Beter leven
Redactie
Beter leven
09/18/2018
7 min

Negatieve invloed van anderen op je leven (+ Video)

09/18/2018
7 min

8 Tips om negatieve invloeden tegen te gaan

Elk persoon leert van andere personen in zijn of haar leven. Je omgeving vormt je deels bewust, maar ook onbewust. Belangrijke personen tijdens je jeugdperiode zijn bijvoorbeeld je ouders, je vrienden en je leraren op de basisschool.

Zij hebben een niet te onderschatten invloed op je manier van denken over jezelf en alles wat je om je heen ziet. Maar ook op latere leeftijd pik je dingen op van mensen met wie je vaak dagelijks in contract treed. Maar is deze invloed altijd positief? Nee helaas niet.

Het is opvallend dat de ene persoon door zijn sociale omgeving (bijvoorbeeld partner, (schoon)ouders, eigen kinderen, familie, buren) in zijn zelfvertrouwen versterkt wordt, terwijl een ander juist door zijn sociale omgeving heel erg beperkt wordt.

Negatieve invloed van anderen

Positief beïnvloed worden is prima. We hebben allemaal mensen die ons ondersteunen, ons waarderen of ons motiveren.

Maar hoe zit het met de mensen die ons in de verkeerde richting sturen? Vaak zijn we ons niet eens bewust van die invloed. Tot we wakker worden en denken: “Hé, nu ben ik ergens waar ik niet wil zijn! Hoe kom ik weer terug?” Kritiek van een collega kan je dag verpesten. Een glimlach van een onbekende kan je dag weer goed maken.

De invloed van anderen op ons leven is enorm. Hoe zou je leven zijn als je totaal andere familie, vrienden en collega’s had gehad? Hoe langer je iemand kent en hoe dieper je relatie, hoe meer je beïnvloed raakt.

De invloed van anderen op jouw zelfvertrouwen

Is het altijd positief om jouw doen en laten te bepalen door wat andere mensen in je omgeving jouw vertellen. Nee, niet altijd. Vergeet niet, dat veel personen een negatieve invloed uitoefenen en daarmee invloed hebben op jouw zelfvertrouwen. Daar moet je voor waken.

Als iemand tegen je zegt: “Spring in het water”, dan denk je: “Doe eens normaal, dat ga ik niet doen” Maar vaak is de invloed van anderen veel subtieler. Ze zeggen bijvoorbeeld: “Stap eens naar voren. Dip je teen eens in het water. En nu je voet.” Voor je het weet ben je aan het zwemmen, terwijl je vastbesloten was op de kant te blijven.

In dit artikel geef ik je een aantal tips over hoe je jouw leven het beste kunt leiden. Waar je op moet letten op het moment dat anderen zich met jouw leven gaan bemoeien. In welke situaties is het verstandiger om je eigen weg te kiezen en wanneer neem je advies van anderen wel serieus.

Voorbeeld 1

Een vriend van mij worstelt al jaren met zijn carrière plannen. Hij lijkt geen doel na te streven. Hij kiest er daarom maar voor om in een wasserij te gaan werken terwijl hij dit eigenlijk helemaal niet ziet zitten. 

Op een avond zit ik met hem en een andere jongen in een café, waarop de ander besluit de aanval te openen. Hij vraagt zich af wat nu eigenlijk zijn plannen zijn in het leven, wat hij nu eigenlijk wil. Een ongemakkelijke situatie ontstaat. 

Dit lijkt op het eerste oog een goedbedoeld advies, maar het had er alle schijn van dat deze jongen er een goed gevoel aan over hield om hem de mond te snoeren. Iemand anders naar beneden halen omdat je zelf niet helemaal tevreden bent in het leven.

Bovenstaand voorbeeld is een situatie die veel voorkomt. Bemoeien mensen zich ook vaak met jouw leven?. Heeft het er dan niet de schijn van dat iemand een dubbele agenda heeft. Laten we nog eens zo’n zelfde situatie bekijken.

Voorbeeld 2

Ik was 28 en had nog nooit een relatie gehad. Een andere vriend van mij leek er altijd plezier aan te beleven om soms tegen mij te zeggen “joh, wordt het niet eens tijd dat je een vriendin neemt? Dit kan zo toch niet?”

Er ontstond toen bij mezelf een gevoel van: Ok ik moet toch echt een keer op zoek naar een vriendin, want kennelijk is dit wat van mijn omgeving verwacht wordt en ben ik niet normaal als ik op deze leeftijd nog geen relatie heb.” Maar is dat wel zo? Wie bepaalt dat jij een relatie moet hebben?

“Hoe zorg je ervoor dat het gevoel verdwijnt dat anderen teveel invloed op jouw leven hebben?”

Met andere woorden hoe krijg je weer zeggenschap over de indeling van jouw tijd, over wat jij wel wilt doen en wat niet? Hoe zorg je ervoor dat je je eigen prioriteiten stelt in plaats van dat anderen dat voor jou doen?

Tip 1 Onderzoek waar jij goed in bent

Jarenlang heb ik me afgevraagd waar mijn talenten liggen. Ik heb allerlei studies en cursussen gedaan en op veel plekken gewerkt en ben zeker niet overal geslaagd. Dit komt doordat ik niet duidelijk voor ogen had waar mijn sterke punten lagen.

Een bijkomstig nadeel daarvan is dat mensen in jouw omgeving jou continu in het leven voorzien van ‘goedbedoelde adviezen’. Ontdek daarom zelf wie jij bent en laat je niet teveel leiden door wat anderen denken dat goed voor je is.

