijn leven nu is en niet beter wordt,daar heeft hij het bijgelaten. Onderhand ben ik vier jaar verder nu en is mijn zelfbeeld lager dan ooit. Ik ben geen leuke moeder en ben mezelf 100% kwijtgeraakt... ik weet niet meer wie ik ben en door mij perfectionisme en ook het ‘groot’ houden. Waar moet ik beginnen om de somberheid te stoppen; het is een vicieuze cirkel waar ik niet uitkom. Waar kan ik terecht zonder de huisarts?

Albert Sonnevelt
Door

Albert Sonnevelt

op 01 Mar 2019

Beste Karen, ik schrik van jouw noodkreet over het thema somber of depressief.Je hebt echt hulp nodig. Vraag bij jouw huisarts om een doorverwijzing naar een psycholoog of zoek een coach die gespecialiseerd is op dit gebied. Ga bij het kiezen van een coach die bij jou past af op jouw intuïtie. Heel veel sterkte! Albert

Reactie plaatsen

Meer artikelen over persoonlijke groei