Last van faalangst, wat is de oorzaak? Zo pak je faalangst aan!
27 november 2013 
in Angst
2 min. leestijd

Last van faalangst, wat is de oorzaak? Zo pak je faalangst aan!

Last van faalangst? Bang om in het openbaar te spreken, paniek te voelen als je een sportprestatie moet leveren of angstig worden bij de gedachte vreemden aan te spreken. Enkele voorbeelden waarin sprake kan zijn van last van faalangst. Je bent eigenlijk bang dat je kennis en vaardigheden te kort schieten.

Deze angst komt vaak voort uit negatieve ervaringen die je opdoet in je leven, zoals thuis, op school en je werk. Want, faalangst komt niet zo maar uit de lucht vallen. Het heeft vaak een voorgeschiedenis. In dit artikel meer aandacht voor de verschillende oorzaken van faalangst.

Aanleg om te falen

Nee, je wordt niet met faalangst geboren. Wel kun je er aanleg voor hebben. Ben je als kind heel gemakkelijk? Of juist heel precies? Hoe je ouders, boertjes, zusjes, familie, school en dergelijke op die eigenschappen reageren, kan uiteindelijk een positief of negatief effect hebben. Zijn de reacties op je doen en laten negatief? Dan bestaat de kans dat je bang wordt om fouten te maken. Je zelfvertrouwen neemt af. Je gaat twijfelen aan je eigen kwaliteiten en capaciteiten met als gevolg dat negatief denken over je eigen kunnen de overhand neemt. De angst om te falen als je bijvoorbeeld een prestatie moet leveren, ligt dan al snel op de loer. Meestal krijgen mensen al op jonge leeftijd last van faalangst.

Gedrag kopiëren

De een is banger dan de ander, dat is niets nieuws. Datzelfde geldt voor mensen met last van faalangst. Je kunt het van huis uit meekrijgen. Bijvoorbeeld omdat je vader of moeder bang is om te mislukken. Je ziet hoe zij reageren op of omgaan met verlies, tegenslagen enzovoort. Is dat gestrest of paniekerig? De kans is aanwezig dat je als kind dat gedrag kopieert en dat ziet als norm. Het geloven in jezelf en wat je kunt, wordt dan negatief beïnvloedt. Trouwens het werkt natuurlijk ook andersom. Zie je dat het niet erg is om een fout te maken, dan prent je dat in je hoofd en is er niets aan de hand.

Gezin en last van faalangst

Hoe je als gezin omgaat met prestaties, verwachtingen, fouten en dergelijke is ook belangrijk. Geef je je kind een taakje dat te hoog gegrepen is? En is je reactie bij het mislukken ervan één vol onbegrip en teleurstelling? Neem je taken van je kind over, omdat je denkt dat hij of zij het niet kan? Of: reageer je boos en verwijtend op fouten van je kind? In alle drie de gevallen ontneem je je kind de mogelijkheid om wel een keertje succesvol te zijn. Dat is jammer, want deze ervaringen zetten zich vast in de belevingswereld van je kind en ondermijnen mogelijk het zelfvertrouwen. Stimuleer je je kind positief en geef je het de ruimte dingen te ondernemen? Dan krijgt het de mogelijkheid zelfvertrouwen op te doen in diverse omstandigheden. En dat is alleen maar prettig, want het is niet bang voor negatieve reacties.

School en faalangst

Behalve aanleg en de rol van de ouders kan ook de school faalangst in de hand werken. Een school stelt immers vaak eisen aan kinderen en vraagt prestaties te leveren. Ligt de nadruk bij de beoordeling hiervan op de fouten die zijn gemaakt en niet op wat wel goed is gedaan? Dan kan dat ervoor zorgen dat het zelfvertrouwen van een kind een behoorlijke deuk oploopt. Blijft dit voortduren? Een kind kan vervolgens steeds meer aan zichzelf gaan twijfelen en/of is bang anderen teleur te stellen. Het resultaat? Het kind gaat zich minderwaardig voelen en is bang om te mislukken. Het gevolg kan zijn dat een kind op voorhand al gaat denken: ik kan het niet en daar ook naar handelt. Een kindercoach of jongerencoach kan bij kinderen met last van faalangst helpen.

Werk en faalangst

Overigens kun je ook op latere leeftijd last van faalangst krijgen. Vaak gebeurt dat door je werk. Bijvoorbeeld als je werkgever prestaties leveren als topprioriteit heeft en uitsluitend successen roemt. Ben je daar gevoelig voor dan kan dat een zware druk op je leggen. Je kwaliteiten, capaciteiten en inzet zijn in die situatie ondergeschikt aan het eindresultaat, de geleverde prestatie. Als dit gebeurt, kan dat je enorm belasten en resulteren in angst om te falen; mislukken of teleurstellen.

Meer artikelen over persoonlijke groei