Depressie kan leiden tot een burn-out
Depressie
Albert Sonnevelt
Depressie
05/16/2013
2 min

Depressie kan leiden tot een burn-out

05/16/2013
2 min

Deze depressie kan leiden tot een burn-out. Ziek worden van je werk als gevolg van psychische klachten en vervolgens in een depressie belanden óf een burn-out krijgen? Jaarlijks krijgen duizenden Nederlanders ermee te maken. Onregelmatige werktijden, veel te veel stress, collega’s die de kantjes ervan aflopen, verveling, een slechte relatie met een leidinggevende en hoge werkdruk zijn enkele factoren die tot de geestelijke problemen kunnen leiden.

Overkomt het je en doe je er niets aan? Dan is de kans groot dat je klachten verergeren en je in de Ziektewet belandt met bijvoorbeeld een beroepsgebonden depressie of burn-out.

Stijging ziekteverzuim door psychische klachten

Psychische klachten onder werkenden leidt in Nederland tot de meeste verzuimdagen, zo blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut van november 2011. Volgens gegevens van 365/ArboNed – gebaseerd op 1 miljoen werknemers – is het verzuim door psychische klachten in 2012 zelfs gestegen naar bijna 1 op de 3 werknemers, namelijk 29%. In 2011 betrof het nog 1 op de 5 werknemers. De werknemers kampen met overspannenheid, beroepsgebonden depressie en een burn-out. Wat veroorzaakt deze aandoeningen? En wat zijn de symptomen?

Wat veroorzaakt een depressie op het werk en/of een burn-out

Een belangrijke veroorzaker van psychische klachten op het werk is stress. Een gezonde stress is prima. Het zorgt ervoor dat je prima prestaties levert en motiveert je zelfs. Neemt de druk toe en houdt de stress langere tijd aan? Omdat je meer werk moet doen in dezelfde tijd? Dan kan stress een negatief effect hebben en leiden tot een werkgerelateerde depressie of je compleet opbranden en een burn-out veroorzaken. Vaak zie je ook dat andere factoren de psychische problemen beïnvloeden. Zo kunnen er strubbelingen in de privésfeer zijn, persoonlijke karaktereigenschappen kunnen de werksituatie negatief beïnvloeden en ook erfelijkheid kan om de hoek komen kijken bij sommige geestelijke gezondheidsklachten.

Wat is een beroepsgebonden depressie?

Eigenlijk is er geen onderscheid tussen een ‘gewone’ depressie en een beroepsgebonden depressie. In beide gevallen heb je last van somberheid, futloosheid en beleef je nergens meer lol aan. Verder zijn er ook allerlei lichamelijke klachten, zoals: buikpijn, hoofdpijn en slapeloosheid. Maar, omdat de klachten voornamelijk voortkomen door het werk wordt de depressie als een beroepsziekte gezien.

De belangrijkste factoren die de aandoening veroorzaken zijn:

 • werk doen dat je niet ligt, niet past bij je opleiding en capaciteiten;
 • geconfronteerd worden met stressvolle gebeurtenissen op het werk zoals pesterijen;
 • niet zelf het werk kunnen indelen en te veel werk;
 • bepaalde procedures op het werk als onrechtvaardig ervaren;
 • werk doen dat hoge psychologische eisen stelt.

Wat is een burn-out?

Een burn-out hebben, betekent dat je letterlijk doorheen zit; compleet opgebrand bent. Dat geldt zowel in emotioneel als lichamelijk opzicht. De jarenlange blootstelling aan hoge werkstress zorgt dat je werkmotivatie en tevredenheid volledig weg zijn. Je ziet geen perspectief meer, hebt totaal geen vertrouwen meer in je capaciteiten en stort dan ineens in. Ofwel: de accu is volledig leeg. Daarnaast kan een burn-out zich uiten middels allerlei onduidelijke klachten.

Voorbeelden hiervan zijn: lusteloos, heftige emoties, geïrriteerdheid, uitputting, maar ook wantrouwen en woede-uitbarstingen. Verder spelen nogal eens lichamelijke klachten als oververmoeidheid, maagklachten en migraine een rol.

Belangrijkste veroorzakers van een burn-out zijn onder andere:

 • hoge werkdruk;
 • arbeidsconflicten;
 • grote emotionele belasting;
 • werktijden;
 • ingrijpende gebeurtenissen op het werk;
 • werk en privé moeilijk kunnen combineren;
 • onderzekerheid over de toekomst.

Diagnose stellen: depressie of burn-out

Vanwege de diverse overeenkomsten tussen een depressie en een burn-out is het vaak moeilijk een juiste diagnose te stellen. Beide ziektebeelden vertonen tekenen van somberheid en lusteloosheid. Daarnaast kunnen bij beide aandoeningen ook schuldgevoelens en een laag gevoel van eigenwaarde optreden. Anderzijds kan iemand met een burn-out nog plezier hebben, terwijl bij depressiviteit de neerslachtige emoties allesoverheersend zijn. Voor de behandeling van de beide psychische aandoeningen is een juiste diagnose wel essentieel, want een burn-out valt in principe niet te herstellen met antidepressiva. Vaak is er gedragstherapie nodig gericht op onder andere leren omgaan met inspanning en ontspanning. Een depressie echter is veelal met psycho-educatie, psychotherapie en eventueel antidepressiva te behandelen.

Reacties