Wat hebben emoties en depressie met elkaar te maken?
Depressie
Albert Sonnevelt
Depressie
07/19/2013
3 min

Wat hebben emoties en depressie met elkaar te maken?

07/19/2013
3 min

Schaterlachten van plezier, huilen van verdriet, schreeuwen van woede en vluchten uit angst. Allemaal emoties die je normaalgesproken ervaart in het dagelijkse leven.
Lijd je aan een depressie? Dan is de kans groot dat je nog maar weinig emoties ondervindt; je voelt je vlak en leeg. De rol van emoties bij een depressie.

Wat is de invloed van emoties als je een depressie hebt?

Wanneer je in een depressie zit, wil je geen emoties ervaren. Ze geven je een naar gevoel en maken je diep ongelukkig. Door die gevoelens weg te stoppen of te onderdrukken, hoop je je weer beter te gaan voelen. Het tegenovergestelde is vaak het geval. Want, emoties vormen een wezenlijk onderdeel van het leven. Ze vertellen je hoe je je voelt, hoe je bepaalde situaties beleeft of wat je verwacht. Je bent gelukkig, teleurgesteld, boos, bang, enzovoort. Kortom, ze geven je levenslust.

Ontbreken al die gevoelens? Dan heeft je leven ook geen zin meer, want er is geen emotionele bevrediging. Eigenlijk ervaar je het leven als een constante hel en heb je totaal geen puf om dingen te doen. Het liefst sluit je de wereld buiten en zo ook je emoties, want lichtpuntjes zie je niet als je in een depressie zit.

Welke rol spelen emoties bij het ontstaan van een depressie?

Ook bij het ontstaan van een depressie zijn emoties alom present. Want, deze gevoelens zijn aanwezig in de verschillende factoren die een depressie kunnen veroorzaken, zoals: de biologische aspecten, persoonlijke eigenschappen en wat je hebt meegemaakt. Een overzicht:

Biologische aspecten

Kijken we naar de biologische kant dan is vaak sprake van een te lage hoeveelheid neurotransmitters en dan vooral serotonine en noradrenaline. Deze stofjes zijn verantwoordelijk voor bepaalde emoties als gelukkig zijn en blijdschap ervaren. Heb je een gebrek aan deze stoffen dan kun je je depressief gaan voelen.

Persoonlijke eigenschappen

Vervolgens kan de manier waarop je in het leven staat en kijkt de kans op een depressie verhogen. Vaak is het zo dat een positieve levensinstelling minder snel een depressie uitlokt, omdat je veerkrachtiger bent en beter tegenslagen kan opvangen. Heb je een negatieve levensvisie dan heb je vaak minder veerkracht om verdriet en teleurstellingen te pareren. Gevoelens van minderwaardigheid, schuld, pessimisme, faalangst, weinig zelfvertrouwen en dergelijke zorgen dat je het leven als negatief ervaart.

Levenservaringen

Verdrietige, schokkende en/of traumatische gebeurtenissen uit het verleden, maar ook van vrij recent kunnen een depressie uitlokken. Denk aan het overlijden van een dierbare, ontslag, seksueel misbruik en dergelijke. Emotionele gebeurtenissen die ingrijpen in je leven en die allerlei gevoelens bij je oproepen. Geef je die geen plaats, dan is de kans dat je er later in de vorm van een depressie alsnog mee wordt geconfronteerd.

Hoe herken je de emoties bij een depressie?

Een depressie is een stemmingsstoornis, die vaak gepaard gaat allerlei negatieve emoties. Hieronder de belangrijkste emoties bij een depressie op een rij:

  • Somberheid: je ervaart een allesoverheersende leegte en triestheid gedurende het merendeel van de dag. Vaak samen met een gevoel van overbodig zijn en een last vormen voor anderen.
  • Desinteresse in het leven: je hebt nergens meer zin en plezier in. Zelfs niet in de zaken waar je ontzettend van genoot. Van hobby’s en activiteiten tot vrienden, familie en seks.
  • Prikkelbaar en angstig: je kunt opvliegend zijn en je steeds opgejaagd plus erg rusteloos voelen.
  • Concentratiestoornissen en besluiteloosheid: je concentreren op iets of helder denken, is vaak ondoenlijk en ook het nemen van zelfs de meest eenvoudige beslissingen lijkt onmogelijk.
  • Schuldgevoelens: je schuldig voelen over bijvoorbeeld je eigen depressie, maar ook sterk overtrokken reacties en gevoelens t.a.v. zaken waar je niets mee van doen hebt of waar je geen invloed op kan uitoefenen.
  • Denken over de dood en zelfdoding: je overbodig voelen en/of geen uitweg meer zien uit je emoties, maar ook jezelf bewust pijn doen of daadwerkelijk suïcide plannen maken.

Last hebben van deze emoties kan erop wijzen dat er sprake is van een depressie. Duren de klachten langer dan twee weken dan is het goed contact met de huisarts op te nemen voor nader advies.

Tips hoe je met emoties omgaat bij een depressie

Om de emoties beter onder controle te krijgen tijdens een depressie zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kun jezelf actie ondernemen, alleen óf samen met dierbaren in je omgeving. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een regelmatig plus gezond eet- en leefpatroon.

Daarnaast zorgen voor voldoende afleiding door doe-activiteiten te ondernemen en voldoende te bewegen. Dit leidt je af van je sombere gevoelens en gedachten. En besluit je ook nog eens drie keer per week 30 minuten intensief te bewegen? Je maakt jezelf dan gelukkiger, omdat je ‘gelukstofjes’ aanmaakt.

Daarnaast kun je bij aanhoudende depressieve klachten je huisarts raadplegen. Die kan eventueel antidepressiva voorschrijven die ervoor zorgen dat je negatieve emoties verminderen, je prettiger voelt en dus weer dingen gaat doen. Tegelijkertijd kan de huisarts psychotherapie voorschrijven om je te leren emoties tijdens een depressie in goede banen te leiden.

Reacties