Voorbeeld 3

Een vriend van me adviseert mij al jaren om verder te gaan in het werkveld waarin ik overspannen ben geraakt. Zelf heeft hij ook een keer een terugval gekend waardoor hij een jaar aan de kant stond. Ook niet makkelijk, maar toch niet te vergelijken met mijn eigen situatie.

Heb je een baan , waarin je te veel afhankelijk bent van de hulp van anderen? Dan verlies je de controle over je leven. Anderen krijgen teveel macht over jou en je wordt niet altijd serieus genomen. Dit tast je gevoel van eigenwaarde aan en daarmee neemt je zelfvertrouwen af. En dat is het laatste wat je wilt toch?

Tip 2 Bepaal zelf welke informatie je wilt toelaten in je leven

“Heb je wel eens stil gestaan bij de invloed die een medium als Facebook heeft op jouw leven? Valt het je niet hoe vaak mensen posten hoe gelukkig ze wel niet zijn en welke leuke dingen ze allemaal wel niet doen?”

Onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van Facebook mensen ongelukkiger maakt. De voornaamste reden die hiervoor wordt gegeven is dat mensen zich door social media onder druk gezet voelen.

Veel mensen kiezen ervoor om alleen hun gelukkige of succesvolle momenten te delen met vrienden en volgers. Dit zorgt voor een onrealistisch beeld en draagt er toe bij dat je gaat geloven dat de mensen in jouw directe omgeving een stuk gelukkiger of succesvoller zijn dan jijzelf.

Jij krijgt vervolgens het gevoel dat je in actie moet komen. Pas dus op met hoeveel je van social media oppikt.

Tip 3 Omring je met mensen die op gelijke hoogte met jou staan.

Sommigen vinden het prettig mensen toe te laten in hun leven waar zij tegen op kijken. Die presteren in het leven en hebben iets bereikt in het leven waar jij ook naartoe wilt groeien. Dit kunnen hele andere type personen zijn.

Wees je ervan bewust dat dit doel nastreven nadelen met zich meebrengt. Het kost je veel tijd en energie om iets na te streven wat misschien niet mogelijk gaat zijn. Omring je daarom met mensen die een beetje in jouw levenssfeer passen. Dat is veel beter voor jouw gevoel van eigenwaarde.

Tip 4 Omring je met mensen die zichzelf zijn

Ik heb al jarenlang een vaste groep vrienden die onder alle omstandigheden zichzelf zijn en niet bezig zijn anderen naar beneden te halen om zelf daarvan beter te worden. Omring je met mensen die jouw in je waarde laten en met wie het klikt. Dat zijn je echte vrienden en zij laten je goed voelen over jezelf.


Tip 5 Blijf altijd jezelf

Niet iedereen is misschien altijd 100 procent zichzelf in de nabijheid van anderen, maar de beste kans op geluk is om dit toch zoveel mogelijk te zijn.

Als je in het dagelijks leven alleen maar bezig bent met jezelf te profileren en indruk te maken op anderen, zul jij je nooit helemaal gelukkig zijn en kost het je klauwen vol energie om dit gedrag in gang te houden.

Tip 6 Laat de controle op wat anderen over je zeggen los

Kritiek vermijden en behoefte aan goedkeuring hebben is iets waar veel mensen naar streven. Waarschijnlijk ben je bang voor kritiek omdat je denkt dat je de liefde en goedkeuring van alle mensen denkt nodig te hebben om waardevol en gelukkig te kunnen zijn.

Het probleem van deze zienswijze is dat het al je energie kost om anderen te behagen, zodat je geen tijd en kracht meer over hebt om aan jezelf te denken.

Sommige mensen zijn bang om verkeerd ‘begrepen’ te worden. Het idee dat er iemand met een verkeerde opvatting over hen rondloopt, is niet te verdragen voor ze. Ook hier geldt weer: als je je de hele tijd bezig moet houden met wat andere mensen over je denken, kom je tijd en energie tekort.

Je hoeft maar één leven te leiden, je bent alleen verantwoordelijk voor wat jezelf doet. Je hoeft niet alle kritiek te corrigeren. Je hebt geen controle over wat anderen over je zeggen of denken, maar je hebt wel controle over jezelf.

Tip 7 Mensen hebben niet altijd het beste met je voor

Houdt er rekening mee dat je in het leven ook mensen tegenkomt die niet het beste met je voor hebben. Waarom? Sommige mensen profiteren ervan als het minder goed gaat met mensen in hun directe omgeving. Ze hopen dan dat ze zich beter gaan voelen over zichzelf.

Gelukkig zitten de meeste mensen niet zo in elkaar, maar het blijft wel een menselijk trekje dat elk persoon bij zichzelf wel eens herkent. Je moet in het leven af en toe op je hoede zijn voor anderen. Dat betekent voor jezelf opkomen dus.

“Mensen zijn manipulatief, veroordelend, niet altijd in staat om naar zichzelf te kijken en geven soms helemaal niks om je”

Wat zegt m’n instinct? Als iets mis voelt, is dat vaak ook zo. Kijk goed en objectief naar de motivatie van de persoon, waarom doet iemand iets? Hoe reageert iemand op positief nieuws en jouw prestaties? Hoe gedraagt iemand zich in een groep? Maakt iemand beloftes waar? Wellicht de belangrijkste: Hoe voel je je in hun bijzijn? Blij?

Tip 8 Stop met aardig gevonden willen worden

Als je altijd maar aardig gevonden wil worden, streef je naar een onbereikbaar doel. Het is onmogelijk om iedereen tevreden te houden en alle ballen in de lucht te houden. Uiteindelijk zullen die ballen een keer gaan vallen.

Mensen verwachten ook niet van jou dat jij continu aardig voor ze bent. Ze kunnen er echt wel tegen als je een keer aan jezelf denkt.

Reacties