Altijd aardig gevonden willen worden geeft stress
Geluk
Albert Sonnevelt
Geluk
07/13/2020
5 min

Altijd aardig gevonden willen worden geeft stress

07/13/2020
5 min

Hoe graag je het ook zou willen, het lukt je nooit om iedereen in je omgeving gelukkig te maken. Steeds anderen willen pleasen geeft chronische spanning. Aardig gevonden willen worden geeft stress. Lees in deze blog hoe je daar van af kan komen.

Altijd aardig gevonden willen worden

Mensen zijn sociale dieren. Om die reden is er een natuurlijke neiging om graag bij de groep te horen. Zeker in het verleden was het van levensbelang om elkaar te kunnen voeden en te beschermen. Maar wanneer je een groot verlangen hebt om door iedereen aardig gevonden te worden, dan kan je daar in je dagelijks leven ook veel stress en ongemak door ervaren.

Daarom is het goed om eerst eens een inventarisatie te maken van de mate waarin je de neiging hebt om het anderen naar de zin te maken. Want wanneer je de signalen (h)erkent, dan kan je er ook iets aan gaan doen.

Dit zijn 5 symptomen waaraan je kunt herkennen dat je graag (altijd) aardig gevonden wilt worden:

  • Je vindt het makkelijker om anderen hulp te geven, dan dat je een handreiking vraagt voor jezelf.
  • Je zegt moeiteloos ‘JA’, terwijl je daar achteraf toch weer spijt van hebt.
  • Je vindt het lastig om een duidelijke mening te hebben over een bepaald onderwerp. Het is voor jou veiliger om de discussie uit de weg te gaan.
  • Je vindt het spannend om je grenzen aan te geven en op een duidelijke assertieve manier aan te geven wat jouw behoeften zijn.
  • Je laat jezelf snel leiden door de stemming van anderen. Het is voor jou moeilijk om te ontdekken wat jouw werkelijke drijfveren zijn. Hierdoor wordt jouw levenskoers regelmatig beïnvloed door de mensen uit je omgeving.

Herkenbaar? Het is natuurlijk bijzonder nobel dat je met zo’n groot hart zorg hebt voor je medemens. Toch zit daar ook een keerzijde aan…

Wat kost het je wanneer je ‘over-sociaal’ bent?

verdrietig, boos, angstig, zelfsabotage

In mijn eigen leven heb ik gemerkt dat ik mezelf regelmatig geweld aan heb gedaan in mijn pogingen om geliefd te zijn door de ander. Ik kan de stress nog voelen van al die momenten dat ik me in de meest onmogelijke situaties heb gebracht om maar absoluut op tijd te komen voor een afspraak. Of dat ik belangrijke gebeurtenissen met mijn kinderen heb gemist, doordat ik zo nodig een cliënt wilde helpen met zijn probleem. Of dat ik helemaal scheel zag van de hoofdpijn, maar toch in de auto stapte om naar die verjaardag toe te gaan.

Je kunt die stukken uit je leven nooit meer inhalen. Het is pijnlijk om te moeten constateren dat je soms veel tijd, geld en energie in mensen stopt, die jouw aandacht niet kunnen, niet willen of niet durven toe te laten. Vervolgens blijf je gedesillusioneerd achter op de grens van verwachting en teleurstelling. Wanneer je blijft hopen dat jouw liefde voor de ander op een gegeven ogenblik wel beloond gaat worden, kan je bedrogen uitkomen. Voor je het weet raak je dan verzuurd en gefrustreerd over de onbeantwoorde zorg die jij aan je medemens hebt gegeven.

Lessen die je kunt leren van ‘please-gedrag’

Ieder gedrag dat je vertoont, vertoon je om een bepaalde reden. Er is altijd een belang van waaruit je jouw keuzes maakt.

Teveel zorgen stoot juist mensen af

Vaak doe je de dingen vanuit de beste intenties. Wellicht zit het voor een deel al in je karakter om te willen zorgen voor anderen. Daar ben je dan in het verleden uitvoerig voor beloond. Dus ben je dat blijven doen, omdat het ook een bepaalde vorm van bestaansrecht heeft gegeven. Maar wanneer je vanuit de goedbedoelde intenties teveel gaat bemoederen, dan krijg je vaak het tegenovergestelde van wat je graag wilt hebben. Anderen vinden jouw hulp al snel verstikkend en zullen jouw verlangen naar contact dan juist gaan afwijzen. Met als gevolg dat jij misschien nog meer voor die ander wilt gaan zorgen. Hoe graag je het misschien ook zou willen, je bent er inmiddels ook wel achter dat je het niet iedereen naar de zin kan maken.

