Wat is gelijkwaardigheid?
Diversen
Redactie
Diversen
01/01/2019
0 min

Wat is gelijkwaardigheid?

01/01/2019
0 min
Bij gelijkwaardigheid hebben mensen dezelfde rechten en krijgen ze gelijke behandeling. In principe zouden alle mensen dit moeten ervaren in hun leven.

Verwar gelijkwaardigheid niet met gelijkheid. Gelijkheid van iedereen is onmogelijk en komt de maatschappij ook niet ten goede. Er dient namelijk afstand te zijn tussen de werkgever en de werknemer. De werkgever mag de werknemer opdrachten geven, andersom zou een beetje de omgekeerde wereld zijn. De werknemer mag wel respect en waardering van de werkgever verwachten.

Kinderen zijn niet gelijk aan hun ouders. Tot op zekere leeftijd is het in het belang van het kind dat het luistert naar zijn of haar ouders, wederzijds respect en waardering zijn ook hier op zijn plaats. De gevangene is niet gelijkwaardig aan de cipier, ook hier is een bepaalde hiërarchie nodig om een gezonde situatie te houden. Gevangenen moeten wel menswaardig worden behandeld.

Gelijkwaardigheid zorgt ervoor dat je elkaar begrijpt in een gesprek, dat de spreker niet boven de luisteraar staat. Alleen als er sprake is van gelijkwaardigheid is een goed gesprek mogelijk. Dan praat je samen met wederzijds respect en waardering. Je hoeft het niet over alles eens te zijn om van gelijkwaardigheid te kunnen spreken. Je krijgt als spreker en als luisteraar de kans je te laten horen.
Reacties