Je hebt geen controle over hoe anderen over je denken

Pleasers hebben een sterke neiging om ‘gedachten te lezen.’ Met andere woorden;  ze zijn snel bezig met het invullen van andermans ideeën. ‘Ze zullen wel dit of dat van me denken.’
Dit soort activiteiten kan je maar beter loslaten. Tenzij je een hoge mate van helderziendheid bezit. Het gaat er in eerste instantie om dat je in staat bent om van jezelf te houden. Daarna mag je jezelf druk maken of je ook in de gratie valt van jouw omgeving. Je hebt geen invloed op de denkpatronen of gevoelens van anderen. Hoe graag je dat misschien ook zou willen.

Zelfs Jezus had vijanden, probeer het niet beter te doen dan Hij

Hoe altruïstisch je misschien ook bent, het gaat je niet lukken dat iedereen van je houdt. Wen maar vast aan dat idee. Hoe meer je kunt accepteren dat jouw hulp niet door iedereen wordt gewaardeerd, des te makkelijker je leven gaat worden. Ook al is het op dit moment misschien moeilijk voor te stellend at jouw goede bedoelingen niet altijd met open armen worden ontvangen. Doe daarom minder je best. Begin te geloven dat je al goed genoeg bent. Dan hoef je jezelf niet meer extra in te spannen voor een beetje extra aandacht.

5 voordelen van minder sociaal wenselijk gedrag vertonen

positiviteit, energie, blij, enthousiasme

Ja, je leest het goed; er is ook een belang om wat minder aardig te zijn. Je krijgt er namelijk meer energie van en het maakt je een completer mens. Waar het uiteindelijk om draait is het vinden van de juiste balans tussen een optimaal contact met jezelf en jouw omgeving. Dit zijn de voordelen om jezelf af en toe onaardig te gedragen:

Je wordt eerlijker naar jezelf

Op het moment dat je besluit om kwetsbaarder te zijn en je gevoelens oprecht te delen, kan het zijn dat de mensen waar je van houdt in eerste instantie schrikken van die eerlijkheid. Maar wanneer je een solide relatie hebt, zal deze alleen maar sterker worden zodra jij jezelf meer gaat uitspreken.

Je wordt vitaler

Als je jezelf voegt naar andere mensen, kost dat energie. Zeker wanneer je diep van binnen een andere richting op wilt, maar dat verlangen onderdrukt om de lieve vrede te bewaren. Zodra je in staat bent om jouw behoeften duidelijker uit te spreken, ga je ervaren dat er veel vitaliteit vrijkomt.

Je wordt een inspirerend voorbeeld

Alle succesvolle ondernemers, uitvinders, Nobelprijswinnaars, sporters en artiesten die een bijzondere plek hebben bereikt, zijn per definitie onconventioneel. Ze passen zich juist niet aan. Want wanneer ze zich zouden confirmeren aan de grijze massa, dan kunnen ze die nooit overstijgen.

Je wordt een belangeloze gever

Wanneer je in staat bent om vanuit compassie je liefde met de wereld te delen, dan zijn er ook geen verborgen belangen meer. Je geeft vanuit het plezier om te geven, zonder verwachtingen. Dan ben je echt vrij. Vanuit die levenshouding doe je niet meer aardig, maar bén je een stralend voorbeeld, zonder dat het je nog enige moeite kost. 

Je wordt moediger

Zeker in het begin is het spannend om je grenzen en jouw behoeftes aan te geven. Vooral op het moment dat je nog niet weet hoe jouw omgeving gaat reageren. Iedere keer wanneer je dit doet zal je een angst moeten overwinnen. Daar is moed voor nodig. Steeds als je de stap zet, krijg je de ervaring dat de hoeveelheid zelfvertrouwen gaat toenemen.

Ik hoop dat deze voordelen jou uitnodigen om dagelijks bewuste keuzes te maken. Hierdoor zal je met meer rust door het leven gaan.

Weet dat je geliefd bent. Durf met volle teugen te genieten en die levensvreugde weer te delen vanuit het vertrouwen dat het altijd weer op een bepaalde manier bij je terug zal komen.

PS: Herken je bovenstaande punten van ‘please-gedrag’? Hoe ga jij hiermee om? Laat het me weten in de reacties hieronder. Hier kunnen andere lezers ook weer van leren!

Reacties